Działamy! Idea spółdzielczości wchodzi w życie! (Etap IV)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Dodano:

    06.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Do końca lutego zdobyliśmy pozwolenie dyrekcji i ogłosiliśmy plany założenia spółdzielni uczniowskiej. W przygotowanie plakatów - ogłoszeń zaangażowały się uczennice klasy VI, ogłoszenia na stronie interenetowej i w mediach społecznościowych spotkało się z niezwykle przychylnym odbiorem wśród rodziców. Na listę chętnych do działania w spółdzielni wpisało się aż 25 osób w szkole, która liczy zaledwie 100 uczniów. 

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała zmiany w statucie szkoły, wpisując spółdzielnię jako kolejną z działających w szkole organizacji. Wyznaczony opiekun odbył trzydniowe szkolenie w Fundacji Rozwoju Spółdzielczości w Krakowie, gdzie zdobywał niezbędną do prowadzenia spółdzielni wiedzę. 

Komitet założycielski spółdzielni - dziesięcioro uczniów z klas od IV do VII przygotował "gadającą ścianę", by zebrać pomysły na nazwę spółdzielni. W inicjatywę włączyła się cała społeczność szkolna, zebrano kilkadziesiąt propozycji, z których pod głosowanie poddano 10. W głosowaniu wzięli udział wszyscy zapisani cżłonkowie SU. Ostatecznie nadano spółdzielni nazwę Spółdzielnia Uczniowska "PAUZA". 

Kolejnym krokiem był konkurs na logo spółdzielni. Członkowie SU zgłosili 5 propozycji, ostateczna decyzja nie zapadła do tej pory. 

Na zebraniu komitetu założycielskiego SU opracowano jej statut i wstępny plan pracy na rok 2019 (do 31.12).

Pierwsze Walne Zebranie Członków Spółdzielni powołało spółdzielnię do życia i wybrało władze. Prezesem spółdzielni została uczennica klasy VI, członkami zarządu również szóstoklasiści, skład Rady Nadzorczej jest mieszany i wchodzą w niego uczniowie z klas V, VI i VII. Walne zgromadzenie prowadzili samodzielnie uczniowie należący do SU. 

SU podjęła wspólpracę z radą rodziców, w wyniku której otrzymała gwarancję, że rodzice pokryją koszt przygotowania miejsca pod działalność sklepiku szkolnego. Jeden z rodziców obiecał wykonać niezbędne meble.

Podczas kolejnego spotkania członków SU odbyła się dyskusja na temat asortymentu, który miałby znaleźć się w sklepiku. Uczniowie przedstawili swoje preferencje, mając jednocześnie na uwadze zapisy prawne dotyczące żywienia i sprzedaży artykułów spożywczych na terenie jednostek oświatowych. Wybrano grupy produktów i dokonano pierwszego zamówienia towaru. 

W szkole przeprowadzony został konkurs na logo "Szkoły promującej zdrowie", w którym udział wzięli członkowie SU. SU "Pauza" została zasponsorowała również jedną z nagród w konkursie. 

Poczatkiem czerwca swoje działanie rozpoczął sklepik szkolny. Cieszy się on niesłabnącą popularnością, a sprzedaje jedynie zdrowe produkty żywnościowe. W kolejnych dniach uczniowie zmieniają się na stanowisku sprzedających, dbają o czystość w sklepiku, pilnują finansów, przyjmują towar, ustalają ceny i planują wspólnie z opiekunem zakupy. 

Spółdzielnia pozyskała również patronat SanBanku Nadsańskiego Banku Spółdzielczego i od kolejnego roku szkolnego będzie prowadzić dodatkowo SKO. 

Zgodnie z postanowieniem zarządu część wyprodukowanej nadwyżki finansowej zostanie przeznaczona na zakup siedzisk do planowanych stref relaksu. To działanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku kalendarzowym.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Uczniowie przez cały okres planowania działań byli niezwykle mocno zaangażowani, chętnie brali udział w spotkaniach, mieli mnóstwo pomysłów i sugestii. Problemem okazały się terminy. Nie wszystkie działania udało się zrealizować zgodnie z harmonogramem. Samo założenie sklepiku było zagrożone, ponieważ nie otzrymaliśmy obiecanego wsparcia w zakresie przygotowania miejsca pod działalność sklepiku. Ostatecznie sklepik został utworzony w innym miejscu szkoły, z wykorzystaniem wyposażenia jednej z sal lekcyjnych. Uczniowie byli zdeprymowani faktem, że ich działania są blokowane przez rzecz tak prozaiczną, jak brak miejsca. Na szczęście, dzięki życzliwości dyrekcji udało się uruchomić sklepik. 

Nie lada wyzwaniem okazało się znalezienie odpowiedniego asortymentu do sklepiku szkolnego. Normy obowiązujące w zakresie żywienia dzieci w placówkach oświatowych są bardzo restrykcyjne. Zaistniała obawa o to, czy uczniowie będą chcieli korzystać z zaproponowanej oferty sklepiku. Wraz z uczniami uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie próby i zakup niewielkiej ilości asortymentu. Okazało się, że zdrowe jedzenie jest pyszne i szybko znika ze sklepowych półek. 

Kolejną trudnością było znalezienie patronatu spółdzielni dorosłych (jest on wymagany przepisami o działaniu spółdzielni uczniowskich). Ostatecznie po wielu próbach udało się taki patronat uzyskać. 

Jako dorośli członkowie SU mieliśmy obawy, że zapał młodzieży osłabnie w wyniku opisanych trudności, okazało się jednak, że mimo chwilowego spadku energii uczniowie szybko wrócili do działania i z zapałem zabierali się do wykonywania kolejnych zadań. 

 

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Cel dla szkoły, który obraliśmy jest celem długofaowym, wiemy, że jego realizację możemy oceniać dopiero po dłuższym czasie, jednak już teraz podczas spotkań Zespołu 2.0 pojawiały się wnioski, że oddanie tak dużego pola działania dzieciom przynosi niezwykle ciekawe efekty. Motywacja uczniów do pracy w SU jest olbrzymia, bo mają oni świadomość, że cała działalność jest zaplanowana, kierowana i całkowicie zależna od nich. Ten aspekt niezależności podkreślają w rozmowach wszyscy członkowie SU, wyniki zebranej ankiety w postaci kuponu ewaluacyjnego potwierdzają to zdanie. 

Wiele zostało jeszcze do zrobienia, dlatego o zrealizowaniu całkowitym celu szkoły będzie mmożna mówić dopiero za jakiś czas. Zamierzamy jednak na bieżąco dokonywać częściowej ewaluacji podejmowanych działań. 

Z obserwacji Zespołu 2.0 wynika ponadto, że cel w postaci rozwoju współpracy między uczniami został już osiągnięty. Z ogromną przyjemnością oglądamy wspólne działania uczniów młodszych i starszych, ich zaangażowanie. Widać również, że uczniowie czują, że ta przestrzeń działania szkoły należy w całości do nich. Mamy nadzieję, że to się jedynie będzie rozwijać i uczniowie nabiorą przekonania, że w szkole tak naprawdę najwięcej zależy od nich, bo my nauczyciele mamy być dla nich jedynie wsparciem, drogowskazem i pomocą, a głównymi bohaterami są sami. 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

Szkoła powinna sprzyjać samodzielności uczniów. 

Uczniowie lubią czuć się odpowiedzialni za coś, dlatego należy poza nauką oddawać im pole do działania. 

Wiek uczniów nie jest przeszkodą do sprawowania odpowiedzialnych funkcji. Nawet w szkole podstawowej można zrealizować wymagające zadania.

Uczniowie chętnie działają, jeśli rozumieją cel działań i  nie jest on im narzucony z góry, dlatego warto konsultować decyzje ze społecznością uczniowską i nie bać się powierzyć dzieciom wyboru. Okazuje się bowiem, że obawy dorosłych są często wyimaginowane, a świadomość i dojrzałość uczniów o wiele większa niż to na pierwszy rzut oka oceniamy. 

 Rekomendacje:

Należy szerzej konsultować z uczniami podejmowane w szkole działania, wykorzystując inne narzędzia niż badania ankietowe - "gadająca ściana", "pytanie na sznurku" to metody, które dobrze sprawdziły się w czasie realizowania programu. 

Działalność samorządu uczniowskiego powinna zostać zorganizowana w taki sposób, by jak największa liczba dzieci realnie angażowała się w podejmowanie ważnych dla szkoły decyzji i organizowanie życia szkoły. 

Nauczyciele podczas podejmowania decyzji i prowadzenia działań powinni przyjmować postawę przewodników i inspiratorów, jednak największa część pracy (planowanie, decydowanie, działanie) powinna pozostawać po stronie uczniów. Im bardziej "nasz" jest cel działań, tym mocniej w nie się angażujemy.