Udało się! (Etap IV)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    09.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Działania zaplanowane w poprzednich etapach programu rozpoczęły się z rozmachem. 30 stycznia 2019 roku wicedyrektor, Sławomira Roumieh, przeprowadziła szkolenie zespołu nauczycieli humanistów, na którym podzieliła się wiedzą dotyczącą aktywnych metod nauczania. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu nauczycieli różnych przedmiotów. Następnie, Iwona Gabryelczyk utworzyła na stronie szkoły zakładkę "Dobre praktyki". Nauczyciele umieszczają w niej zdjęcia i hasłowe informacje o ciekawych metodach pracy. Ponadto, na spotkaniach z rodzicami aktywni nauczyciele rozmawiali o sposobach uczenia się dziecka i tłumaczyli, jak uprzyjemnić i ułatwić uczniom domową edukację.

Ponadto prezentowali opiekunom filmiki dokumentujące pracę dzieci i ich wielką radość oraz zaangażowanie w proces uczenia się. W działania włączyli się rodzice i w marcu uczestniczyli wraz ze swoimi dziećmi w warsztatach pisania prowadzonych przez zespół SzK. Zarówno warsztaty, jak i prezentacja wdrażania nowych metod pracy obserwowane i nagrywane były przez prezeskę Fundacji SzK, Agatę Łuczyńską. Trudno wymienić wszystkie nowości wdrażane na lekcjach. Były to, m.in. sprawdziany ze znajomości lektur w formie: gry "Jeden z dziesięciu", lekturowego pudełka, gry "Drabiny i węże"; dyktanda: biegane i "z krzesła"; lapbooki, plakaty; w ramach nauki o języku: państwa i miasta (wprowadzenie rzeczownika), trimino, heksy, scrabble, półsłówka; nauka w ruchu - o tańcach w tańcu, "wychowawcza na huśtawkach"; układanki; wykorzystanie kart "Dixit" , "Story cubes", teatrzyku kamishibai (z inicjatywy rodziców). Prowadziliśmy "śledztwa" w sprawie bohaterów lektur i pisarzy; bawiliśmy się świetnie z testami na uważność. Dodać należy, że wiele pomocy uczniowie i rodzice wykonywali sami (np. scrabble z korków od butelek, teatrzyk ze sklejki). Efektem tych działań była zmiana podejścia niektórych nauczycieli do nauczania, uczniowie zaczynają rozumieć, że są odpowiedzialni za proces uczenia się, a rodzice zrozumieli, na czym polega współczesna, aktywna edukacja. Nauczyciele dzielili się doświadczeniami i wykonanymi pomocami między sobą. Podnosili w ten sposób swoje zawodowe kompetencje. Ukoronowaniem działań szkoły było uczestnictwo w Festiwalu SzK w Warszawie. Serca wszystkich uczestników skradli Jurek i Borys z czwartej klasy, którzy udowodnili zebranym, że szkoła rozwinęła w nich kreatywność i ciekawość świata. Samodzielna, brawurowa uczniowska prezentacja efektów pracy na Festiwalu udowodniła, że w tym roku dużo się wydarzyło i rozpoczętych zmian nie można zatrzymać. Są więc trwałe. Obejmują całą społeczność szkolną i rzeczywiście przynoszą korzyści. 

Następnym zaplanowanym działaniem była wymiana młodzieży. I to właśnie ona przeszła nasze najśmielsze oczekiwania

W ramach realizacji programu “Szkoła z Klasą” , nauczycielki – Agnieszka Bartoszek – Grzelak z SP 16 w Kaliszu i Zofia Wojnowska ze Szkoły Podstawowej w Dydni na Podkarpaciu opracowały innowację polegającą na wymianie młodzieży. Głównym jej celem było doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, rozwijanie samodzielności, promowanie i poznawanie swojej “małej Ojczyzny”, a także uprawianie turystyki “na każdą kieszeń”.

Uczniowie od listopada 2018r. przygotowywali i wysyłali do partnerów z zaprzyjaźnionej szkoły: prezentacje, filmiki, lip duby. Założyli grupę na facebooku, prowadzili konferencje i spotkania on line, żeby się lepiej poznać. Potem wspólnie, metodą myślenia projektowego (design thinking), przygotowali plan pobytu kolegów w Kaliszu i Dydni, podzielili się zadaniami i, na koniec, przy nieocenionej pomocy dyrektorów, nauczycieli, obsługi obu szkół i rodziców, urządzili miejsca noclegowe w klasach oraz zapewnili wyżywienie w stołówkach szkolnych. Oba spotkania rozpoczęły się od entuzjastycznych powitań na dworcu kolejowym (bo jazda pociągiem stanowiła najekonomiczniejszą formę podróżowania).
Dydnianie w dniach 6 – 10 maja w towarzystwie nauczycieli, dyrektorów szkoły i kolegów z Kalisza zobaczyli: Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu, Basztę Dorotkę, skarbiec w bazylice św. Józefa, kaliski Park Miejski, pałac w Gołuchowie, zagrodę żubrów, poznali proces produkcji “Grześków”. Dzięki wspaniałej współpracy SP16 z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, uczniowie zwiedzili teatr i poznali jego tajemnice. Spacer ulicami Kalisza stał się dla młodzieży niezwykłą podróżą w przeszłość, dzięki barwnym opowieściom Pana Piotra Sobolewskiego. Całości dopełniły questy, nieformalne spotkania, wieczór filmowy. Na koniec Dyrektor, Agnieszka Wańka, wręczyła gościom pamiątkowe upominki.
Kaliszanie natomiast przybyli w Bieszczady z rewizytą w dniach 20 – 24 maja. Powitała ich wójt gminy Dydnia i obdarowała, w imieniu samorządu, wspaniałymi pamiątkami, słodyczami oraz przewodnikami po okolicy. Mimo niesprzyjającej pogody, kaliszanie odwiedzili Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Nafty i Gazownictwa w Bóbrce, Muzeum Historyczne w Sanoku (z fantastyczną wystawą obrazów Beksińskiego), wędrowali po zaporze w Solinie, gościli w Krośnie i uczyli się na niesamowitej wystawie interaktywnej w Dolinie Lotniczej w Rzeszowie. 
Wymiana była też pretekstem do dzielenia się  doświadczeniami. Obserwowano wzajemnie ciekawe lekcje i przedsięwzięcia.
Zwieńczeniem innowacji była prezentacja obu szkół w Warszawie na Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą.
Dzięki wsparciu Fundacji “Szkoła z Klasą” oraz zainteresowaniu ekspertów (moderatorów) projekt zainicjował ogólnopolską wymianę młodzieży.

Zawiązało się mnóstwo przyjaźni, uczniowie zwiedzili piękne miejsca i wiele się nauczyli, świetnie sie przy tym bawiąc. Cel projektu został osiągnięty.

Działanie dotyczyło przede wszystkim podejścia do samodzielności, odpowiedzialności i współtworzenia zmian. Udało nam się zaprosić do współpracy sympatyków szkoły, samorządy, rodziców, nauczycieli, administrację i obsługę szkół. To było wspaniałe doświadczenie (za 120 zł za tydzień :)).

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Trudnością, przewidywaną z resztą wcześniej, był opór niektórych nauczycieli oraz niezrozumienie niektórych rodziców. Ci pierwsi nie wykazywali chęci dokształcania, poszukiwania nowych rozwiązań, kurczowo trzymali się metod tzw. "klasowo - lekcyjnych". Zabrakło elastyczności, chęci. Dlatego też szkolenie dotyczące nowych metod nauczania przeprowadzono w niewielkim, kilkunastoosobowym, gronie, choć zakładano, że  obejmie całą Radę Pedagogiczną. Mimo wielkiego wsparcia dyrekcji, w zakładce "Dobre praktyki" pojawiły się zdjęcia uczestniczek programu - inni zignorowali  możliwość podzielenia się doświadczeniami. Twierdzili, że nie mają czasu ani ochoty dodatkowo przygotowywać się do lekcji. Zespół SzK ma jednak nadzieję, że rozpoczęta przez nie zmiana mimo wszystko przyniesie efekty, bo sami uczniowie i rodzice wymuszają na wszystkich nauczycielach stosowanie ciekawych metod i głośno chwalą lekcje oparte na aktywności i kreatywności uczniów. Badania wyników nauczania potwierdzają skuteczność metod. 

Pozytywne opinie nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządów,  Kuratorium i moderatorów, ich zainteresowanie projektem wymiany młodzieży, słowa uznania, potwierdzają, że nasz pomysł się sprawdził. Ważnym było to, że pozwoliliśmy naszym dzieciom mówić i decydować. Nawet, kiedy wydawało się nam, że jesteśmy otwarci, to trudno było oddać władzę dzieciom i zaufać ich mądrości. Okazało się, że ich pomysły były świetne i zaskakująco dojrzałe, a nauczyciele jedynie firmowali i dokumentowali wymianę.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Żeby upewnić się, że zmierzamy w dobrym kierunku, prowadziłyśmy rozmowy z rodzicami, którzy zdecydowanie pozytywnie wypowiadali się o ciekawych lekcjach, zaangażowaniu w nie dzieci; sami chętnie uczestniczyli w zajęciach (warsztaty pisarskie) i przyznali, że łatwiej im teraz zorientować się, co się dzieje na lekcjach i jak pracować w domu, by dziecko odnosiło sukcesy i jeszcze sie przy tym dobrze bawiło. Dyrekcja chętnie uczestniczyła w "aktywnych "lekcjach, by nabyć nowych umiejętności i zorientować się w innowacyjnych działaniach. Nauczyciele innych przedmiotów zgłaszali, że dzieci nauczyły się aktywnie notować i o wiele szybciej, twórczo pracują.  Prezentowaliśmy dobre praktyki na szkoleniu nauczycieli z Wielkopolski ODN (nauka w ruchu), więc efekt naszych działań był zapewne zauważalny. Wystąpiliśmy na Ogólnopolskim Festiwalu SzK, prezentowałyśmy z dziećmi i p. Zofią Wojnowską dobre praktyki przed uczestnikami festiwalu (jako osobny punkt festiwalu). Moderatorzy obecni na spotkaniu byli niezwykle zainteresowani inicjatywą, więc być może spotkania młodzieży z Dydni i Kalisza staną się zaczątkiem jakiejś większej akcji. Klasy, w których wprowadzano aktywne metody mają najwyższą średnią ocen w szkole ( choć niekoniecznie o oceny tu chodzi).

Wiemy też, że efekty naszych działań są trwałe – dzieci nabyły kompetencji do dalszego samorozwoju, rodzice zrozumieli, jak je wspierać, a nauczyciele, szczególnie ci niechętni zmianom, muszą się z nimi pogodzić i dostosować styl pracy do współczesnych wymagań – naciskają rodzice, uczniowie i dyrektor, który docenił zmiany na lepsze. Do współpracy przystąpiła też administracja i obsługa, co widoczne było przy organizacji wymiany młodzieży.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

- Działania inicjowane przez SzK zdecydowanie podnoszą jakość pracy szkoły;

- uczniowie rozwijają swą kreatywność i kompetencje kluczowe;

- niektórzy nauczyciele stosują metody i formy pracy służące rozwojowi samodzielności i samodoskonaleniu uczniów;

- działania angażują przedstawicieli całej społeczności szkolnej oraz przyjaciół szkoły;

- projekty, innowacje przeprowadzone w szkole podnoszą jej prestiż w środowisku lokalnym i promują miasto na forum ogólnopolskim.

Rekomendacje:

-Należy kontynuować współpracę z Fundacją Szkoła z Klasą;

- korzystać z propozycji ciekawych projektów i webinarów;

- rozpowszechniać idee SzK wśród całej społeczności szkolnej w następnych latach.