Samodzielność kluczem do sukcesu (Etap III)


  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Dodano:

    25.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiłyśmy wdrożyć w życie akcję „Moda na porządek” połączoną z konkursem czystości, ponieważ obserwujemy, że uczniowie mają problemy ze zorganizowaniem się przed wyjściem do szkoły, co wyraźnie wynika z przeprowadzonych ankiet oraz kuponów dla rodziców. Uznałyśmy, że jedną z przyczyn może być brak dbałości o porządek w plecakach, w przygotowaniu do zajęć, zła logistyka, co może prowadzić do zniechęcenia do zajęć lekcyjnych z uwagi na nieradzenie sobie z przygotowaniem, brakami w zeszytach, gubieniem przedmiotów szkolnych, zapominaniem zeszytów, co z kolei przekłada się na oceny. W swoich działaniach będziemy chciały,a by uczniowie dostrzegli swoje braki, ale też możliwości samodzielnego wpływu na ich zmianę. Chcemy, aby byli kreatywni, myślący i wierzyli, że sami potrafią wpływać na organizowanie swojego czasu oraz przestrzeni wokół siebie i stają się z tego dumni. We wprowadzaniu zmian w świadomości uczniów wezmą udział głównie wychowawcy klas, którzy pomoga nam w realizacji propozycji z harmonogramu, razem ze swoimi podopiecznymi wezmą szkołę w sowje ręce. Niezbędni będą również rodzice, którzy zostaną na najbliższych zebraniach poinformowani o prowadzonych przez nas aktywnościach oraz poproszeni o stwarzanie dzieciom sytuacji w domach, angażujących dzieci w np.: wynoszenie śmieci, zmywanie, sprzątanie pokoju, odkładanie rzeczy na miejsce, zamiast robienia tego za nie.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły: Szkoła wzmacnia w uczniach samodzielne korzystanie z wiedzy i poszerzanie jej

Wybrana propozycja realizacji celu: Wdrożenie akcji „Moda na porządek”

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty - co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie

Klasy 0-1 MEMORY na dobieranie przedmiotów, np.: papierek=kosz, długopis=piórnik, książki=szafka, kurtka=wieszak

Uczniowie uczą się i utrwalają sobie, gdzie powinny się znajdować określone przedmioty

Klasy 2-3 DRAMA nt. „Do czego prowadzi bałagan?”

Uczniowie wymyślają podczas „burzy mózgów”możliwe skutki nieporządku, braku czystości w najbliższym otoczeniu, co w przyszłości motywuje ich do działania w celu utrzymania porządku

Klasy 4-6 „DROGA” - uczniowie typują w grupach, co mogliby zrobić, aby klasa była estetyczna i czysta, następnie spisują kodeks porządkowy dla swojej klasy

Uczniowie sami proponują rozwiązania, podają pomysły, na co będą zwracać uwagę i o co dbać, aby ich klasa była czysta i zadbana; nauczyciel pilnuje trzymania się kodeksu spisanego przez uczniów, jest tylko moderatorem, reszta to samodzielna praca uczniów

Klasy 7-8 DEBATA „Dbanie o porządek wokół siebie prowadzi do ochrony środowiska naturalnego”

Uczniowie wykazują się kreatywnością, „burza mózgów” dostarcza argumentów za i przeciw, uświadamiają sobie zagrożenia i obawy wynikające z braku dbałości o porządek w najbliższym otoczeniu

ZAWODY W SEGREGOWANIU ODPADÓW

Nauczyciel przygotowuje cztery pojemniki do segregowania śmieci: „odpady zmieszane”, „szkło”, „papier”, „plastik” - każdy w odpowiednim kolorze oraz stertę różnych odpadów dla każdej z grup czteroosobowych, uczniowie mają za zadanie wrzucić odpady do odpowiednich pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem

Uczniowie utrwalają w sobie nawyk segregowania odpadów, wyrzucania śmieci do koszy

Pięciodniowe projekty wyjazdowe „Zielone Szkoły” podczas których klasy 0-3 mają za zadanie narysować na zajęciach plastycznych przykłady napotkanych niewłaściwych zachowań niszczących środowisko, np.: papierki na trawnikach, niedopałki na chodnikach, itp.

Uczniowie zwracają uwagę na złe maniery i brak poszanowania środowiska poza domem i własną miejscowością

Pięciodniowe projekty wyjazdowe „Zielone Szkoły” podczas których klasy 4-8 mają za zadanie sfotografować lub sfilmować przykłady napotkanych niewłaściwych zachowań niszczących środowisko

Podobnie, jak w młodszych klasach, dzieci starsze robiąc zdjęcia, czy filmując, zwracają uwagę na czystość, ochronę środowiska i dobre maniery poza domem i własną miejscowością

Dbanie o porządek podczas pięciodniowych projektów wyjazdowych „Zielone Szkoły” - uczniowie sami głosują na kartkach, jak powinien wyglądać ich pokój hotelowy, wychowawca spisuje propozycje i nakleja w formie kodeksu na drzwiach pokoi

Uczniowie sami mają wpływ na wygląd pokoju i stosują się do własnych wytycznych, utrwalenie nawyku w uczniach utrzymania porządku wszędzie tam, gdzie się znajdują

DZIEŃ ZIEMI jako happening - klasy 0-3 sprzątają place zabaw w otoczeniu szkoły, klasy 4-8 udają się z wizytą do wybranej organizacji proekologicznej i poznają jej działanie

Czynny udział klas młodszych w sprzątaniu najbliższego otoczenia utrwala dobre wzorce zachowań, sprzyja integracji, wspólnemu dbaniu o planetę, a prelekcje dla klas starszych zmierzają do uświadomienia dzieciom, jaki wpływ ma brak dbałości o porządek na stan środowiska naturalnego

Konkurs „Moda na porządek” dla klas 0-3 i 4-8

Dzieci zapoznają się z regulaminem konkursu, który w ośmiu punktach określa dbałość o porządek w salach lekcyjnych, za każdą kategorię otrzymują raz w tygodniu jeden punkt, dla zwycięskiej klasy przewidziane są nagrody

W uczniach kształtuje się współodpowiedzialność za stan najbliższego otoczenia, przestrzegane zasad utrzymania czystości, dbałość o estetykę, przeciwdziałanie niszczeniu mienia szkolnego

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły: Szkoła wzmacnia w uczniach samodzielne korzystanie z wiedzy i poszerzanie jej

Wybrana propozycja realizacji celu: Wdrożenie akcji „Moda na porządek”

Główne działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji zadania

Osoba odpowiedzialna za zadanie

MEMORY klasy 0-1

MEMORY z obrazkami

marzec

Agnieszka Szelongiewicz i uczniowie klas 0-1

DRAMA klasy 2-3

Przygotowanie wychowawców klas 2-3 do przeprowadzenia dramy, zainicjowania sytuacji „do czego prowadzi bałagan?”

marzec

Beata Zawadzka i uczniowie klas 2-3

DROGA klasy 4-6

Wydruk plakatów, rozdanie wychowawcom

marzec

Dorota Rogowska i wychowawcy klas 4-6

DEBATA klasy 7-8

Przygotowanie instrukcji dla wychowawców - moderatorów debaty

marzec

Agata Korzeniowska i wychowawcy klas 7-8

ZAWODY W SEGREGOWANIU ODPADÓW

Przygotowanie pojemników na odpady, oznakowanie ich kolorami, podpisanie ich, rozdanie wychowawcom, przygotowanie różnych odpadów w workach, rozdanie wychowawcom

Pierwsza połowa kwietnia

Agnieszka Szelongiewicz i uczniowie klas 0-1

Beata Zawadzka i uczniowie klas 2-3

Dorota Rogowska i uczniowie klas 4-6

Agata Korzeniowska i uczniowie klas 7-8

Katarzyna Wierzbicka - pomoc przy oznakowaniu pojemników

 

DZIEŃ ZIEMI 0-3

Przyporządkowanie placów zabaw do klas 0-3, przygotowanie worków, rozdanie ich wychowawcom, zbieranie śmieci

23-26 kwietnia

Agnieszka Szelongiewicz

Beata Zawadzka

Katarzyna Wierzbicka

uczniowie klas 0-3

DZIEŃ ZIEMI 4-8

Umówienie spotkań z przedstawicielami organizacji proekologicznych, organizacja wyjazdu przedstawicieli klas  4-8

Druga połowa kwietnia

Agata Korzeniowska

Konkurs „Moda na porządek”  0-3

Przygotowanie regulaminu konkursu, przekazanie informacji wychowawcom, nadzór nad przebiegiem i przydzielaniem punktów, rozdysponowanie nagród

Marzec - czerwiec

Agnieszka Szelongiewicz i uczniowie klas 0-3

Konkurs „Moda na porządek”  4-8

Przygotowanie regulaminu konkursu, przekazanie informacji wychowawcom, nadzór nad przebiegiem i przydzielaniem punktów, rozdysponowanie nagród

Marzec - czerwiec

Dorota Rogowska i uczniowie klas 4-8

„Zielone Szkoły” klasy 0-3

Przygotowanie kartek papieru, kredek, flamastrów, instrukcje dla wychowawców

ostatni tydzień maja

Agnieszka Szelongiewicz

Beata Zawadzka

Katarzyna Wierzbicka

wraz z uczniami klas 0-3

„Zielone Szkoły” klasy 4-8

Przekazanie instrukcji wychowawcom, prośby o dopilnowanie wykonania zadania

Ostatni tydzień maja

Dorota Rogowska

Agata Korzeniowska

uczniowie klas 4-8

Kodeks porządkowy podczas „Zielonych Szkół”

Instrukcje dla wychowawców, przygotowanie kartek do głosowania oraz spisania Kodeksu

Ostatni tydzień maja

Agnieszka Szelongiewicz i uczniowie klas 0-1

Beata Zawadzka i uczniowie klas 2-3

Dorota Rogowska i uczniowie klas 4-6

Agata Korzeniowska i uczniowie klas 7-8