Etap III (Etap III)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    25.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Kampania społeczna na temat oceniania kształtującego w szkole- stworzenie ogólnodostępnych zasad, standardów w placówce opartych na ocenianiu kształtującym, spójne kryteria dot. zachowania  i pracy na lekcji, samooceny.Oto nasza propozycja.

Nasz wybór padł na te propozycję z prostego powodu- zaczynamy od zbioru Ok zasad, od podstaw, od kryteriów zebranych wspólnie, przyjaźnie, acz według prawa wynikającego ze statutu szkoły. To one w dalszym ciągu będą stanowiły podwaliny pod szerzej zakrojone działania oceniania i doceniania w ramach Ok-ja.  To one staną się swego rodzaju wskaźnikiem zarówo dla nauczycela, rodzica, pań z administracji, jak i ucznia. Zbiór kryteriów obiwiązujących w naszej szkole ma być drogowskazem. Czy uda nam się zaangażowac całą społeczność szkolną? Wierzymy, że kropla drąży skałę, zatem  zmiany będą, nastąpią. Do tego też bez wątpienia przysłuży się współpraca z szerszą społecznością; mediami, rodzicami, uczelnią wyższą. Na tę ostatnią propozycję zwróciliśmy uwagę w szczegolności. Kształcenie studentów, adeptów zawodu w świetle oceniania kształtującego, wyjście poza sztampę w ramach nawiązanej współpracy zwróci się wszystkim- nam, dzieciom, rodzicom. 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

w załączniku.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

w załączniku.