W stronę samodzielności - etap 3. (Etap III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Dodano:

    31.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Wybór propozycji to było bardzo trudne zadanie!

Spotkaliśmy się razem z uczniami, by dokonać wyboru. Okazało się, że nauczyciele, pamiętając o wynikach diagnozy, skłaniają się przede wszystkim do trzeciej propozycji: „Umiem rozmawiać. Życzliwość jest super! - pomagamy sobie wzajemnie. Proponując to działanie myśleliśmy o tym, by uczniowie nie tylko uzyskali przestrzeń, w której mogliby pokazywać swoje samodzielne działania i drogę do nich, ale przede wszystkim uczyli się rzeczowo i życzliwie rozwiązywać spory. Te działania chcieliśmy wzbogacić o warsztaty z zakresu komunikacji, technik negocjacyjnych i autoprezentacji. Uczniowie natomiast uznali, że ta propozycja (choć wyszła od nich) nie spełnia ich oczekiwań, zależy im przede wszystkim na tym, by w szkole można było robić…”coś innego, a nie tylko się uczyć”. Bardzo rzeczowo i konkretnie przekonywali nas, że druga propozycja ( Mam sukces - uczniowie pokazują innym uczniom swoje osiągnięcia, dzielą się nimi, uczą innych. Zorganizowanie w klasach 1-3, 4-8 spotkań, na których chętni uczniowie będą opowiadali o swoich pasjach, sukcesach, działalności w kołach zainteresowań, akcjach oraz uczyli innych uczniów tego, co im najlepiej wychodzi.  W wyniku tego działania uczniowie przestaną być anonimowi, zyskają szacunek kolegów i koleżanek. Działanie planowaliśmy zakończyć Pierwszą Szkolną Olimpiadą Samodzielności)  jest strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o ich oczekiwania. Przede wszystkim chcą sami być organizatorami większości akcji, duże przerwy przestaną być nudne, bliżej się poznają, nauczą się ciekawych rzeczy, znajdą nowe towarzystwo poza swoimi klasami. Podczas Targów Samodzielności będą mogli zaistnieć także poza społecznością szkolną.

 Zaimponowało nam to, że na spotkanie przyszli przygotowani. Wymienili wstępnie ośmiu uczniów, których pasje są niesamowite i będą zabiegać o to, by koleżanki i koledzy je zaprezentowali.  Podczas rozmów o sposobie realizacji tego celu okazało się, że uczniowie, podobnie jak my, mają spore obawy o to, że podczas prezentacji pasji uczniowskich pojawią się nieeleganckie komentarze i hejt. Postanowiliśmy więc, że element z propozycji trzeciej włączymy do wybranego przez uczniów działania. Podczas „spotkań z Gwiazdą” i „ Mam talent” będziemy także uczyć formułowania i przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej.

W wybranym przez nas  działaniu w ogromnym stopniu oddajemy inicjatywę w ręce uczniów. W młodszych klasach oraz w świetlicy czuwać nad terminowym przebiegiem działań będą nauczyciele, ponieważ uczniowie klas 0-3 wymagają dużego wsparcia nauczycieli ze względu na wiek. W starszych klasach uczniowie biorą ster w swoje ręce. My nauczyciele mamy być przede wszystkim osobami do konsultacji i wsparcia. Jest to dla nas spore wyzwanie, będziemy się uczyć nowych ról. Ustaliliśmy, że w sali 205 „centrum akcji” – zawiśnie planer, na którym będziemy na bieżąco przekazywać sobie pisemnie i rysunkowo informacje. Podobny pojawi się przy pokoju psychologa oraz w świetlicy.

Do swoich działań uczniowie chcą zaprosić także rodziców, nawiążą  również kontakt z Mosińskim Domem Kultury. Na Pierwsze Targi Samodzielności zostaną zaproszeni także mieszkańcy miasta. Mamy nadzieję, że Targi Samodzielności ( ale także działania, które je poprzedzają) zapoczątkują trwałą, powtarzaną co roku imprezę – święto samodzielności uczniów.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły:Uczniowie uczą się dbać o własny rozwój i własną aktywność, promują samodzielność, a to umożliwia im skuteczniejszą naukę i radość z własnych pasji i uzdolnień.

 

 

Wybrana propozycja realizacji celu: Mam sukces - uczniowie pokazują innym uczniom swoje osiągnięcia, dzielą się nimi, uczą innych. Myślimy o zorganizowaniu w klasach 1-3, 4-8 spotkań, na których chętni uczniowie będą opowiadali o swoich pasjach, sukcesach, działalności w kołach zainteresowań, akcjach oraz uczyli innych uczniów tego, co im najlepiej wychodzi. Uczniowie przestaną być anonimowi, zyskają szacunek kolegów i koleżanek. Działanie mogłoby się zakończyć Pierwszą Szkolną Olimpiadą Samodzielności.

 

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

Promujemy w szkole nasze pasje i zainteresowania

 Uczniowie:

 - odnajdują swoje mocne strony,

 - zarażają innych swoimi pasjami,

 - uczą tego, co już sami potrafią,

 - wzrasta ich poczucie własnej wartości,

 - wzrasta ich poczucie samodzielności,

 - wzrastają ich umiejętności społeczne,

 - lepiej radzą sobie w grupie, ponieważ są docenieni,

 - rozwijają umiejętności społeczne,

 - potrafią planować,

 - biorą odpowiedzialność za swoje zadania,

 - uczą się elementów promocji,

 - otwierają się na współpracę,

 - działają sprawnie w grupach.

.

Doceniam, pomagam, dziękuję, nie krytykuję, rozwiązuję problemy

  Uczniowie:

 - uczą się bądź usprawniają formułowanie komunikatów zwrotnych (ja), które są konstruktywne i wzmacniające

 - zdobywają umiejętności publicznego wypowiadania się na forum i biorą odpowiedzialność za swoje opinie

 - potrafią argumentować oraz nie boją się publicznych wystąpień

 - potrafią wspierać i doceniać innych, ale również siebie

 - są empatyczni, pomagają sobie wzajemnie

 - otwierają się na potrzeby innych, czerpią radość z pomagania i wspierania.

 

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działań ( przesłany także jako załącznik )

 

 

Cel dla szkoły:Uczniowie uczą się dbać o własny rozwój i własną aktywność, promują samodzielność, a to umożliwia im skuteczniejszą naukę i radość z własnych pasji i uzdolnień.

 

Wybrana propozycja realizacji celu:  Mam sukces - uczniowie pokazują innym uczniom swoje osiągnięcia, dzielą się nimi, uczą innych. Myślimy o zorganizowaniu w klasach 1-3, 4-8 spotkań, na których chętni uczniowie będą opowiadali o swoich pasjach, sukcesach, działalności w kołach zainteresowań, akcjach oraz uczyli innych uczniów tego, co im najlepiej wychodzi. Uczniowie przestaną być anonimowi, zyskają szacunek kolegów i koleżanek. Działanie mogłoby się zakończyć Pierwszą Szkolną Olimpiadą Samodzielności.

 

Uwaga: informacja „uczeń”, „ uczniowie” oznacza konkretnego, wskazanego już przez młodzież ucznia; ze względu na ochronę danych osobowych nie wpisujemy imion i nazwisk.

 

 

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

1.Promujemy w szkole nasze pasje i zainteresowania

propozycje realizowane w kl. 4-8 sp i gimnazjum

 

„Spotkania z Gwiazdą” -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „My dla Was Wy dla Nas – film, gra, serial, która polecam”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na najciekawszy pomysł konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mam talent”- propozycja realizowana w klasach 0-3 sp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja realizowana w świetlicy szkolnej

 

"Obudź się"- promocja siebie - zachęcenie dzieci do przedstawiania swoich umiejętności, prowadzenie warsztatów przez dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zredagowanie komunikatu

 

Ogłoszenie komunikatu przez radiowęzeł

 

zrobienie plakatu

 

zbieranie propozycji

 

organizacja na dużej przerwie spotkań z Gwiazdą

 

 

organizacja wystaw prac poszczególnych osób ( uczniów, nauczycieli, rodziców) na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie informacji do wychowawców oraz zrobienie plakatów

 

 

Prezentacja w klasie, wybranie najlepszych prac 6.05 – uczniowie w klasach, odpowiedzialni przewodniczący klas którzy wchodzą w kontakt z Wychowawcami

 

Prezentacja na forum szkoły 03.06 –

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie plakatów do konkursu, zredagowanie ogłoszenia (radiowęzeł)

 

wykonanie skrzynki na propozycje

 

rozwieszenie plakatów,

ustawienie skrzynki na propozycje,

informacja przez radiowęzeł

 

zebranie propozycji od wszystkich uczniów

 

 

 wyłonienie najlepszych pomysłów – zebranie opinii od wszystkich uczniów

 

nagrodzenie pomysłodawców

 

 zorganizowanie 1-2 konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zasadzie programu „Mam talent” chętne osoby prezentują swoje szczególne umiejętności

 

Ł

 

łowimy talenty – sondaż wśród uczniów w klasach

 

 

Przekazanie informacji P. Kindze, rozwieszenie harmonogramu

 

 

1 raz w tygodniu prezentacja uczniowskich umiejętności na scenie w klasach młodszych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedstawienie i zaproszenie dzieci zdolnych/takich które osiągnęły jakiś sukces do świetlicy - Anna Sikora (marzec)

 

promowanie uczniów i ich pasji w świetlicy – wystawy w świetlicy i na parterze szkoły

 

 

dzielimy się swoimi umiejętnościami w świetlicy – uczeń przy wsparciu nauczyciela uczy innych, tego, co potrafi

 

przygotowanie miejsca w świetlicy na promowanie umiejętności, zdolności naszych świetliczków w świetlicy , informacje na stronę internetową szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy tydzień  marca

 

Drugi tydzień marca

 

Drugi tydzień marca

 

Trzeci tydzień marca

 

 

Cyklicznie -kwiecień, maj – w zależności od ilości propozycji

 

Cyklicznie - kwiecień, maj w zależności od ilości propozycji; Na planerze umieszczonym obok/w sali 205 uczniowie rozpisują bieżący plan

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.

 

 

 

Kwiecień- do połowy maja

 

 

 

 01.06-03.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga połowa marca

 

 

Trzeci  tydzień marca

 

 

24.03-29.03. 2019

 

 

 

Pierwszy tydzień kwietnia

 

 

 

trzeci tydzień kwietnia lub po świętach wielkanocnych

 

 drugi tydzień maja

 

 dwa ostatnie tygodnie maja, finał podczas Szkolnych Targów Samodzielności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 15 marca do 01.06. 2019, finał podczas Szkolnych Targów Samodzielności

 

 

 

 

Od 15 marca według uznania wychowawcy

 

 

Od 15 marca -harmonogram na bieżąco uzupełniany na szkolnym korytarzu

 

 

25.03-02.04.2019 Od trzeciego tygodnia marca do końca maja, finał podczas Szkolnych Targów Samodzielności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

Marzec- maj

 

 

 

Marzec-maj

 

 

 

 marzec- czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie SU, koordynator

 

Uczniowie SU

 

Kamila, Kasia SU

 

Julka, Piotr, Kamila SU

 

 

Uczniowie SU, koordynaror, p. Marzenka

 

uczniowie SU, koordynator, p. Ewa, nauczyciel-informatyk, rodzice z RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie, koordynator

 

 

 

przewodniczący klasy, uczniowie w klasach

 

 

 

Bartek B., Bartek O. przy współpracy opiekuna SU

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wybrani na zebraniu SU

 

 Uczniowie, rodzice

 

 

 

Uczniowie

 

 

 uczniowie, koordynator

 

 

 

Przewodniczący SU na zebraniu z przedstawicielami klas

 

 dyrektor, koordynator, uczeń z SU

 

zespół SU i poproszony przez uczniów nauczyciel/ koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Tubis

Karolina Kilian,

Jolanta Wiesner

oraz uczniowie klas 0-3 i rodzice

 

 

wychowawcy z uczniami w klasach

 

 

p. Kinga, p. Karolina, p. Jola wytypowany zespół 4 uczniów

 

 

 p. Kinga, p. Karolina, p. Jola, uczeń prezentujący talent, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ania Sikora

 

 

 

 

Danuta Białas i grupa uczniów

 

 

 

Karolina Moryson

 

 

 

Anna Sikora

 

2. Doceniam, pomagam, dziękuję, nie krytykuję, rozwiązuję problemy

 

propozycje dla klas 0-3

 

Akcja „Mediator w klasie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzliwe pary

 

 

 

 

 

 

propozycje dla klas 4-8 i gimnazjum

 

Rozwijamy umiejętność wyrażania swoich opinii, akcja prowadzona podczas spotkań z Gwiazdą.

 

Warsztaty dla uczniów- „Wspieram, nie hejtuję!”

 

 

 

 

 

 

 

 

1. raz w tygodniu wyłaniamy ucznia mediatora, którego zadaniem będzie rozwiązywanie konfliktów między uczniami

 

2. Nauczyciel interweniuje dopiero wtedy, gdy mediator nie pomoże w rozwiązaniu problemu.

 

 

 

 

 

Raz w tygodniu odbywać się będzie losowanie par, które przez cały tydzień będą sobie pomagały

 

 

 

 

 

 

 

 

Doceniamy Gwiazdy budując wspierające komunikaty

 

 przeprowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów na dużych przerwach w poniedziałki i środy- plan uczniowie tworzą na bieżąco, rozdają zadania, umieszczają je na planerze przy pokoju psychologa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03. - do końca roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.03. do końca roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklicznie -kwiecień, maj podczas spotkań z Gwiazdą

 

 

 

 

Kwiecień - maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinga Tubis

Karolina Kilian

Jolanta Wiesner razem z uczniami wybranymi przez uczniów w klasie

 

 

 

 

 

 

 

 Kinga Tubis

Karolina Kilian

Jolanta Wiesner razem z uczniami wybranymi przez uczniów w klasie

 

 

 

 

 

 

 

psycholog z grupą uczniów

 

 

 

 

 

psycholog z grupą uczniów

 

 

 

 

 

Rozwijanie grup wolontariackich – propozycja dla wszystkich uczniów szkoły

Udział w akcjach pomocy innym oraz poszukiwanie sfer do pomocy:

 

 

 

analiza stron internetowych, przekazywanie informacji opiekunowi,

w gronie uczniów i nauczycieli podjęcie decyzji o przystąpieniu do akcji- dalsze planowanie w zależności od podjętych decyzji na bieżąco

 

kontakt z Mosińskim Domem Kultury, sekcją emerytów, dyrektorem

kontakt z Pomocą społeczną

 

rozpowszechnianie informacji o zrealizowanych działaniach

 

 

Kwiecień – czerwiec 2019

 

 

 

 

 

Kwiecień – czerwiec

2019

 

 

 

od kwietnia do czerwca

 

 od kwietnia do czerwca

 

 cały czas trwania akcji

 

 

 

 

 

Nauczyciel AWP oraz uczniowie

 

 

 

 

 

 Nauczyciel AWP oraz

uczniowie

 

 

 

uczniowie

 

uczniowie z opiekunem AWP

 

zespół uczniowski do spraw promocji, informatyk-nauczyciel

 

 

 

3. Szkolne Targi Samodzielności – finał akcji

 

 

 

 

 

Ustalenie szczegółowego harmonogramu finału akcji w oparciu o informacje ze spotkań z Gwiazdą, „Mam talent”, zorganizowanych wystaw,działań w świetlicy, akcji wolontariackich

 

Wykonanie plakatów, rozwieszenie plakatów

 

Przygotowanie zaproszeń, rozniesienie zaproszeń

 

Rozplanowanie miejsc, przygotowanie niezbędnych akcesoriów

 

 

 

Ustawienie stoisk

 

 

 

Przeprowadzenie Szkolnych Targów Samodzielności

 

 

Spotkanie podsumowujące

 

01.06 lub 03.06. 2019

 

 

 

 

 

 

Połowa maja

 

 

 trzeci tydzień maja

 

 

drugi tydzień maja

 

 

początek trzeciego tygodnia maja

 

 

 

01.06 lub 03.06. 2019

 

 

 

 01.06 lub 03.06. 2019

 

 

 Pierwszy tydzień czerwca

 

 

 

 

 

 

 

Cały Zespół „Szkoły z klasą”, zaproszeni rodzice, uczniowie SU, opiekun SU, dyrektor

 

 

 Uczniowie pod opieką opiekuna SU

 

Uczniowie pod opieką koordynatora

 

 

Cały Zespół „Szkoły z klasą”, rodzice, uczniowie SU, opiekun SU,

 

 

Cały Zespół „Szkoły z klasą”, rodzice, uczniowie, poproszeni nauczyciele

 

 

Cały Zespół „Szkoły z klasą”, rodzice, uczniowie SU

 

 

koordynator