Weź szkołę w swoje ręce (Etap III)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    27.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W roku bieżącym  Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie za cel wybrała zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz udział w organizację imprez szkolnych. To właśnie tego najbardziej nam brakuje. Chcielibyśmy, aby rodzice wspierali nasze działania aby zarówno oni, ich dzieci jak i my czuli się w szkole bezpieczni i darzyli się wzajemnym zaufaniem.

Pragniemy, aby w naszej szkole panowała jak najlepsza atmosfera i aby rodzice odwiedzali nas nie tylko przy okazji zebrań, dni otwartych czy rozmów indywidualnych. Chcemy, aby rodzice mieli czynny udział w organizacji imprez szkolnych, oglądali przedstawienia i występy uczniów a także pomagali w sprawowaniu opieki podczas zabaw, dyskotek i zawodów szkolnych.

Chcielibyśmy, aby uczniowie i rodzice mieli większy wpływ na formę i przebieg uroczystości szkolnych. Ponadto trwałą zmianą będą zebrania Nauczyciel (Wychowawca)- Uczeń- Rodzic, które mają nieco mniej formalny charakter a cieszą się coraz większą popularnością i frekwencją. Takie spotkania będą miały miejsce przynajmniej 1 raz w półroczu. 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel dla szkoły:

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie włącza rodziców w swoje działania na rzecz rozwoju intelektualnego oraz poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród uczniów

Wybrana propozycja realizacji celu:

Praca nad poczuciem bezpieczeństwa i zaufania wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły poprzez wspólną organizację imprez szkolnych

 

 Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla   szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie? 

 

Udział rodziców i uczniów w organizacji Balu Karnawałowego, Dnia Babci i Dziadka, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Bal Gimnazjalny i Ósmej Klasy

Wzmocnienie więzi między uczniami i ich rodzicami

Nawiązanie współpracy między rodzicami, uczniami i nauczycielami

 

Spotkania Nauczyciel (Wychowawca) – Uczeń- Rodzic

Wzrost frekwencji podczas zebrań

Nawiązanie współpracy i partnerstwa

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działań

Cel dla szkoły:

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie włącza rodziców w swoje działania na rzecz rozwoju intelektualnego oraz poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród uczniów

Wybrana propozycja realizacji celu:

Praca nad poczuciem bezpieczeństwa i zaufania wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły poprzez wspólną organizacją imprez szkolnych

Główne działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Organizacja Balu Karnawałowego

Muzyka

Poczęstunek

Opieka nad uczniami

Styczeń 2019 r.

Rodzice i uczniowie

 Rodzice

Rodzice i nauczyciele

Organizacja Dnia Babci i Dziadka

Zaproszenia

Część artystyczna

 Dekoracje i upominki

 

Poczęstunek dla Babć i Dziadków

Styczeń 2019 r.

Nauczyciel i uczniowie

Nauczyciel i uczniowie

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego i uczniowie

 

Rodzice

Spotkanie Wielkanocne

Część artystyczna

Przygotowanie „jajeczka”

Kwiecień 2019 r.

Nauczyciel religii i uczniowie

Pracownicy szkoły (kuchnia)  i uczniowie

Organizacja Dnia Rodziny

Zaproszenia

Część artystyczna

Dekoracje i  upominki

 

Poczęstunek dla Rodziców

Maj/czerwiec 2019 r.

Nauczyciel i uczniowie

 Nauczyciel i uczniowie

Opiekun Samorządu Uczniowskiego i uczniowie

 

Nauczyciele i uczniowie

 

Organizacja Dnia Dziecka

Turniej siatkówki/piłki nożnej

Gry, zabawy, konkursy

Opieka nad uczniami

Czerwiec 2019 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego i uczniowie

 

Nauczyciele i uczniowie

Rodzice i nauczyciele

Bal na zakończenie gimnazjum i ósmej klasy

Zaproszenia

Nauka tańca Poloneza

 Dekoracje

 Poczęstunek dla nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców

Opieka nad uczniami

Czerwiec 2019 r.

Uczniowie

Nauczyciel wychowania fizycznego

 Uczniowie klas III gimnazjum i klasy VIII SP

Rodzice

 

Rodzice