II spotkanie (Etap II)


 • Kategoria:

  Solidarność

 • Dodano:

  16.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

W celu zdobycia informacji na temat potrzeb społeczności uczniowskiej przeprowadziliśmy ankiety, w których uczniowie dokańczali zdania np:

 1. Najbardziej czuję się szczęśliwy, gdy ..........................................................

 2. Najważniejsza cecha przyjaciela to moim zdaniem .....................................

 3. Nie lubię u innych ........................................................................................

 4. Lubię, gdy znajomi .......................................................................................

 5. Największą przyjemność sprawia mi............................................................

 6. Kiedy widzę, że komuś dzieje się krzywda ..................................................

 7. Gdy widzę, że ktoś płacze ............................................................................

 8. Nie lubię, kiedy ............................................     

 9. w jakich działaniach mógłbyś/mogłabyś uczestniczyć w ramach wolontariatu..........................................                                                                                                                                                       

Pytania miały na celu udzielenie informacji czy uczniowie są wrażliwi na potrzeby innych osób, zarówno ze szkoły jak i środowiska lokalnego.

Na zebraniach z rodzicami zadano pytanie rodzicom w jakich działaniach mogluby uczestniczyć uczniowie w ramach wzajemnej pomocy i czy rodzice również zaangażują się w tą pomoc.

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Z analizy wyników przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że:

1. najbardziej czują się szczęśliwi gdy spotykają się ze znajomymi;

2. najważniejszą cechą przyjaciela jest lojalnośc, szczerość, wzajemna pomoc;

3. nie lubią u  innych egoizmu, samolubstwa, arogancji;

4. lubią gdy znajomi mówią dobrze o innych;

5. największą przyjemność sprawia mi pomaganie innym;

6. reagują gdy komuś dzieje się krzywda;

7. pocieszają gdy ktoś płacze;

8. nie lubią gdy ktoś kogoś obraża;

9. uczniowie chętnie pomogom kolegom w nauce, zaopiekują się młodszymi kolegami, wezmą udział w akcjach charytatywnych;

 

Rodzice również potwierdzili że uczniowie powinni wziąść udział w zbiórce darów, w pomocy innym kolegom, w akcjach charytatywnych. Podjąć działania w ramach wolontariatu w duchu solidarności, wzajemnej pmocy, i dzielenia się. 

Nauczycielom zadano pytania indywidualnie. Cała społeczność szkolna jednoznacznie twierdzi że warto podejmować działania w ramach wzajemnej pomocy.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Nasz cel jest zgodny z potrzebami całej społeczności szkolnej, w których stwierdzono że powinniśmy podejmować działania i aktywności, które będą kształtować w uczniach wrażliwość na potrzeby innych osób, zwierząt; działania które będą rozwijać empatię, życzliwośc i odpowiedzialność na rzecz potrzebujących. 

Dlatego sformułowaliśmy następujący cel:

"UCZYMY SIĘ  SOLIDARNOŚCI POPRZEZ UDZIAŁ W AKCJACH I DZIAŁANIACH NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH".

 

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Chciałabym zaznaczyć ,że cel został już wstępnie wyznaczony na początku roku szkolnego, dlatego też już niektóre działania zostały podjęte dużo wcześniej w ramach realizacji celu. Badanie społęczności szkolnej, udział rodziców w akcjach potwierdza że dobrze wybraliśmy obszar, że chcemy pomagać innym i angażować się w akcje.

Działania w ramach realizacji celu:

1. "Wzajemna pomoc to jest to!" - czyli pomoc starszych kolegów - gimnazjalistów młodszym w róznych warsztatach prowadzonych w szkole;

2. "Trudny czas dla zwierząt" - dokarmianie zwierząt w zimie, wyjazdy do schroniska dla zwierząt, zbiórka żywności dla zwierząt;

3. "Wolontariat - nasze życie" - udział w akcjach charytatywnych (Zielony Mikołaj. WOŚP, organizacja pomocy dla kolegów (sprzedaż ciasta), szycie lalek w ramach pomocy UNICEF, zbiórka nakrętek, sprzątanie okolic miasta,)