Opis etapu II realizacji programu (Etap II)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    14.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

W badaniach uczestniczyli: 

93 Uczniów

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sNGsm_ZXfkGqXTrdQCRehuayt8qc1W1Hohk4gDqUV3BUQlRYMVlLNlZTQ0pFU01PNUVZMDIzRjMxSy4u

1. Modyfikuje przestrzenie tak, aby wspierały pozytywne relacje w szkole – zarówno między nauczycielami, między uczniami, jak i między nauczycielami i uczniami (np. reorganizacja pokoju nauczycielskiego, jako miejsca do wspólnych spotkań, odpoczynku oraz pracy w grupie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; zmiana ustawienia ławek w sali, aby nowy układ wspierał aktywne uczenie się i bardziej mentorskie i partnerskie relacje między uczniami i nauczycielami; stworzenie w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i budować różne rzeczy, rozwijać i/lub prezentować swoje pasje).
4.3
Średnia ocena: 4.30
 
2. Zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio.
4.17
Średnia ocena: 4.17
 
3. Organizuje warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz wspólne: ze współpracy, budowania dobrych relacji, roli w grupie itp.
4.35
Średnia ocena: 4.35
 
4. Zachęca uczniów do zgłaszania ich pomysłów, potrzeb i inicjatyw i traktuje uczniowskie propozycje poważnie.
4.17
Średnia ocena: 4.17
 
5. Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji, liczy się z ich zdaniem, traktuje po partnersku wszystkich członków szkolnej społeczności.
4.1
Średnia ocena: 4.10
 
6. Wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy.
4.34
Średnia ocena: 4.34
 
7. Szkoła uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną.
4.2
Średnia ocena: 4.20
 
8. Pozwala uczniom tworzyć w szkole przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje.
4.48
Średnia ocena: 4.48
 
9. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.
4.18
Średnia ocena: 4.18
 
 
22 Nauczycieli:
 
 
1. Modyfikuje przestrzenie tak, aby wspierały pozytywne relacje w szkole – zarówno między nauczycielami, między uczniami, jak i między nauczycielami i uczniami (np. reorganizacja pokoju nauczycielskiego, jako miejsca do wspólnych spotkań, odpoczynku oraz pracy w grupie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; zmiana ustawienia ławek w sali, aby nowy układ wspierał aktywne uczenie się i bardziej mentorskie i partnerskie relacje między uczniami i nauczycielami; stworzenie w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i budować różne rzeczy, rozwijać i/lub prezentować swoje pasje).
4
Średnia ocena: 4.00
 
2. Zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio.
5.18
Średnia ocena: 5.18
 
3. Organizuje warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz wspólne: ze współpracy, budowania dobrych relacji, roli w grupie itp.
4.86
Średnia ocena: 4.86
 
4. Zachęca uczniów do zgłaszania ich pomysłów, potrzeb i inicjatyw i traktuje uczniowskie propozycje poważnie.
5.32
Średnia ocena: 5.32
 
5. Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji, liczy się z ich zdaniem, traktuje po partnersku wszystkich członków szkolnej społeczności.
5.14
Średnia ocena: 5.14
 
6. Wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy.
5.36
Średnia ocena: 5.36
 
7. Szkoła uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną.
5.23
Średnia ocena: 5.23
 
8. Pozwala uczniom tworzyć w szkole przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje.
4.95
Średnia ocena: 4.95
 
9. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.
4.36
Średnia ocena: 4.36
 
 
12 Rodziców:
 
 
1. Modyfikuje przestrzenie tak, aby wspierały pozytywne relacje w szkole – zarówno między nauczycielami, między uczniami, jak i między nauczycielami i uczniami (np. reorganizacja pokoju nauczycielskiego, jako miejsca do wspólnych spotkań, odpoczynku oraz pracy w grupie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; zmiana ustawienia ławek w sali, aby nowy układ wspierał aktywne uczenie się i bardziej mentorskie i partnerskie relacje między uczniami i nauczycielami; stworzenie w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i budować różne rzeczy, rozwijać i/lub prezentować swoje pasje).
4.25
Średnia ocena: 4.25
 
2. Zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio.
4.75
Średnia ocena: 4.75
 
3. Organizuje warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz wspólne: ze współpracy, budowania dobrych relacji, roli w grupie itp.
4.33
Średnia ocena: 4.33
 
4. Zachęca uczniów do zgłaszania ich pomysłów, potrzeb i inicjatyw i traktuje uczniowskie propozycje poważnie.
4.83
Średnia ocena: 4.83
 
5. Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji, liczy się z ich zdaniem, traktuje po partnersku wszystkich członków szkolnej społeczności.
4.58
Średnia ocena: 4.58
 
6. Wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy.
4.92
Średnia ocena: 4.92
 
7. Szkoła uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną.
4.58
Średnia ocena: 4.58
 
8. Pozwala uczniom tworzyć w szkole przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje.
4.33
Średnia ocena: 4.33
 
9. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.
4.17
Średnia ocena: 4.17

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Chcemy zintensyfikować działania w ramach zachęcania do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. 

Jak też:

Sięgać po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczyć nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Jak? i Kogo dotyczy?

Szkoła zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.

Po co?

Szkoła zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

Gdzie?

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

Cel dla naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. Tworzenie kursów e-learningowych zachęcających do współpracy na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu.

2. Sięganie po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i nauczenie nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

3. DOBRE RELACJE na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej i Office 365.

Propozycje odpowiadają na sformułowany przez nas cel:

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

Uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb.