Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy” (Etap IV)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Otwartość

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    25.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Cel dla szkoły: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w jeszcze szerszym zakresie wykorzysta TIK i nowatorskie metody nauczania do kształtowania u uczniów otwartości, ciekawości świata (najbliższego otoczenia, kraju i świata), postaw szacunku i tolerancji, otwartości na inne kultury, umiejętności poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań, aby uczniowie byli przygotowani do dalszej edukacji, ale też do życia w rozwijającym się społeczeństwie.
W ramach wybranego celu podjęliśmy się realizacji wielu działań:

Działania w programie

Efekty działań

Odkryj Wrotków – historia jest wśród nas:  Spotkania i wywiady uczniów z seniorami, mieszkańcami dzielnicy.

P. Paulina Daniewska z uczniami grupy projektowej

Grupa projektowa z p. Pauliną Daniewską miała za zadanie odszukanie i przeprowadzenie wywiadu ze starszymi mieszkańcami Wrotkowa i Zemborzyc.  Wywiady zostały przeprowadzone z p. Janem K. i p. Józefem D.

Wywiad z Panem Janem K.

1. Od ilu lat jest Pan związany z Wrotkowem?
Odp. Od urodzenia , Wrotków był wtedy wsią, jeździłem furmanką ponieważ mieszkałem w Zemborzycach . Jeździłem z tatą, który pracował w aptece.
2. Czy pamięta Pan jakieś fakty o naszej szkole?
Pamiętam rok 1939, miałem 10 lat, budynek szkoły został zabrany dla żołnierzy. przybyli tam żołnierze niemieccy, ale lekcje odbywały się normalnie…
3. Ilu uczniów uczyło się w czasie wybuchy wojny?
Ponad 100 na pewno. Były zniszczenia już wtedy, po wojnie Budynek szkolny poddano remontowi.
4. A jak Pan uczył się po wojnie?
Uczyliśmy się już normalnie wtedy. W latach  50 tych, wieś Wrotków włączono do Lublina, a szkoła otrzymała numer 30. Szkoła się rozrastała, była biblioteka, ale to już w drugim  budynku.
5. A czy był wf?
Tak - oczywiście. Graliśmy w gałę na zewnątrz albo w świetlicy.

Wywiad z Panem Józefem D.
1. Czy pamięta Pan jak budowano nasze osiedle?
Tak pamiętam, byłem kierowcą MPK. W latach 1975-78 zaczęto  budowę osiedla  im. Nałkowskich. I wtedy  zaczęto budowę nowego budynku szkolnego. Wtedy część dzieci z osiedla uczęszczała do  innych szkół  w okolicy  i gdzieś w latach 80 tych ją zbudowali.
2. A pamięta Pan kiedy powstał basen?
Tak - wtedy właśnie. Moje dzieci chodziły do tej szkoły i wtedy to było „coś”,  basen w szkole. My rodzice, budowaliśmy tą szkołę.

Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora funkcjonującym na Osiedlu oraz z Klubem Osiedlowym „Źródło” funkcjonującym w pobliżu szkoły.

p. Anna Dębicka z uczniami grupy projektowej

Pani Anna Dębicka skontaktowała się z przedstawicielami funkcjonującego na Osiedlu Klubu Seniora i ustaliła zasady współpracy. 14 marca na godzinie wychowawczej uczniowie klasy 4c razem z wychowawczynią Panią Anną Dębicką oraz Panią Kamilą Łukjan spotkali się z podopiecznymi Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów.


Relacja uczniów: Była to niezwykła lekcja historii. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o historii osiedla "Wrotków" oraz naszego miasta.
Wszyscy z ciekawością wsłuchiwali się w opowieści o tym, jak zmieniało się osiedle w ciągu ostatnich 30-40 lat.
Zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie przyjęci. Seniorzy przygotowali dla nas występ artystyczny i mnóstwo ciekawostek.
Było to wyjątkowe spotkanie pokoleń połączone z interesującym uzupełnieniem wiedzy o naszym mieście i dzielnicy.


Informacje zostały zamieszczone na stronie szkoły http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/seniorzy/index.html
a także na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/normal-0-21-false-false-false-pl-x-none_83.html

Uczniowie  odwiedzali Klub Seniora przed Świętami Wielkanocnymi i składali życzenia z okazji Świąt.
Seniorzy zostali zaproszeni na Warsztaty kodowania i robotyki w ramach Dnia Dziecka i Lubelskich Dni Seniora.
Fotorelacja na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/seniorzy/index.html

Próby kontaktu z animatorami Klubu Osiedlowego „Źródło” nie powiodły się.

Wycieczka
„W poszukiwaniu starego Wrotkowa”.

P. Joanna Poniatowska
p. Paulina Daniewska z grupą projektową

W dniu 13.05.2019 grupa uczniów biorących udział w projekcie  międzyprzedmiotowym „Nasze małe i wielkie odkrycia: „Od Wrotkowa do Europy” pod opieką p. Joanny Poniatowskiej i p. Pauliny Daniewskiej wybrała się na plener fotograficzny w celu sfotografowania okolic Wrotkowa. Uczniowie mieli za zadanie porównać zdjęcia archiwalne i zrobić zdjęcia w tym samym miejscu w czasie rzeczywistym.

Trasa wycieczki przebiegała od tamy na Zalewie Zemborzyckim do kościoła w Zemborzycach. W plenerze wzięli udział uczniowie III klasy gimnazjum oraz klasy 5 E.

Fotorelacja na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/paulkina%20poniat/index.html

Na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

Stworzeni albumu „Wrotków dawniej i dziś”.

p. Joanna Poniatowska
p. Paulina Daniewska
z uczniami koła Kodujemy w 30

Zdjęcia wykonane przez uczniów podczas wycieczki „W poszukiwaniu starego Wrotkowa” zostały wykorzystane do stworzenia albumu „Wrotków dawniej i dziś”.

Album został zaprezentowany 4 czerwca na wystawie: Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy” podczas Dnia Dziecka i Lubelskich Dni Seniora oraz na 9 Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0 w Warszawie w dniach 27 – 28 maja 2019 r.

Album na blogu Szkoły z Klasa 2.0  - strona 1
Album na blogu Szkoły z Klasa 2.0  - strona 2

Wykonanie Planu zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Uczniowie z  p. Anną Dębicką

Uczniowie  przygotowali wydruki planu okolic szkoły, korzystając ze stron internetowych np. www.googllemaps.com, www.mapire.eu, geoportal.gov.pl, geoportal.lublin.eu itp. Dzięki temu poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zarówno informatyczne jak i geograficzne.

Uczniowie wraz z opiekunem wychodzili w teren i porównywali obiekty znajdujące się na wydrukowanych mapach ze stanem obecnym poznają zarówno dzień dzisiejszy jak historię dzielnicy, w której znajduje się szkoła.

Uczniowie analizując i opracowując w grupach zebrane materiały  nawiązywali właściwe relacje, wzbogacając swoją wiedzę i rozwijając  zainteresowania. Przygotowali  plan zagospodarowania wybranego fragmentu terenu wokół szkoły według własnego pomysłu. Dzięki temu  lepiej poznali problemy społeczne, podawali własne argumenty i pomysły, szukali sposobów rozwiązania problemów z jakimi boryka się osiedle.

Uczniowie przedstawiając własne pomysły zagospodarowania ternu przybliżają społeczności szkolnej miejsca użyteczności publicznej na Osiedlu oraz własne potrzeby i pomysły.

Relacja na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/wykonanie-planuzagospodarowania-terenu.html

Gra terenowa „Nasz Wrotków”

p. Elżbieta Wojtowicz
p. Justyna Sójka
p. Łukasz Moskal
p. Marcin Szymański
w/w nauczyciele wraz z  uczniami – grupą organizatorów

22 maja 2019 r. przedstawiciele klas 7 i 8 uczestniczyli w matematycznej zabawie terenowej, zorganizowanej przez grupę nauczycieli matematyki naszej szkoły, w ramach realizowanego w szkole programu Szkoła z klasą 2.0. Uczniowie wyposażeni w mapy i smartfony z aplikacjami do odczytywania kodów QR, przemierzali trasę między ośmioma stacjami w dzielnicy Wrotków. Cele były dwa, pierwszy nie zgubić się, drugi odczytać pytania i prawidłowo na nie odpowiedzieć. Nad całością gry czuwali oprócz nauczycieli, gimnazjaliści z klasy 3A. Kilkugodzinna zabawa sprawdzała w praktyce matematyczną wiedzę, ale także umiejętność wyszukiwania wiadomości w Internecie, była okazją do lepszego poznana swojej dzielnicy. Mimo deszczowej aury wszyscy dobrze się bawili. Najwięcej punktów zdobyli uczniowie z klasy 7A, 8C i 8E, czekają na nich nagrody.

Fotorelacja na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/matematyk/index.html

Na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/matematyczna-gra-terenowa-poznaj-wrotkow.html

Badanie poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu (w szkole podczas przerw, w rożnych miejscach Wrotkowa i w innej dzielnicy).

p. Ewa Malec z uczniami grupy projektowej

Uczniowie z koła fizycznego wraz z nauczycielem postanowili wykonać projekt w ramach działań Szkoły z Klasą 2.0 dotyczący hałasu w szkole i dzielnicy Wrotków. Na początku ustalili warunki wykonywania badania poziomu hałasu. Po zainstalowaniu aplikacji umożliwiającej pomiar natężenia dźwięku przystąpiono do pomiarów. Wykonano pomiary  w szkole podczas przerw, w różnych miejscach osiedla Wrotków oraz dla porównania w innej dzielnicy. Następnie opracowali wyniki pomiarów, sprawdzili dopuszczalne normy i wyciągnęli wnioski. Ostatnim etapem było przygotowanie plakatów informujących o wpływie hałasu na zdrowie człowieka oraz o sposobach jego zwalczania. Dzięki temu projektowi uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ na zdrowie, wydajność pracy i koncentrację ma hałas oraz w  jaki sposób mogą go zwalczać.

Fotorelacja na stronie szkołu: http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/ewik1/index.html

Na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/normal-0-21-false-false-false-pl-x-none_16.html

Ozdoby wielkanocne inspirowane sztuką ludową.

p. Iwona Drozdowska – Orłowska z uczniami koła technicznego

Na zajęcia koła technicznego uczniowie przygotowali prace związane ze świętami Wielkiej Nocy. Kartki wielkanocne uczniowie wykonywali różnymi technikami papieroplastycznymi: iris folding, quillingiem oraz haftem matematycznym i krzyżykowym. Do zaprojektowania ozdób wielkanocnych uczniowie wykorzystali motywy ludowe. Ozdoby wielkanocne (pisanki, koszyczki, zajączki)  wykonywali stosując łączenie różnych materiałów: filc, papier,  styropian, bibułę, nici, włóczkę i wzorując się sztuką ludową. Wymiernym efektem pracy koła technicznego są sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach.

Badanie czystości wody rzeki Bystrzycy na poziomie osiedla Nałkowskich.

p. Małgorzata  Lasota – Czubińska z uczniami klas 8

W ramach programu Szkoła z klasą 2,0  grupa uczniów klasy 7b, pod kierunkiem nauczycielki chemii p. Małgorzaty Lasota - Czubińskiej podjęła się realizacji projektu dotyczącego rzeki Bystrzycy przepływającej przez dzielnicę Wrotków, w której to znajduje się nasza szkoła.

Celem  projektu było zbadanie i ocena jakości wody w Bystrzycy na wysokości osiedla Nałkowskich. Pierwszym etapem pracy było zaplanowanie działań, zgromadzenie odpowiednich materiałów i niezbędnych odczynników i pozyskanie informacji nt Bystrzycy takich jak miejsce z którego wypływa, długość, ukształtowanie terenu, rodzaj podłoża oraz przez jakie obszary (przemysłowe/rolnicze) przepływa.

Następnie uczniowie, wraz z opiekunem wybrali się na pieszą wycieczkę wzdłuż rzeki na trasie: osiedle Medalionów - Zalew Zemborzycki, podczas której dokonali monitoringu rzeki na odcinku osiedla Nałkowskich tj. sprawdzili miejsca, gdzie do rzeki odprowadzane są ścieki z gospodarstw domowych, studzienek burzowych oraz rowów melioracyjnych. Pracę udokumentowali wykonując odpowiednie fotografie

Przeprowadzili także ocenę jakościową niektórych parametrów fizyko-chemicznych wody takich jak: mętność (przezroczystość), zapach, barwa, odczyn, twardość wody oraz obecność związków azotu. W tym celu pobrali próbki wody do sterylnych pojemników i sprawdzili odczyn wody, twardość wody i obecność związków azotu takich jak azotanów i azotynów. W związku z tym, że wykonanie analizy wody wymaga specjalnych odczynników, których szkolna pracownia nie posiada, uczniowie posłużyli się  papierkami wskaźnikowymi  Firmy TETRA badającymi te parametry stosowanymi w akwarystyce. W wyniku badań stwierdzili, że woda jest mętna, ma zielonkawo-żóltą barwę, specyficzny gnilny zapach. Odczyn jest lekko zasadowy, gdyż badane pH mieściło się w granicach 7,6 - 8. Stwierdziliśmy, że woda jest twarda i obecne są w niej azotany i azotyny. Następnie na podstawie obserwacji oraz różnych  źródeł (np. Internet) uczniowie próbowali wyjaśnić,  co jest powodem takiego stanu wody. I tak mętność powoduje obecność substancji stałych tj  mułu, mikroorganizmów, humusu. Substancje te pochłaniają promieniowanie powodując wzrost temperatury wody a co za tym idzie zmniejszenie się ilości tlenu. Źródłem związków azotu są ścieki spływające rowami melioracyjnymi z okolicznych pól, łąk i ogródków działkowych(nawożenie), a także ścieki z gospodarstw sąsiadujących z Bystrzycą. Za odczyn zasadowy wody odpowiedzialne są także ścieki,  ponieważ niosą ze sobą substancje organiczne i w wyniku beztlenowego rozkładu związków organicznych powstają substancje (np. amoniak), które w roztworze wodnym dają odczyn zasadowy. 

Wniosek:
Woda na tym odcinku Bystrzycy nie nadaje się do celów gospodarczych (np. prania, pojenia zwierząt) i do kąpieli.  Jako podsumowanie pracy uczniowie wykonali plakat, który zamieścili na tablicy na korytarzu szkolnym.
Z wynikami naszych badań zapoznamy Rodziców na zebraniach w przyszłym roku szkolnym i wędkarzy, a także podejmiemy działania mające na celu poprawę jakości wody przepływającej przez nasze osiedle.

Fotorelacja na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/badanie-czystosci-wody-rzeki-bystrzycy.html

Uczniowie współorganizatorami Dnia Otwartego w naszej szkole:
Kodowanie i elementy robotyki dziś i jutro.

p. Joanna Poniatowska
z uczniami koła Kodujemy w 30

Uczniowie klas ósmych, uczestnicy koła Kodujemy w 30 pod kierunkiem p. Joanny Poniatowskiej, przygotowali warsztaty: kodowania bez komputera (na macie edukacyjnej), z programowania małych robotów ozobotów, z klockami LegoWedo2, a uczeń klasy 3 gim. pokaz  możliwości robotów Lego Mindstorms.

Fotorelacja na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/dod/index.html

Na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/blog-page_16.html

Na blogu Kodujemy w 30: http://mistrzowiesp30lublin.blogspot.com/p/mk-20182019.html

 

Warsztaty kodowania i robotyki w ramach Dnia Dziecka i Lubelskich Dni Seniora

W dniu 4 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kodowania na macie i pokazy robotyki przygotowane przez uczestników koła Kodujemy w 30 pod kierunkiem p. Joanny Poniatowskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko  z robotami Ozobotami.  Uczniowie odpowiedzialni za aktywności na tym stanowisku, najpierw zapoznali zebranych z najmniejszym robotem Ozobotem. Zaprezentowali, jak robot porusza się po narysowanej kolorowymi flamastrami trasie, cieszy też efektami świetlnymi. Następnie odwiedzający sami projektowali na białych kartkach trasy dla Ozobota, stosując kolorowe kody. Następna grupa zaprezentowała zestaw klocków LegoWedo2, wyposażony w silnik, czujniki i 300 kolorowych elementów, z których można zbudować robota i stworzyć program sterujący w aplikacji LegoWedo2. Dla starszych konstruktorów odbył się pokaz  robotów Lego Mindstorms. Nie zabrakło zabaw offlainowych na macie do kodowania i aplikacji do nauki kodowania.

Fotorelacja na stronie szkoły:

Na blogu Szkoły z Klasą 2.0: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/blog-page_34.html

Na blogu Mistrzów Kodowania: http://mistrzowiesp30lublin.blogspot.com/p/mk-20182019.html

 

„Odkrywamy Lublin”: Gra terenowa dotycząca Unii Lubelskiej.

p. Anna Widerska oraz wszyscy wychowawcy klas 5

W ramach obchodów 450 rocznicy Unii Lubelskiej przeprowadziłam lekcje wychowawcze na temat tego wydarzenia. Wykorzystałam prezentacje multimedialne oraz quizy historyczne. Uczniowie mieli wziąć udział w  grze terenowej, która miała się odbyć w kwietniu, jednak ze względu na strajk, gra terenowa została zastąpiona wycieczką edukacyjną Śladami Unii Lubelskiej 17.06.2019 r. Na tej wycieczce uczniowie poznali miejsca związane z podpisaniem unii, wykorzystali również swoją wiedzę, do występowania w roli "przewodników".

Wycieczka edukacyjna do Austrii i Czech – Wiedeń – Morawski Kras.

p. Anna Nakonieczna
wszyscy uczniowie klas ósmych

 

W dniach 14-17.05.2019 uczniowie klas: 8b, 8c, 8e, 8f oraz 3b gimnazjalnej  pod opieką nauczycieli: p. Anny Nakoniecznej, p. Justyny Michalskiej, p. Joanny Dębskiej oraz p. Anny Kępińskiej  przebywali na wycieczce zagranicznej: Wiedeń – Morawski Kras. Trasa wycieczki prowadziła nas od wzgórza Kahlenberg, gdzie miała miejsce Odsiecz Wiedeńska do  „cesarskiego  Wiednia”, w którym  podążaliśmy śladami dynastii Habsburgów: zwiedziliśmy zimową i letnią rezydencję, pałac Hofburg oraz Schönbrunn z ogrodami, krypty cesarskie w Kościele Kapucynów, muzeum Sissi oraz Stare Miasto z katedrą św. Szczepana. Zachwyciła nas Opera Wiedeńska z ogromną sceną, w której repertuar zmienia się każdego dnia, i w której swoją salę miał również  sam cesarz Franciszek Józef. Ciekawą atrakcją dla uczniów okazał się również pobyt w Parku Rozrywki Prater oraz dom tzw. Hundertwasserhaus, którego nazwa pochodzi od nazwiska austriackiego architekta Hundertwassera. Nasi uczniowie poznawali Wiedeń również pod względem kulinarnym, mogąc skosztować w kawiarni oryginalnego słynnego tortu Sachera; niektórzy próbowali przy tym swoich sił językowych i z sukcesem składali zamówienie w języku niemieckim. W Wiedniu nie  zabrakło również atrakcji dla miłośników przyrody, gdyż mieliśmy okazję zwiedzić  ciekawe Muzeum Historii Natury. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie imponującej Jaskini Punkevni w Czechach w Morawskim Krasie, gdzie płynęliśmy łódką po podziemnej rzece o nazwie Punkvie. Atrakcją dla uczniów był również wjazd kolejką gondolową na Przepaść Macochy. Możemy powiedzieć, że zarówno Wiedeń jak i Morawski Kras nas oczarował, dlatego pełni wrażeń oraz zadowoleni z zakupów wróciliśmy po czterech dniach  późną nocą do  domu.

Dni Europejskie

p. Anita Pasik
p. Kamila Choina
z uczniami grupy projektowej

 

W ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie odbyły się Dni Europejskie, w ramach których w grupach 4 lub 5 osobowych  przygotowywaliśmy plakaty o krajach anglojęzycznych takich jak Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia. W grupach przygotowywaliśmy  również quizy o krajach anglojęzycznych, które przeprowadziliśmy w poszczególnych klasach. Zorganizowaliśmy również akcję, w czasie której uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli się przebrać w stroje i barwy związane z kulturą krajów anglojęzycznych. W ramach Szkoły z Klasą 2.0 zostały przeprowadzone również następujące działania:

Konkurs na prezentację multimedialną  „Stolica wybranego kraju niemieckojęzycznego dla klas 7-8 i 3 gimnazjum. Efekty: uczniowie poszerzyli dwoją wiedzę dotyczącą krajów niemieckojęzycznych, doskonalili  umiejętności z zakresu TIK.

Zorganizowanie edukacyjnej wycieczki zagranicznej do Austrii i Czech Wiedeń-Morawski Kras dla uczniów klas gimnazjalnych.
Efekty: żywa lekcja w terenie z zakresu historii, języka obcego i geografii pozwoliła dotknąć tego, czego uczniowie uczą się na co dzień w szkole. Wyjazd był dla uczniów okazją do poznania kultur innych krajów.

„Quiz Wiedzy o Wiedniu”- jako podsumowanie wycieczki i okazja do tego aby sprawdzić ile uczniowie pamiętają z lekcji w terenie. Quiz zawierał pytania dotyczące historii Wiednia oraz atrakcji turystycznych. W efekcie uczniowie utrwalili poznaną wiedzę podczas wycieczki do Wiednia, która prowadziła „śladami Dynastii Habsburgów”.

Fotorelacja na stronie szkoły: http://www.sp30.lublin.pl/2018-2019/notatka%20i%20zdjeicia/index.html, na blogu: https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/normal-0-21-false-false-false-pl-x-none.html

Festiwal projektów Szkoły z Klasą 2.0

Nauczyciele 2.0, którzy z grupami projektowymi wykonali wystawę efektów pracy zespołów

W bieżącym roku szkolnym mieliśmy do zaprezentowania całej społeczności szkolnej efekty pracy kilku zespołów uczniowskich, stwierdziliśmy, że prezentacja wszystkich zespołów po kolei na sali gimnastycznej nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż nasza szkoła liczy 1200 uczniów, a zależało nam, na tym, żeby wszyscy uczniowie skorzystali z doświadczeń zespołów uczniowskich, które pracowały pod kierunkiem Nauczycieli 2.0. Rozplanowaliśmy prezentacje w taki sposób, żeby nie zakłócało to pracy szkoły. Prezentacja przypominała targi i odbyła się w dniu 4 czerwca 2019 r., w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych. Grupa uczniów prezentowała odwiedzającym wystawę efektów pracy zespołów projektowych.

Działania projektowe zostały zaprezentowane na 9 Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0

Więcej na blogu:

https://szkolazklasa2019.blogspot.com/p/9-ogolnopolski-festiwal-szkoy-z-klasa.html

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Trudnością okazało się ustalenie terminu gry terenowej dotyczącej Unii Lubelskiej „Odkrywamy Lublin”,  gra terenowa została zastąpiona wycieczką edukacyjną Śladami Unii Lubelskiej 17.06.2019 r. Na tej wycieczce uczniowie poznali miejsca związane z podpisaniem unii, wykorzystali również swoją wiedzę, do występowania w roli "przewodników".
W bieżącym roku szkolnym nie powiodły się próby kontaktu z animatorami Klubu Osiedlowego „Źródło”, spróbujemy w przyszłym roku.
Mniejszym zainteresowaniem w tym roku szkolnym cieszył się „Konkurs na najlepszy kostium kojarzący się z krajami anglo- i niemieckojęzycznymi”, który został ogłoszony podczas trwających Dni Europejskich. Jak się okazało akcja związana z przebieraniem się spotkała się z mniejszym odzewem niż oczekiwaliśmy.
Planując wycieczkę  „W poszukiwaniu starego Wrotkowa” na 13.05.2019 r. nie przewidzieliśmy pogody, padał deszcz, było zimno, ponuro i szaro. Robienie zdjęć w taką pogodę było dla nas wyzwaniem, ponieważ pojawiły się podczas fotografowania problemy (mokry obiektyw, telefon), które przy słonecznej pogodzie nie występują. A musieliśmy zadbać o to, żeby ujęcia były z tej samej perspektywy, co zdjęcia archiwalne.
Trudności jakie pojawiły się podczas badania poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu, to warunki atmosferyczne, które mogły mieć wpływ na wyniki badań, dlatego pomiary wykonywaliśmy w innym terminie niż zaplanowaliśmy, musieliśmy też wybrać odpowiednią aplikację.  Podczas realizacji matematycznej gry terenowej wszystko wyszło rewelacyjnie, jedynie  deszczowa pogoda trochę przeszkadzała.

Nasze małe i wielkie odkrycia „Od Wrotkowa do Europy”, to projekt, w którym uczestniczyli uczniowie, od klasy 1 do 3 gimnazjalnej, każdy mógł znaleźć / znalazł coś dla siebie. Większość uczniów była współorganizatorami naszych działań, dlatego na bieżąco wyrażali swoje opinie na temat realizowanych projektów, wspólnie z nauczycielami decydowali o tym, co będą robić.  Na zakończenie wszystkie grupy projektowe przygotowały wystawę efektów prac, które były zaprezentowane społeczności szkolnej 4 czerwca 2019 r. podczas Dnia Dziecka i Lubelskich Dni Seniora. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających, powodzeniem, co bardzo nas cieszyło. Uczniowie chętnie brali udział w Quizie, zadawali pytania dotyczące pracy poszczególnych zespołów, a odpowiedzialni za prezentację uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

W naszej szkole w realizację działań w ramach programu Szkoła z Klasą zaangażowanych było 17 osób, w związku z tym na każdym etapie działań zbieraliśmy informacje o tym, co robiliśmy, po to, by można było poprawić ich jakość.  

Po przeprowadzonych zajęciach zastosowaliśmy:
Emotikony (uśmiechnięty, neutralny, smutny), które od razu sprawdzały, czy zajęcia podobały się uczniom, czy też nie. Metoda kciuk w górę lub kciuk w dół, to natychmiastowa informacja zwrotna od uczniów, czy zajęcia im się podobały.
Analizę wytworów prac, które powstały podczas zajęć koła technicznego – zgodnie z kryteriami sukcesu ustalonymi przed zajęciami.
Nacobezu do prac wytwórczych:
Potrafię pracę wykonać: zgodnie z tematem, estetycznie i starannie.
Umiem zastosować technikę, którą poznałem na zajęciach technicznych

Na bieżąco:
Uczestnicy bezpośrednio po działaniu - zapisywali swoje uwagi, opinie, organizatorzy rozmawiali z uczestnikami, widzieli radość i zapał uczestników.
Prowadziliśmy rozmowy z nauczycielami uczestniczącymi w programie Szkoła z Klasą 2.0 i od razu mieliśmy informację zwrotną, czy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, jak też co należy zmodyfikować, żeby osiągnąć zamierzony cel. Obserwowaliśmy pracę nauczycieli, uczniów.

Na zakończenie programu:
Na podstawie sprawozdań nauczycieli uczestniczących w programie Szkoła z klasą 2.0 możemy stwierdzić, że spodziewane rezultaty, w odniesieniu do celu, zostały osiągnięte: zaplanowane działania, w 90 % (z wyjątkiem gry miejskiej, nawiązania wspólpracy z Klubem Źródło) zostały zrealizowane. Wszystkie działania zostały zrealizowane z niewielkim przesunięciem czasowym, nieuniknionym, w bieżącym roku szkolnym. Nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności uczniów sprawdzony na  podstawie przeprowadzonych testów, quizów. Na podstawie obserwacji, wywiadu grupowego możemy stwierdzić, że uczniowie są zadowoleni z udziału i realizacji zadań projektowych. Widzieliśmy radość i zapał uczestników podczas pracy, zacieśnienie relacji i więzi pokoleniowej z członkami Klubu Seniora. Z ankiety ewaluacyjnej, wiemy, że uczniowie po realizacji działań projektowych, wiedzą, jaki wpływ na pracę, naukę i zdrowie człowieka ma hałas. Potrafią ocenić jakość wody w Bystrzycy i podjąć działania zmierzające do polepszenia stanu jakości wody.  Poprzez udział w Dniach Europejskich i bliższe zapoznanie się z kulturą krajów anglojęzycznych staliśmy się bardziej otwarci na inne kultury, staliśmy się bardziej tolerancyjni i zyskaliśmy szerszą perspektywę w patrzeniu na świat. Nie ograniczyliśmy się tylko do naszej najbliższej okolicy ale  otworzyliśmy się na większą część Europy.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

Podjęte w bieżącym roku szkolnym działania w obszarze Otwartość sprawdziły się. Dzięki takim działaniom oferta szkoły staje się bardziej atrakcyjna dla uczniów. Szkoła staje się miejscem, w którym uczy się tolerancji, otwartości, w którym daje się uczniom możliwość rozwoju zainteresowań, poznania innych krajów, wzbudza się w uczniach chęć do podejmowania działań, rozwija kreatywne myślenie.

Rekomendacje:

Kontynuować działania, k Szkoły z Klasą w obszarze Otwartość w przyszłym roku szkolnym, ponieważ sprawdziły się.
Umożliwić uczniom udział w takich działaniach, które uczą bawiąc, w których uczniowie wykorzystają wiedzę w praktyce, zastosują TIK, będą ćwiczyć  umiejętności potrzebne w życiu, zintegrują się.
Kształtować właściwą postawę uczniów do dziedzictwa własnego regionu, jako części Polski i Europy, poprzez poznawanie tradycji, zwyczajów, historii.
Wdrażać uczniów do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.