Wespół w zespół - III spotkanie (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  21.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Po analizie badań, przeprowadzeniu burzy móżgów, w tym roku szkolnym postanowiliśmy zrealizować cylk spotkań z psychologiem z pobliskiej Poradni PP i instytucjami zewnętrznymi (Policja, WSiP, CEO) oraz godzin wychowawczych dotyczących integracji i budowania zaufania. O naszym wyborze zadecydowały sytuacje zaistniałe w naszej szkole dotyczące niewłaściwego wykorzystania mediów społecznościowych. Działania te uwzględniają wszystkie kryteria.

1. Współtworzenie wproeadzanej zmiany przez uczniów - uczniowie na godzinach wychowawczych będą tworzyć "Kodeks Właściwego Postępowania", przygotują dramy, gry i zabawy intergracyjne oraz będą w nich uczestniczyć; po odegranych scenkachodbędą się dyskusje na ich temat.

2. Szerokie zaangażowanie społeczności szkolnej - uczniowie wraz z wychowawcami będą uczestniczyć w godzinach wychowawczych; uczniowie, rodzice i nauczyciele wezmą udział w spotkaniach z psychologiem, Policją, procownikami WSiP-u, CEO.

3. Wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań - stworzenie "Kodeksu Właściwego Postępowania"

4. Wprowadzenie trwałej zmiany w szkole - realizacja w bieżącym roku i latach następnych postanowień zawartych w Kodeksie.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Lista działań i spodziewanych rezultatów:

   

 

 Cel: Szkoła buduje poczucie wzajemnego zaufania wśród uczniów i nauczycieli. Nauczyciele pozostają w interakcji z uczniami, przekazują im informacje zwrotne dotyczące ich umiejętności i zachowania, wskazując im właściwy kierunek wspierając ich w takim zakresie w jakim potrzebują

 

 

 Wybrana propozycja realizacji celu: Stworzenie "Kodeksu Właściwego Postępowania"

 

 

 Główne działania zaplanowane w programie:

 

 

 Spodziewane rezultaty - co, w odniesieniu do celu szkoły, zamierzamy osiągnąć przez działanie: 

 

 1. Godziny wychowawcze integrujące zespół klasowy, budujące poczucie zaufania pomiędzy uczniami i nauczycielami

 

 • Uczniowie będą uczestniczyć w grach i zabawach integrujących zespół klasowy,
 • przygotowanie scenek i odgrywanie ról ukazujących budowanie i tracenie zaufania pomogą uczniom doświadczyć jak trudno zbudować zaufanie, a jak łatwo je stracić,
 • po dyskusjach nad odgrywanymi scenkami uczniowie będą tworzyć "Kodeks Właściwego Postępowania", w którym zapiszą zasady postępowania prowadzące do budowania zaufania.

 

 2. Spotkania/warsztaty z psychologiem PPP, Policją, procownikami WSiP-u, CEO

 

 • Rodzice, n-le, uczniowie poznają konsekwencje zachowań ryzykownych, wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych,
 • rodzice, n-le, uczniowie będą świadomi skutków prawnych hejtu, stalkingu itp.
 • uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że mogą zwrócić się z problemem do osoby dorosłej, która pomoże w rozwiązaniu trudnej sytuacji: rodzic, n-l, wychowawca, dyrektor,
 • wśród społeczności szkolnej wzrośnie świadomość, że dla poczucia własnego bezpieczeństwa potrzebne jest wzajemne zaufanie. 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

 Harmonogram działań:

  

Cel: Szkoła buduje poczucie wzajemnego zaufania wśród uczniów i nauczycieli. Nauczyciele pozostają w interakcji z uczniami, przekazują im informacje zwrotne dotyczące ich umiejętności i zachowania, wskazując im właściwy kierunek wspierając ich w takim zakresie w jakim potrzebują

 

 

 Wybrana propozycja realizacji celu: Stworzenie "Kodeksu Właściwego Postępowania"

 

 

 Główne działania     zaplanowane w   programie

 

 

 Zadania do wykonania w ramach danego działania

 

 Termin realizacji zadania

 (od - do)

 

 Osoba odpowiedzialna

 za zadanie

 

 1. Godziny wychowawcze   integrujące zespół   klasowy, budujące   poczucie zaufania   pomiędzy uczniami i   nauczycielami

 

 

 

 1. przygotowanie 2-3 gier i zabaw integrujących zespół klasowy

 2. przygotowanie scenek dramowych przez uczniów pod kierunkiem n-la

 

 3. odgrywanie scenek i dyskusja na ich temat

 4. stworzenie klasowych "Kodeksów Właściwego Postępowania"

 5. stworzenie szkolnego "Kodeksu Właściwego Postępowania"

 

 6. przedstawienie społeczności szkolnej wypracowanego "Kodeksu Właściwego Postępowania"

 

 

 1 - 31 marca

 

 1 - 31 marca

 

 1 - 31 marca

 1 - 31marca

 

 1 - 15 kwietnia

 

 do końca kwietnia

 

 wych. klas, uczniowie

 

 wych. klas, uczniowie

 

 wych. klas, uczniowie

 wych. klas, uczniowie

 

 szkolny zespół "Szkoły z klasą"

 szkolny zespół "Szkoły z klasą"

 

 2. Spotkania/warsztaty z psychologiem PPP, Policją, procownikami WSiP-u, CEO

 

 

 1. skontaktowanie się z psychologiem PPP, pracownikami Policji, WSiP-u, CEO

 2. ustalenie terminów i tematów spotkań

 

 3. zaproszenie rodziców

 

 

 4. spotkania  z psychologiem PPP, pracownikami Policji, WSiP-u, CEO

 

 

 5. opracowanie wniosków ze spotkań i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej, społeczności szkolnej

 

 1 - 15 kwietnia

 

 1 - 15 kwietnia

 

 maj

 

 

 maj

 

 

 koniec maja

 

 członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą"

 członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą"

 

 członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą", wychowawcy

 

członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą", dyrektor

 

członkowie szkolnego zespołu "Szkoły z klasą", dyrektor