EtapIII Oceniamy i doceniamy (Etap III)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    04.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Biorąc pod uwage sugestie rodziców i uczniów zdecydowaliśmy sie na realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach OK, warsztatów dla uczniów dotyczących efektywnego uczenia się oraz organizacji Szkolnego Festiwalu Nauki, ponieważ jest on w naszym kalendarzu imprez szkolnych i tradycją już stało się, że w czerwcu uczniowie prezentują  swoje projekty i  mówią , w jaki sposób osiągnęli sukcesy. Uważamy, że naszą zmianę będziemy tworzyli wspólnie z całą społecznością szkolną, a w sposób szczególny skupimy się na wprowadzaniu OK do szkoły. Będą to dla nas nowe rozwiązania, bo do tej pory tylko niektórzy nauczyciele pracowali tą metodą i widoczne są sukcesy uczniów po wprowadzeniu okejowych lekcji.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Lista działań
1. Wykonanie gazetek ściennych, plakatów  o OK,ulotek. Upowszechnienie celu szkoły, idei OK

2. Publikacja działań szkoły: strona internetowa szkoły,lokalna prasa, fotoreportaże, zapraszamy inne szkoły.

Upowszechnienie działań w szkole w ramach programu,

związanych z wprowadzeniem OK.

3. Realizacja projektów edukacyjnych

Uczniowie nabędą umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności

za powierzone zadania, nauczą sią kreatywności.

4. Wprowadzenie OK zeszytu. Ułatwienie uczniom efektywnego uczenia się.
5. Stosowanie na każdej lekcji NaCoBezu i IZ NaCoBezu i rzetelna IZ pomoże uczniom w uczeniu się i osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości.
6. Współpraca z rodzicami Poinformowanie rodziców o stosowaniu OK i IZ zachęci do współpracy z nauczycielami, rodzice rownież mogli będą pozostawić swoje IZ dla nauczyciela.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działan w załączniku