"Uczeń Cool-turalny" (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    24.01.2019

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar - Dobre relacje, jest to obszar na jaki w tym roku kadra chciała zwrócić szczególną uwagę. Relacje są naprawdę ważne we współczesnym świecie, zwłaszcza życzliwość i współpraca. Naszą pracę nad wybraniem obszaru rozpoczęłyśmy od rozmowy z Dyrekcją szkoły dotyczącą wszystkich obszarów.  Następnie podczas rady pedagogicznej podjęłyśmy rozmowę z kadrą, która stwierdziła, że dobrym pomysłem jest praca nad relacjami, które w dobie internetu i komputerów raczej nie wyglądają zbyt dobrze. Następnie dyskutowaliśmy z uczniami na lekcjach wychowawczych. Z uczniami trudno było wybrać jeden obszar, ponieważ każda klasa miała inną wizję. Ale ostatecznie zdecydowaliśmy się rozwijać obszar Dobre relacje. Rada Rodziców została poinformowana o wyborze. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Dyrektor poprzez zgłoszenie szkoły do programu oraz rozmowy dotczącej wyboru obszaru. 

Uczniowie na lekcjach wychowawczych. 

Rada rodziców - filmik polecany w materiałach i informację dotyczącą wyboru obszaru.

Kadra pedagogiczna podczas rady oraz dzięki filmikowi. 

Niestety nikt z kadry nie włączył się w działania zespołu. Raczej pozostaniem z naszym działaniem same. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Uczniowie, rodzice, karda posiada wiedzę teoretyczną z zakresu dobrych relacji. Posiadamy zasoby ludzkie w postaci 3 osób z zespołu, uczniów oraz wiedzę z tego zakresu. Każda klasa ma godziny wychowawcze, które możemy wykorzystać, w szkole panuje dobra atmosfera. Wsparciem może być zespoł psychologiczno-pedagogiczny. Problemem może być przełożenie teorii w praktykę, współpraca w tym zakresie ze społeczeństwem lokalnym. Godziny wychowawcze zostały już zaplanowae na początku roku, ale dzieki zielonym szkołom i wyjściom oraz wycieczkom również można relaizować założenia projektu. Uczniowie nie potrafią radzić sobie ze złością.  

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Jak wyglądają realacje od strony uczniów: współpraca uczeń - nauczyciel, współpraca w poszczególnych grupach. Co uczniów najbardziej motywuje do zachowań kulturalnych? Czy uważają, że warto być kulturalnymi?

Czy uczniowiecenią ludzi kulturalnych?

 

Zamierzamy przeprowadzić rozmowy podczas lekcji wychowawczych oraz ankietę w starszych klasach.