Diagnoza potrzeb (Etap II)


1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Pytania kierowane do młodzieży jak odbierają swoich kolegów, czy czują się dobrze w grupie rówieśniczej.

Pytania do psychologów i pedagogów szkolnych o wnioski z pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pytania kierowane do asystentów osób niepełnosprawnych o opinię na temat funkcjonowania dzieci w szkole.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Nie wszyscy uczniowie czują się dobrze w społeczności szkolnej.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Integracja młodzieży poprzez wspólne działania.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Wspólna organizacja imprez, integrująca młodzież:

Organizacja wojewódzkiego konkursu dla młodzieży gimnazjalnej i szkoł podstawowych.

Organizacja turnieju gier sieciowych.

Organizacja Dni Otwartych Szkoły.