Praca w grupach (Etap III)


 • Kategoria:

  Wiedza użyteczna

 • Dodano:

  22.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W tym roku szkolnym nasza propozycja realizacji celu to częste stosowanie pracy w grupach na lekcjach, tworzenie grup międzyklasowych w celu rywalizacji sportowej oraz Festiwal projektów - praca w 10 osobowych grupach mieszanych. O naszym wyborze zadecydowały:

- liczne dyskusje;

- burza mózgów;

- realia szkolne;

- obserwacje;

-ankiety i opinie uczniów.

Działania

 

Współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów

[TAK/NIE]

Szerokie angażowanie społeczności szkolnej

[TAK/NIE]

Wprowadzanie
do szkoły nowych rozwiązań

[TAK/NIE]

 

Wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole

[TAK/NIE]

 1. Stosowanie pracy w grupach na lekcjach i wykorzystanie tej formy na całej jednostce lekcyjnej lub we fragmencie. Dzięki tej metodzie powstają filmiki, plakaty, piosenki, dramy, modele, instalacje oraz wiele innych efektów pracy grupowej
 2. Aktywna przerwa- wdrożenie tego działania pozwoli na tworzenie międzyklasowych grup i na szybką rywalizacje sportową, bo przeprowadzoną na przerwach.
 3. Przygotowanie Festiwalu projektów (temat przewodni CZAS, praca w grupach 10-osobowych)
 4. Dzień wiosny- praca w różnorodnych grupach- przygotowanie programu artystycznego
 5. Dzień gier
 6. Dzień herbaty
 7. Wycieczki 3- dniowe

 

tak


 

 

tak


 

 

tak

 

 

tak

tak

tak

tak

 

 

tak

 

 

 

tak

 

 

 

tak

 

 

tak

tak

tak

tak

 

 

tak

 

 

tak

 

 

 

tak

 

 

 

tak

tak

tak

tak

 

 

 

 

tak

 

 

nie

 

 

 

nie

 

 

 

nie

nie

nie

tak

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

1. Festiwal projektów –

 • Temat przewodni Festiwalu Projektów: CZAS.
 • Każdy nauczyciel planuje realizację projektu według własnego pomysłu w oparciu o motyw przewodni.
 • Uczniowie samodzielnie wybierają projekt, w którym będę brali udział.
 • Projekty będą realizowane w ciągu dwóch dni szkolnych.

Poprzez to działanie uczniowie będą mieli również okazję wykorzystać różnorodne talenty oraz nauczyć się dzielić pracą z innymi członkami zespołu. Równocześnie zaspokoją potrzebę ‘przynależności do grupy’ co wydaje się być szczególnie ważne w przypadku nieśmiałych i odrzuconych uczniów. W trakcie Festiwalu projektów podamy uczniom propozycje projektów, z których uczniowie sami wybiorą ten, w którym wezmą udział spowoduje stworzenie grup projektowych złożonych z uczniów różnych klas i różnych poziomów. Pozwoli to uczniom poznać i współpracować z młodszymi/starszymi kolegami. Wymiana doświadczeń będzie dla każdego cennym doświadczeniem, a jednocześnie uczniowie zostaną zobligowani do współpracy z osobami, z którymi wcześniej mieli niewielki kontakt.

Uczniowie będą mieli również okazję wykorzystać różnorodne talenty oraz nauczyć się dzielić pracą z innymi członkami zespołu.

 

2. Wykorzystanie metody pracy w grupach na wszystkich przedmiotach.

Metoda doboru członków grup będzie zmienna:

a) dobór samodzielny

b) dobór dokonany przez nauczyciela

c) dobór losowy

Efektem ich współpracy będą namacalne wytwory w postaci filmów, plakatów, piosenek, scenek, prezentacji, modeli, instalacji.

Wykorzystanie metody pracy w grupach aktywizuje wszystkich uczniów, którzy muszą włączyć się do działania.

„Odkrzesłowienie” uczniów, ich wspólna praca pozwoli im nie tylko odnieść korzyści ze zwiększonych kontaktów między rówieśnikami, ale również lepiej zapamiętać omawiany materiał.

Praca w grupach pozwoli na wykonanie większej ilości zadań i uświadomi uczniom wydajność i efektywność pracy zespołowej.

 

3. Sportowe rozgrywki międzyklasowe: LIGÓWKI SZKOLNE

Kalendarz meczów piłki nożnej dla chłopców oraz siatkówki dla dziewcząt zakłada, że każda klasa rozgrywa spotkanie z każdą klasą. Liga sportowa dotyczy klas 4-8 i III kl. gim.

Rozgrywanie meczów w takim systemie jest nie tylko rywalizacją sportową, ale również okazją, aby poznać uczniów w klas starszych/ młodszych.

Rywalizacja sportowa pozwoli uczniom na naukę szacunku do przeciwnika – zwłaszcza słabszego (klasy starsze rywalizujące z klasami młodszymi).

Uczniowie poznają w praktyce zasady rywalizacji ‘fair play’, a także będą mogli wzajemnie wspierać się i kibicować zawodnikom ze swoich klas.

Uczniowie zyskają możliwość nauki wygrywania, ale także akceptacji porażki. Wspólne przeżycia pomogą im w nazwaniu i akceptacji negatywnych emocji, a tym samym radzeniu sobie z nimi.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły: Stworzenie sytuacji zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i przy realizacji imprez z kalendarza szkolnego i zajęć pozalekcyjnych, które sprzyjają doskonaleniu umiejętności społeczno- emocjonalnych uczniów i są okazją do pracy w grupach.

Wybrana propozycja realizacji celu: 

 • częste stosowanie pracy w grupach na lekcjach
 • tworzenie grup międzyklasowych w celu rywalizacji sportowej
 • Festiwal projektów- praca w 10 osobowych grupach mieszanych

 

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Festiwal projektów – Temat przewodni Festiwalu Projektów: CZAS.

1. Każdy nauczyciel planuje realizację projektu według własnego pomysłu w oparciu o motyw przewodni.

2. Uczniowie samodzielnie wybierają projekt, w którym będę brali udział.

3. Projekty będą realizowane w ciągu dwóch dni szkolnych

Do końca roku szkolnego.

Ilona Przybyszewska

Wykorzystanie metody pracy w grupach na wszystkich przedmiotach.

 

 

 

Metoda doboru członków grup będzie zmienna:

a) dobór samodzielny

b) dobór dokonany przez nauczyciela

c) dobór losowy

Do końca roku szkolnego.

Wszyscy nauczyciele

Sportowe rozgrywki międzyklasowe: LIGÓWKI SZKOLNE

 

.

 

Kalendarz meczów piłki nożnej dla chłopców oraz siatkówki dla dziewcząt zakłada, że każda klasa rozgrywa spotkanie z każdą klasą. Liga sportowa dotyczy klas 4-8 i III kl. gim

Do końca roku szkolnego.

Nauczyciele W-F