Czas na działanie! Sprawozdanie z IV etapu. (Etap IV)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Obywatelstwo

 • Dodano:

  04.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

 

Po wielu miesiącach przygotowań, przyszedł czas na realizację działań. Przypomnijmy kolejne etapy programu Szkoła z klasą 2.0. Najpierw przeanalizowaliśmy zasoby szkoły i zbadaliśmy potrzeby, następnie określiliśmy cel dla szkoły. Po weryfikacji kilku propozycji realizacji celu postanowiliśmy zrealizować Innowacyjne Dni Bema. Zadanie to najpełniej i najlepiej odpowiada na zdiagnozowane przez nas potrzeby społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców). O wyborze programu realizowanego w naszej szkole miały wpływ warsztaty przeprowadzone wśród młodzieży oraz dyskusja metodą burzy mózgów Zespołu Szkoły z klasą. Rodzice i pracownicy szkoły również włączyli się w proces wyboru realizacji celu oraz krytycznego oceniania priorytetów. W ankietach najczęściej pojawiające się propozycje zmian dotyczyły strefy relaksu (48 głosów), modernizacji stołówki (33 głosy) i doposażenia szkolnej stołówki w zdrową żywność (27 głosów). Sugerując się opiniami większości środowiska szkolnego, zapadła decyzja o przeprowadzeniu Innowacyjnych Dni Bema. Impreza szkolna jak najbardziej służy realizacji założonego celu, jakim jest rozwój edukacji obywatelskiej wśród uczniów i społeczności szkolnej.

Cel naszych działań jest następujący: szkoła rozwija edukację obywatelską wśród uczniów i społeczności szkolnej, włączając ich w organizację działań na rzecz szkoły i jej otoczenia. Poprzez wspólną realizację zadań, pokazuje jak budować poczucie współodpowiedzialności za rzeczywistość.

Program Innowacyjnych Dni Bema składał się z kilku działań:

 • inauguracja strefy relaksu,
 • promocja wydarzenia,
 • spotkanie z dietetykiem/ trenerem, warsztaty tematyczne,
 • stołówka szkolna w nowej odsłonie oraz degustacja zdrowej żywności.

Przygotowania do realizacji programu rozpoczęły się w połowie lutego, zakończyły w maju. Innowacyjne Dni Bema odbyły się w dniach 30 -31 maja 2019r. Zgodnie z hasłem edycji "Weź szkołę w swoje ręce" do naszych działań włączyliśmy różne grupy społeczności szkolnej, tak aby poczuli, że  mają wpływ na współtworzenie zmiany w szkole.

Realizowaliśmy następujące zadania:

 • Projektowanie strefy relaksu, systematyczne konsultacje Zespołu z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły.
 • Konsultacje z projektantem wnętrz.
 • Ogłoszenie konkursu wśród uczniów i społeczności szkolnej na wybór najciekawszego projektu strefy relaksu i wyposażenia stołówki szkolnej.
 • Remont stołówki szkolnej ( prace ekipy remontowej oraz pomoc społeczności szkolnej ) – załącznik 1
 • Doposażanie stołówki w sprzęt oraz przygotowywanie strefy relaksu.
 • Spotkanie z młodzieżą i wygenerowanie pomysłów metodą „Gadająca ściana”- 

młodzież stworzyła listę dań, które ich zdaniem powinny znaleźć się w szkolnym menu – załącznik 1

 • Przeprowadzone prototypownia - uczniowie sami przygotowali zdrowe kanapki i obliczyli ile mogą kosztować.
 • Przeprowadzenie degustacji zdrowych kanapek podczas spotkań z młodzieżą oraz podczas rady pedagogicznej poświęconej „Szkole z klasą”.
 • Przygotowanie cegiełki z grafiką zmienionej stołówki ( uczeń klasy TI oraz nauczyciele) jako metody na zebranie funduszy przeznaczonych na remont – załącznik 3.
 • Zaprojektowanie i wykonanie plakatów reklamujących Innowacyjne Dni Bema (uczeń kl. ITI ) – załącznik 4.
 • Rozstrzygnięcie konkursu, którego przedmiotem było opracowanie projektu wnętrza stołówki i aranżacji „Kącika relaksu”- załącznik 5.
 • Opracowanie przez nauczycieli broszury z ciekawymi zadaniami , aby każdy z rodziców mógł dostać coś w zamian za przekazane na rzecz szkoły fundusze.
 • „Jedzenie: motorem do działania i odstresowania. ” - warsztaty dla uczniów prowadzone przez dietetyczkę panią Martę Tarczyńską. Przedstawienie kuchni fusion, czyli przepisów z całego świata w zestawieniu z tradycyjną kuchnią polską. Uruchomienie pięciu zmysłów: węchu, wzroku (kolor), dotyku, smaku, słuchu- załącznik 7.
 • Zorganizowanie zajęć z aerobiku sportowego dla społeczności szkolnej .
 • Zaprojektowanie i wykonanie Food Trucków jako formy dekoracji podczas imprezy szkolnej. Każda klasa i nauczyciele przygotowali swojego Food Trucka –załącznik 9.
 • Przeprowadzenie przez psychologa szkolnego warsztatów pt. Mapa marzeń – mapa celów.
 • Przygotowanie przez poszczególne klasy, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły zdrowych dań, które były serwowane podczas Innowacyjnych Dni Bema
 • Wspólne świętowanie Innowacyjnych Dni Bema: uroczyste otwarcie stołówki szkolnej i strefy relaksu, pokazy kulinarne, degustacja zdrowej żywności, ewaluacja projektu załącznik 11.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Podczas realizacji zadań spotkaliśmy się z trudnościami komunikacyjnymi, głównie jeśli chodzi o dotarcie do całej społeczności szkolnej. Choć informacje przekazywane były w formie ustnego komunikatu, ogłoszeń, za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy szkolnego Facceboka, należało je wielokrotnie powtarzać i wyjaśniać przebieg kolejnych działań.

Kolejną trudnością była niewystarczająca ilość funduszy na przeprowadzenie remontu stołówki i przygotowanie strefy relaksu. W tym celu zaproponowaliśmy rodzicom wykupienie cegiełki, ale pomysł ten nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Niektóre zakupy związane z doposażeniem wnętrza zostały przesunięte na następny rok szkolny.

Mieliśmy również trudności związane z rozesłaniem przygotowanej przez nauczycieli broszury. Były to ciekawe, niestandardowe ćwiczenia z zakresu rożnych przedmiotów szkolnych. Planowaliśmy, aby była ona formą rekompensaty za przekazane na rzecz szkoły środki finansowe i miała być rozesłana drogą elektroniczną. Tu napotkaliśmy na trudności techniczne, stąd zmiana planu, książeczka została wydana w formie papierowej.

Podczas systematycznie przeprowadzonych badań dotyczących potrzeb uczniów, istotną kwestią była większa dostępność do zdrowej żywności. Niestety, właściciel firmy, która zajmuje się prowadzeniem szkolnej stołówki nie jest jeszcze do końca przekonany o potrzebie wprowadzania nowego, zdrowego i różnorodnego menu. Jesteśmy jednak na dobrej drodze negocjacyjnej i mamy nadzieję na systematyczne zmiany.

Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? 

Wszystkie założenia zostały zrealizowane: dokonaliśmy remontu stołówki szkolnej, otworzyliśmy strefę relaksu, odbyło się spotkanie z dietetykiem, zorganizowaliśmy zajęcia z aerobiku sportowego, wypromowaliśmy nasze działania. Odbyły się Innowacyjne Dni Bema, podczas których nastąpiło podsumowanie naszych dotychczasowych działań. Przeprowadzony przez nas projekt Szkoły z klasą 2.0 służył  realizacji założonego celu i rozwijał postawę obywatelską wśród uczniów.

Jak sprawdzaliśmy opinię odbiorców w toku realizacji działań ?

 1. Podczas godzin wychowawczych, wychowawcy omawiali kolejne etapy projektu i działań z nim związanych. Uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zmian wprowadzonych podczas kolejnych etapów.    
 2. Biblioteka była centrum projektu. Wszelkie działania i decyzje były podejmowane przez zespół projektowy na podstawie opinii wyrażanych w rozmowach indywidualnych z uczniami i konsultowane z Samorządem Szkolnym.
 3. Przy sali języka angielskiego stworzono gadającą ścianę do  której uczniowie mogli przyklejać kartki z opiniami dotyczącymi kolejnych etapów projektu.   

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

 

W dniu 31 maja podczas finału akcji została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna dotycząca projektu „Szkoła z klasą 2.0 w formie kuponu ewaluacyjnego.

W ankiecie wzięli udział zarówno uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

 Ilość ankietowanych wyniosła 88 osób.

 

 

Lp.

PYTANIA ZADANE  DO ANKIETOWANYCH

ILOŚĆ GŁOSÓW

ILOŚĆ GŁOSÓW W %

1

Jak Ci się wszystko podobało?

 

86

100%

 

bardzo mi się podobało

65

75,58%

raczej mi się podobało

14

16,28 %

ani mi się podobało ani mi się nie podobało

5

5,81%

raczej mi się nie podobało

0

0%

bardzo mi się nie podobało

4

4,65%

2

Czy chcesz przyjść na podobne wydarzenie?

88

 

TAK

86

97,73 %

NIE

2

2,27 %

3

Czy jest to nowatorskie?

84

 

TAK

75

89,29%

NIE

9

10,71%

4

Czy jest to wartościowe?

84

 

TAK

82

97,62%

NIE

2

2,38%

5

Czy zostało to dobrze zorganizowane?

86

 

TAK

72

83,72%

NIE

14

16,28%

 

 

Odniesienie się do rezultatów określonych w III etapie. 

Inauguracja strefy relaksu.

Rezultaty:

1.Stworzyliśmy miejsce wypoczynku dla uczniów, gdzie czują się bezpiecznie i komfortowo.

2.Włączyliśmy całą społeczność szkolną w budowanie wspólnej przestrzeni wypoczynku.

2.Kształtowaliśmy wśród uczniów umiejętność współpracy, budowania poczucia odpowiedzialności za własną szkołę – miejsce nauki i odpoczynku.

 

Promocja wydarzenia.

Rezultaty:

1. Dotarliśmy do jak najliczniejszego grona odbiorców ( środowisko lokalne i społeczność szkolna) w związku z realizacją programu Szkoła z klasą oraz organizacją Innowacyjnych Dni Bema.

2. Integrowaliśmy społeczność szkolną oraz rozwijaliśmy wszelkie formy aktywności poprzez wspólne działania promocyjne.

3.Rozwijaliśmy umiejętności wdrażania narzędzi promocji – z zachowaniem ich innowacyjności.

 

Stołówka szkolna w nowej odsłonie – degustacja zdrowej żywności

Rezultaty:

1.Stworzyliśmy przyjazne miejsce dla uczniów i społeczności szkolnej, zgodnie z ich oczekiwaniami.

2. Jesteśmy w trakcie zmian związanych z poprawą jakości żywności w naszej szkole.

3. Poprawiliśmy komfort spożywania posiłków.

3.Rozwijaliśmy edukację obywatelską wśród młodzieży i budowaliśmy poczucie współodpowiedzialności za kreowanie własnej przestrzeni.

 

Warsztaty tematyczne / spotkania z ekspertem 

Rezultaty:

1. Poszerzyliśmy wiedzę dotyczącą zagadnień związanych ze zdrowiem i problemami współczesnej młodzieży( spotkanie z dietetykiem ).

2. Podnieśliśmy świadomość potrzeby zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.

3.Zapoczątkowaliśmy cykl spotkań z ekspertami, którzy prowadzą warsztaty tematyczne według zapotrzebowania i trendów.

Nasze działania pozwoliły realizować wyznaczony cel (szkoła rozwija edukację obywatelską wśród uczniów i społeczności szkolnej, włączając ich w organizację działań na rzecz szkoły i jej otoczenia).Poprzez wspólną realizację zadań, w którą włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły pokazaliśmy jak budować poczucie współodpowiedzialności za rzeczywistość. Zorganizowaliśmy Innowacyjne Dni Bema, które pod koniec zostały pozytywnie ocenione przez społeczność szkolną. 

Powodzenie akcji zostało zweryfikowanie przez ilość lik - ów na szkolnym Fb ( ok. 200 like -ów w ciągu jednego dnia ) i wielu pozytywnych komentarzy od absolwentów naszej szkoły.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Młodzież zaczęła licznie angażować się we wspólne obywatelskie działania, które powinny być  kontynuowane w przyszłości.

W szkole potrzebna jest zmiana planu lekcyjnego, wydłużenie przerwy obiadowej, w celu stworzenia warunków do jedzenia obiadu. Rekomenduje się regularne działania w celu promocji zdrowej żywności oraz weryfikowania menu w stołówce. Rekomenduje się stałą ewaluację pracy Zespołu.

Menu powinno być stale modyfikowane w oparciu o potrzeby uczniów, a prowadzący stołówkę powinien być wspierany przez zespół

"Szkoły z klasą".

Po przeprowadzeniu badania potrzeb wśród społeczności szkolnej dowiedzieliśmy się o innych oczekiwaniach uczniów, np. szkolnej siłowni. Rekomenduje się zorganizowanie w szkole działań, aby ona powstała.

Rekomenduje się pogłębienie współpracy z lokalną społecznością, promując wzajemną empatię.

Rekomenduje się zorganizowanie kolejnej edycji imprezy pod nazwą Innowacyjne Dni Bema wpisanej w cykl życia szkoły.

Rekomenduje się pracę metodą 'Design Thinking' .