Do dzieła (Etap III)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    06.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Zdecydowaliśmy się na miesiąc bezpieczeństwa. Po analizie, rozmowach z uczniami i nauczycielami zdecydowaliśmy się na taką realizację. Uważamy, że dzięki tej realizacji będzie mogła się ona wpisać na stałe do harmonogramu szkoły. Poza tym uznaliśmy, że będzie te działania będą najbardziej motywujące i zachęcające do działania całej społeczności szkolnej. Z rozmów przeprowadzonych z uczniami najbardziej im to odpowiadało. Zakładamy, że taki sposób realizacji celu odniesie zamirzony cel. Praktycznie cała społeczność szkolna będzie zaangażowana w realizację. Wszelkie działania powinny wpłynąć zachęcająco i motywująco realizację celu. Osoby objęte działaniami powinny zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa i działać zgodnie z nimi.  Poszerzyliśmy o dodatkowe działanie nasz miesiąc bezpiecznego internetu. Wszelkie działania wprowadzone podczas realizacji bedą mogły być na stałe wprowadzone do kalendarza szkoły oraz programu wychowawczo-profilaktycznego. Poza tym istnieje możliwośc poszerzania zasięgu działań w kolejnych latach (np. konkurs plastyczny może stać się konkursem nie tylko szkolnym, ale gminnym czy powiatowym).W działania, które będą prowadzone na terenie szkoły zaangażowany będzie mógł być każdy uczeń, nauczyciel i niektórzy pracownicy.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Listę działań umieściłam w załączniku.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram załączony .