Etap III (Etap III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Dodano:

    25.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy skupić się na następującej propozycji realizacji naszego tegorocznego celu: „ Warsztatownia –         Do It Yourself, czyli jestem  ekspertem w ...”. W wyniku burzy mózgów, podczas kolejnego spotkania  zespołu, ustaliliśmy, że połączenie tych dwóch naszych wcześniejszych propozycji, najpełniej odpowiada na potrzeby całej społeczności szkolnej i to jego realizację postanowiliśmy się zająć w tym ( i w następnym) roku szkolnym. Nasz wybór opieramy na wynikach przeprowadzonych ankiet i szeroko pojętych konsultacjach prowadzonych na forum szkoły – zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczyciele, a także pracownicy niepedagogiczni wskazali w badaniu, że najbardziej brakuje im takich form pracy zdobywania i wykorzystywania wiedzy jakimi są warsztaty i spotkania z ciekawymi osobowościami takimi jak różnorodni pasjonaci, hobbiści, sportowcy, pisarze itp. Propozycje realizacji celu przez warsztaty i spotkania z ciekawymi osobami uwzględnia współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów  poprzez zaangażowanie ich w realizację i prowadzenie wymienionych form. Nasza młodzież wykazała w ankietach, że posiada liczne zainteresowania, hobby i pasje, którymi chciałoby się podzielić na forum klasy, a nawet szkoły. Doszliśmy do wniosku, że umożliwiając młodzieży zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, zaowocuje w przyszłości tym, że większa rzesza dzieciaków przełamie swój strach, tremę i obawę, że zostaną wyśmiani przez rówieśników i będą chcieli dzielić się swoją wiedzą z innymi. Jeżeli chodzi o kryterium: szerokie zaangażowanie społeczności szkolnej to  zaplanowaliśmy nasze warsztaty, aby wykorzystać jak najobszerniej potencjał uczniów, pracowników i osób związanych z naszą szkołą. Nasi nauczyciele biologii i przyrody będą przeprowadzać zajęcia instruktażowe z pierwszej pomocy, zajęcia kierowane są do uczniów starszych. Planujemy prowadzenie warsztatów w okresie dwuletnim. Jeśli po dwóch latach zajęć uczniowie będą wyrażali chęć kontynuacji spotkań, rozważymy wprowadzenie ich do szkoły na stałe. Uczniowie klas młodszych w ramach warsztatów „ Mali mądrale” raz w miesiącu będą eksperymentować, poznawać prawa fizyki, obserwować zagadnienia przyrodnicze. Uczniowie mogą również sami zgłaszać propozycje zagadnień oraz tematów, którymi szczególnie się  interesują oraz prezentować własne doświadczenia.  Nauczyciele muzyki oraz chórzyści naszej szkoły poprowadzą zajęcia warsztatowe mające na celu pogłębianie wiedzy z historii muzyki, przełamywaniu nieśmiałości, nauki pracy w zespole , współdziałania w grupie. W miesiącu kwietniu planujemy przeprowadzenie warsztatów rozwijających kreatywność, koncentrację uwagi. Mamy nadzieję, że prowadzone przez naszą Panią woźną zajęcia udowodnią naszym wychowankom, że warto stawiać przed sobą nowe zadania. Liczymy , że uczniowie Zdobędą nowe, przydatne im umiejętności co wpłynie również na ich samoocenę. Przez cały drugi semestr prowadzone będą warsztaty na temat zdrowego żywienia. Temat ten jest szczególnie ważny w świetle znanych nam badań. Dlatego zajęcia przeprowadzane będą na wszystkich poziomach edukacji w naszej szkole.

Mamy nadzieję, poszerzyć wiedzę uczniów oraz zainspirować ich do zdrowego stylu odżywiania i życia. Przez cały rok szkolny nauczyciele informatyki prowadzić będą zajęcia w ramach których uczniowie będą zgłębiali tajniki kodowania oraz pracy na różnych programach komputerowych. Nowością jaka pojawiła się już na etapie klasy I-III jest sprawdzanie przez uczniów swojej wiedzy za pomocą quizów edukacyjnych, wykonywanych w domu jako praca domowa, a przygotowywanych i sprawdzanych przez nauczycieli wychowawców. Ta forma wykorzystywania komputera już teraz wiemy, że cieszy się bardzo dużą popularnością u samych uczniów, ale również i Rodziców. Korzystając z faktu, że w naszej szkole są Rodzice, którzy odnoszą bardzo duże sukcesy w sporcie zaproponowaliśmy warsztaty zajęć sportowych. Będą one wpływały na kondycję, ale przyczynia się również do zwrócenia uwagi na potrzebę ruchu i sprawności fizycznej w życiu codziennym. Warsztaty i lekcje w terenie , to okazja do integracji, wspólnego spędzania czasu i nabywaniu kompetencji społecznych.

 Mamy  nadzieje, że pobudzimy naszą młodzież do rozwijania kreatywności i własnego rozwoju osobistego,

że wszystkie zaproponowane przez nas działania zainspirują młodych ludzi do poszukiwania własnych , nowych możliwości. Liczymy bardzo , że wpłynął one na trwałe zmiany zarówno w pracy naszej szkoły, ale również samych uczniów. Pozytywne sygnały oraz zaangażowanie będą motywacją dla nas, do wprowadzenia trwałej, długoterminowej zmiany.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

W ramach realizacji założeń naszej propozycji postanowiliśmy przeprowadzić warsztaty instruktażowe z pierwszej pomocy w klasach IV-VIII. Chcielibyśmy zaangażować w te działania nauczycieli biologii i przyrody oraz zapewnić naszym uczniom możliwość przećwiczenia poznanych zagadnień na profesjonalnych fantomach. Spodziewamy się zaangażowania ze strony uczniów. Lekcje odnośnie pierwszej pomocy przewidziane są w podstawie programowej z przyrody już w klasie IV. Jednak ze względu na ograniczony czas na zajęciach, nie ma możliwości pełnego przećwiczenia z uczniami poznanych technik. Przewidujemy, że uczniowie na naszych warsztatach będą w stanie rozwinąć i wykorzystać wiedzę zdobytą na lekcjach przyrody, biologii i techniki, a także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy w sposób poprawny i zdecydowany.

Naszym kolejnym działaniem byłaby organizacja zajęć „Mali Mądrale” dla uczniów klas I-III. Uczniowie na zajęciach wykonywaliby proste eksperymenty z zakresu chemii, fizyki i przyrody. Uczniowie uczestniczący w takich warsztatach poznawaliby w sposób doświadczalny prawa chemii, prowadziliby proste obserwacje biologiczne oraz obserwowaliby prawa fizyki w praktyce. Uważamy, że dzięki takim zajęciom uczniowie nauczą się konstruowania ciągów przyczynowo-skutkowych oraz wnioskowania na podstawie przeprowadzonych obserwacji przyrodniczych. Spodziewamy się również,

że poprawie ulegną zdolności pracy w grupie wśród naszych uczniów, a co za tym idzie dzielenia się zadaniami i przewidywania ich ewentualnych następstw.

Z kolei w klasach IV-VI chcielibyśmy zorganizować warsztaty „Biolog i chemik na miejscu zbrodni” dotyczące wykorzystania technik kryminalistycznych. Byłby to dobry sposób na „przemycenie” uczniom wiedzy biologiczno-chemicznej w bardziej atrakcyjny sposób. Spodziewamy się, że uczniowie dzięki tym zajęciom poprawią swoje kompetencje społeczne, ponieważ, jak w punkcie poprzednim, praca warsztatowa będzie polegała na wykonywaniu określonych zadań w niewielkich 3-4 osobowych grupach. Uczniowie przyswoją i przećwiczą sprawne posługiwanie się mikroskopem świetlnym, jak również wykonywanie prostych preparatów mikroskopowych. Różne grupy będą wykonywały różne zadania, a ich wynikiem będą musieli się podzielić, żeby na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie badań wykryć sprawcę zbrodni. Przewidujemy zatem, że uczniowie będą uczyć się od siebie nawzajem i w płynny sposób przećwiczą przekazywanie wiedzy w sposób przystępny.

Uczniowie, zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu edukacji uczestniczyliby również w warsztatach muzycznych „Zmontujmy sobie dźwięk”. Chcielibyśmy zaangażować w ten projekt nauczycieli muzyki i chór szkolny. Spodziewamy się dużego odzewu ze strony uczniów. Uczniowie poznawaliby różnorakie utworu i staraliby się je wspólnie odtworzyć. Spodziewamy się rozwinięcia kompetencji do pracy w grupie, jak również faktu, że uczniowie po naszych warsztatach będą rozpoznawać pewne utwory i ich wykonawców oraz poznają najważniejsze fakty z historii muzyki.

            Kolejnym naszym działaniem byłoby zorganizowanie warsztatów plastyczno-technicznych („Do It Yourself) prowadzonych przez Panią Portierkę z naszej szkoły. Spodziewamy się, że dzięki tym warsztatom dzieci poprawią swoje zdolności koncentracji. Nauczą się wykonywać samodzielnie ozdoby i prezenty okolicznościowe dzięki czemu docenią fakt, że najpiękniejszym prezentem dla bliskich jest ten, który wykonuje się samodzielnie.

            Chcielibyśmy również zorganizować cykl zajęć prozdrowotnych dla uczniów klas I-VIII „Wiem, co jem” z zaangażowaniem nauczycieli biologii i przyrody. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają zasady prawidłowego komponowania zróżnicowanych posiłków oraz ich odpowiedniego dobierania. Poznają również piramidę zasad zdrowego stylu życia. Spodziewamy się, że poznane na zajęciach zasady dzieci zastosują w codziennym życiu, co realnie wpłynie na ich zdrowie i kondycję.

            Kolejną aktywnością będą warsztaty „Jestem ekspertem w kick-boxingu”’- zajęcia te będą prowadzone przez rodzica-Mistrza Europy w tym sporcie oraz trenera kadry i kolejne zajęcia sportowe „Jestem ekspertem w fitnessie”. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają rolę aktywności sportowej w życiu człowieka, poznają zasady aktywnego trybu życia. Nauczą się jak w sportowy sposób spędzać czas i relaksować się. Dzieci poznają również na tych zajęciach ćwiczenia korekcyjne, które wspomogą kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci.

            Chcielibyśmy zorganizować również zajęcia „Jestem ekspertem w kodowaniu/ informatyce” połączone z godziną kodowania. Uczniowie dzięki tym zajęciom poznaliby praktyczne aspekty nauki informatyki powiązane z pisaniem prostych programów komputerowych. Chcielibyśmy, żeby uczniowie rozwijali swoją

kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań oraz dostrzegali zależności i reguły w otaczającym nas świecie. Uczniowie rozwijaliby również kompetencje społeczne poprzez pracę w grupie, ponieważ część programów tworzona byłaby w niewielkich grupach.

            Ostatnim punktem naszych działań byłoby zacieśnienie współpracy z Centrum Edukacji Technicznej Pinokio w Słomczynie. Oprócz zajęć warsztatowych i lekcji w terenie, co byłoby dla uczniów urozmaiceniem, dzieci poznałyby proste metody techniczne wykonywania zabawek, ozdób etc.,  a także zasady metody działań różnorakich urządzeń technicznych. Byłby to również dobry sposób na zintegrowanie grup klasowych i rozwijanie kompetencji społecznych w grupie.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

 
 
       
       
     

 

Cel dla szkoły: „Społeczność szkolna – nauczyciele, rodzice i inni obecni w tej przestrzeni -stosuje kreatywne i angażujące  metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii i rozwiązań, tak by uczniowie mieli możliwość i potrafili wykorzystać wiedzę w praktyce.

 

Wybrana propozycja realizacji celu:  Warsztatownia - Do It Yourself, czyli jestem  ekspertem w…”

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Warsztaty instruktażowe z pierwszej pomocy w klasach IV-VIII

1.Przećwiczenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy na profesjonalnych fantomach.

II semestr roku szkolnego 2018/2019

Ratownicy medyczni, chętni uczniowie

Warsztaty naukowe „Mali Mądrale” w klasach  I-III

1.Zapoznanie z postacią Marii Curie – Skłodowskiej i przeprowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji fizyczno – chemicznych,

2.Zapoznanie z postacią Leonarda da Vinci i przeprowadzenie prostych  doświadczeń i obserwacji fizyczno – chemicznych,

3.Zapoznanie z postacią Isaaca Newtona i  doświadczeń i obserwacji fizyczno – chemicznych,

 

4.Zapoznanie z postacią Tesli  i  przeprowadzenie prostych  doświadczeń i obserwacji fizyczno – chemicznych,

5. Zapoznanie z postacią Alberta Einsteina i przeprowadzenie prostych  doświadczeń i obserwacji fizyczno – chemiczno – przyrodniczych,

6. Zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika i przeprowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji fizyczno – przyrodniczych.

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz lub dwa razy w miesiącu

Osoba spoza szkoły.

Warsztaty muzyczne „Zmontujmy sobie dźwięk” w klasach I - VIII

1 Zapoznanie uczniów z różnymi utworami – muzyki starodawnej jak i współczesnej, faktami z historii,

1.Zapoznanie z instrumentem takim jak skrzypce i wspólne muzykowanie,

2. Zapoznanie z instrumentem takim jak flet poprzeczny i wspólne muzykowanie,

3. Zapoznanie z instrumentami takimi jak perkusyjne  i wspólne muzykowanie,

4. Zapoznanie z instrumentem takim jak keyboard i wspólne muzykowanie,

5. Zapoznanie z instrumentem takim jak gitara elektryczna i wspólne muzykowanie,

6. Zapoznanie z instrumentem takim jak dudy szkockie i wspólne muzykowanie,

7. Zapoznanie z instrumentem takim jak wiolonczela i wspólne muzykowanie,

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz lub dwa razy w tygodniu,

Raz w miesiącu

nauczyciele muzyki i chór szkolny,

firma prywatna organizująca warsztaty i koncerty muzyczne w szkole

 

Warsztaty plastyczno-techniczne „Do It Yourself

1.Samodzielne wykonanie zapachowych mydełek wg własnego pomysłu po uprzednim instruktażu,

2.Samodzielne wykonanie zapachowych świec świątecznych wg własnego pomysłu po uprzednim instruktażu,

3.Samodzielne wykonanie skarbonki  wg własnego pomysłu po uprzednim instruktażu,

4.Samodzielne wykonanie pisanek wielkanocnych wg własnego pomysłu po uprzednim instruktażu,

5.Samodzielne wykonanie szkatułki dla rodziców  wg własnego pomysłu po uprzednim instruktażu,

 

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu

Pani portierka i zgłoszone osoby – rodzice, krewni i sami uczniowie

Warsztaty kulinarne  „Wiem, co jem” dla uczniów klas I - III

1.Samodzielne wykonanie zdrowej przekąski po uprzednim instruktażu – sałatka warzywno- owocowa i pasta warzywna do smarowania pieczywa

2.Zdrowe słodkości – samodzielne wykonanie zdrowych batoników i ciast po uprzednim instruktażu

3.Soki, musy i smoothie – samodzielne przyrządzenie w/w po uprzednim instruktażu

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – marzec, kwiecień, maj

Firma zewnętrza, chętni nauczyciele, rodzice i uczniowie

Zajęcia „Jestem ekspertem w kodowaniu/ informatyce” połączone z godziną kodowania

1.Zapoznanie i wdrożenie do pracy w nowych programach informatycznych, platformach edukacyjnych itp.

2.Samodzielne tworzenie prostych programów i rozwiązań informatycznych.

 

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w tygodniu.

Nauczyciele, chętni uczniowie i rodzice

Warsztaty „Jestem ekspertem w kick-boxingu”,

„Jestem ekspertem w fitnessie” i inne

1.Zapoznanie z różnymi ćwiczeniami kształtującymi sylwetkę i poprawiającymi kondycję i ogólną wydolność organizmu.

2.Zapoznanie z technikami walki i metodami samoobrony.

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu.

Zgłoszeni rodzice, krewni i znajomi uczniów, a także sami uczniowie

Warsztaty „Biolog i chemik na miejscu zbrodni”

1.Zapoznanie z nowoczesnymi metodami identyfikacji ofiary i oprawcy – metody genetyczne.

2.Zapoznanie z zasadami antropometrii – dawnymi metodami identyfikacji sprawcy i ofiary.

3.Zapoznanie z metodami odczytywania i odczytywania odcisków palców

4.Samodzielne próby zebrania odcisków z własnej dłoni oraz próba określenia rodzajów odcisków.

5.Prowadzenie obserwacji pod mikroskopem okrzemków – metoda identyfikacji miejsca zbrodni ( obszary wodne / bagienne )

6.Prezentacja identyfikacji krwi z miejsca zbrodni – metoda z luminolem.

7.”Jestem technikiem mikroskopii” – nauka samodzielnego pobierania preparatów biologicznych i ich utrwalania, prowadzenie obserwacji przyżyciowych, tkanek roślinnych i zwierzęcych.

Warsztaty w formie cotygodniowego kółka zainteresowań.

Nauczyciele od biologii, przyrody i chemii, chętni uczniowie

Warsztaty i lekcje w terenie w Centrum Edukacji Technicznej Pinokio w Słomczynie.

1.Samodzielne wykonanie prostych przedmiotów użytku codziennego takich jak dziadek do orzechów, zegar ścienny i karmnik dla ptaków po uprzednim instruktażu.

Wizyty w centrum 3 razy w roku szkolnym 2018/2019

Pracownicy Centrum Edukacji Technicznej.