Szkoła poprawia i pielęgnuje dobre relację pomiędzy członkami szkolej społeczności, pracownikami szkoły oraz rodzicami. (Etap III)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    25.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy zająć się poprawą relacji oraz działaniami nad lepszą integracją pomiędzy uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz rodzicami. Chcemy to osiągnąć i poprzez wspólną pracę nad odświeżeniem , reorganizacją , zwianą wystroju niektórych pomieszczeń szkolnych oraz organizowania działań mających na celu większe zaangażowanie nie tylko uczniów, ale i rodziców. Po wstępnych rozmowach z rodzicami wiemy, że mamy ich częściowe wsparcie. Mamy nadzieję, że nasze działania zachęcą więcej osób.  Przeprowadzone przez nas zmiany miały by służyć  nie tylko obecnym, ale przyszłym uczniom oraz promować naszą placówkę jako taką gdzie relację są bardzo dobre. Co więcej wspólne działania służyły by promocji naszej szkoły.  Przy współpracy z rodzicami oraz nawet osób z poza społeczności lokalnej planujemy zorgnizować " Dzień Rodziny".

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

1. Do realizacji naszego celu najważniejszym punktem dla nas jest wspólne stworzenie,  zagospodarowanie miejsca  w szkole „ small talk cafe” dla członków szkolnej społeczności i rodziców. Spodziewamy się, że już na samym początku  wspólna praca będzie czynnikiem integrującym a później takie miejsce będzie służyło dalszej poprawie relacji.

2. Zmiana wystroju wybranych pomieszczeń uznanych wcześniej przez uczniów za niezbyt atrakcyjne.  Spodziewamy się, że to uczyni nasze klasy bardziej atrakcyjne i przyjazne uczniom. Część z nich jest od dawna posiada ten sam wystrój i aranżację. Teraz mamy okazję to zmienić.

3. Prezentacja naszych zmian na stronie internetowej szkoły .  Filmy i prezentacje o naszych poczynaniach. Rezultat – promocja  szkoły.

4. Konkurs  dla uczniów, rodziców , pracowników szkoły , nauczycieli na najlepszy plakat promujący dobre relacje w szkole i poza nią. Tutaj mamy nadzieję włączyć w to działania jak najwięcej klas wraz z rodzicami i pracownikami szkoły. Chcemy to zrobić wspólnie w szkole. Poprawiło by to komunikację oraz relację

5. Organizacja lekcji wychowawczych oraz z innych przedmiotów  przy udziale i obecności rodziców.

6. Organizacja w szkole „ Dnia Rodziny”. Tutaj mamy nadzieję na wspólne duże działanie służące nie tylko poprawie relacji, ale również promocji naszej szkoły poza naszą miejscowością.  Mamy wsparcie rodziców oraz pracowników szkoły. Może uda nam się również zdobyć wsparcie gminy.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

  1. Utworzenie w szkole kawiarenki „ small talk cafe”

 

 

 

 

2.  Zmiana wystroju i  wspólna (wraz        nauczycielami uczniami i rodzicami) reorganizacja wybranych  klas.

 

  3.   Konkurs na plakat przygotowywany     wraz z  rodzicami i uczniami na temat dobrych  relacji i promocji szkoły.

 

4. Organizacja wspólnych zajęć wraz   z rodzicami

 

5. Prezentacje, filmy oraz utworzenie zakładek na stronie internetowej szkoły

 

6. Organizacja Dnia rodziny

 kwiecień – maj 2019

 

 

 

 

 

 marzec 2019

 

  

kwiecień  2019

 

  

maj 2019

  

marzec – maj 2019

 

 

maj 2019

 

Wojciech Klimczak

Joanna Jędrycha

Katarzyna Stefańska

Joanna Dynkowska

 

 

Joanna Dynkowska

Wojciech Klimczak

 

Katarzyna Stefańska

Wojciech Klimczak

 

Wojciech Klimczak

 

Katarzyna Stefańska

 

 

Wojciech Klimczak

Joanna Jędrycha

Katarzyna Stefańska

Joanna Dynkowska