"Otwarci na świat i drugiego człowieka" (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Dodano:

  24.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie  Dnia Otwartego Szkoły w ramach Święta Szkoły. 

Wcześniej był to Dzień Patrona. Taka nazwa święta zawężała jednak znacznie i ograniczała możliwość promocji szkoły.  Zmianę zaproponowali uczniowie, którzy nie chcą oczywiście całkiem rezygnować z oddawania szacunku patronowi. W części artystycznej będzie więc wspomnienie o T. Kościuszce i krótkie zapoznanie z dokonaniami bohatera.

 - współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów- to  właśnie Oni - uczniowie, podsunęli pomysł innego niż dotychczas obchodzenia Święta Szkoły. Podczas pracy w grupach określali jak zorganizowaćświęto i co może znaleźć się w programie obchodów. Wyszli z inicjatywą zaproszeń nie tylko dla gości, ale  zaproszenia dedykowanego  uczniom kl. 0, które wręczą obu grupom podczas specjalnej wizyty w przedszkolu.

- szerokie angażowanie społeczności szkolnej- w  organizacji tego dnia w szkole będą brać udział uczniowie z wszystkich klas, świetlica szkolna, biblioteka, Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, szkolny zespół regionalno-artystyczny, Szkolny Klub Wolontariatu, Rada Rodziców i inni chętni rodzice. Gotowość do udziału w przygotowaniach i przebiegu szkolnego święta zdeklarowali wszyscy nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

- wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań- w  przygotowanie przedstawienia dla przedszkolaków chcielibyśmy zaangażować klasę 7 i 2. Starsi w sposób humorystyczny zaprezentowaliby wesołe scenki. Młodsi natomiast, których goście będą pamiętać z przedszkola, pokażą zebranym, że występ na deskach szkolnej sceny jest niesamowitym przeżyciem, zaprezentują  czego nauczyli się, jak się zmienili, że są bezpieczni i  akceptowani przez starszych, dużo większych kolegów. Nowym rozwiązaniem jest także oragnizacja uroczystości w godzinach popołudniowych dla przyszłych uczniów, którzy swoją pierwszą drogę do szkoły pokonają w poczuciu bezpieczeństwa ze swoimi rodzicami. Przy zwiedzaniu szkoły, ogladaniu doświadczeń,przedstawienia będąmiec blisko siebie mamę czy tatę, ale tez kolegów z grupy.

- wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole- mamy nadzieję, że wspólne, tzn. przyszłego ucznia  i jego rodzica zapoznanie ze szkołą na stałe wpisze się tradycję szkoły. Weźmiemy wszystkie uwagi i sugestie pod uwagę, żeby ulepszać i dstosowyawać do potrzeb tych, którzy będą brać udział  .

Chcielibyśmy dzięki tym działaniom pokazać, że szkoła jest naprawdę otwarta na świat i drugiego człowieka.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Mamy nadzieję, że każde działanie przyniesie oczekiwane rezultaty...

 1. Przedstawienie bajkowe  -  prezentacja talentów, zainteresowań  i  dokonań uczniów, miło spędzony czas z rodzicami w szkole, dobra wspólna zabawa;
 2. Prezentacje doświadczeń i pracy w grupach  w pracowniach przedmiotowych; oprowadzanie po szkole przyszłych uczniów i ich rodziców przez postacie z bajek,  możliość zaangażowania uczniów w edukację rówieśniczą, zajęcia otwarte w klasie 3 ( zapoananie z innowacją dotyczącą origmi), zabawy i quiz w świetlicy szkolnej dotyczący bajek prowadzony przez szkolnych wolontariuszy  - zapoznanie ze szkołą, jej atmosferą i pokazanie, że nauka może być zabawą;
 3. Wspólna(uczniów i przedszkolaków  i rodziców ) udział w zabawach, nauka belgijki,  słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców - integracja środowiska lokalnego (szkoły, przedszkola, rodziców, mieszkańców wsi)

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły:  "Szkoła jest otwarta w swoich działaniach edukacyjnych na społeczność lokalną i przyszłych uczniów, prezentuje swoje dokonania                                                  w celu promowania swojej aktywności i mocnych stron"

Wybrana propozycja realizacji celu:  Zorganizowanie Dnia Otwartego Szkoły w ramach Święta Szkoły

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

 1. Dokonania uczniów, prezentacja talentów -  przedstawienie bajkowe .

-włączenie nauczycieli i uczniów w prace związane z przygotowaniem do Dnia Otwartego,

-przygotowanie zaproszeń i plakatów dotyczących wydarzenia;wizyta z zaproszeniem w przedszkolu,

-przedstawienie bajkowe dla młodszych dzieci, prezentacja taneczna krakowiaka,

25.02-10.03 2019r.

 

 do 12.03.2019r.

uczniowie,  nauczyciele informatyki, plastyki, j. polskiego i pozostali

- uczniowie kl. 7, koordynator peogramu, wych. kl. 7, opiekunowie zespołu

uczniowie kl. 2,7, 6, 8, Zespół Szkoły z Klasą, inni nauczyciele

 1. Zapoznanie ze szkołą

-oprowadzanie po szkole przyszłych uczniów i ich rodziców przez postacie z bajek,

- zajęcia otwarte w klasach 3,

-quiz w świetlicy szkolnej dotyczący bajek prowadzony przez szkolnych wolontariuszy,

-prezentacje doświadczeń i pracy w grupach         w klasach z poszczególnych przedmiotów; 

Przygotowania do święta 25.02-20.03 2019r.

 

 

 ucz. kl.6, 7, pedagog szkolny

 

ucznioiwie kl. 3                      i wychowawcy

 uczniowie korzystajacy z zajęć świetlicowych, wychowawcy świetlicy

nauczyciele przedmitów i pozostali z uczniami należącymi do kół zainteresowań,

3. Integracja środowiska

-wspólna(uczniów i przedszkolaków           i rodziców ) nauka tańca "belgijka”.

-słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Przygotowania do święta 25.02-20.03 2019r.

 

 

uczniowie kl. 6, 7, nauczyciele wych. fizycznego

Rada Rodziców, pracownicy szkoły, inni chętni rodzice