"Uczeń Cool-turalny" (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    24.01.2019

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar - Dobre relacje, jest to obszar na jaki w tym roku kadra chciała zwrócić szczególną uwagę. Relacje są naprawdę ważne we współczesnym świecie, zwłaszcza życzliwość i współpraca. Naszą pracę nad wybraniem obszaru rozpoczęłyśmy od rozmowy z Dyrekcją szkoły dotyczącą wszystkich obszarów.  Następnie podczas rady pedagogicznej podjęłyśmy rozmowę z kadrą, która stwierdziła, że dobrym pomysłem jest praca nad relacjami, które w dobie internetu i komputerów raczej nie wyglądają zbyt dobrze. Następnie dyskutowaliśmy z uczniami na lekcjach wychowawczych. Z uczniami trudno było wybrać jeden obszar, ponieważ każda klasa miała inną wizję. Ale ostatecznie zdecydowaliśmy się rozwijać obszar Dobre relacje. Rada Rodziców została poinformowana o wyborze. 

Program ten jest dla nas ważny, ponieważ dzięki dobrym reacjom pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej, poprawiamy również eduację. Emocje oraz relacje przekładają się na lepszą jakość życia, a także na lepsze wyniki dzieci w nauce. My chcemy wychować mądre i szczęśliwe dzieci. 

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Dyrektor poprzez zgłoszenie szkoły do programu oraz rozmowy dotczącej wyboru obszaru. 

Uczniowie na lekcjach wychowawczych. 

Rada rodziców - filmik polecany w materiałach i informację dotyczącą wyboru obszaru.

Kadra pedagogiczna podczas rady oraz dzięki filmikowi. 

Niestety nikt z kadry nie włączył się w działania zespołu. Raczej pozostaniem z naszym działaniem same. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Uczniowie, rodzice, karda posiada wiedzę teoretyczną z zakresu dobrych relacji. Posiadamy zasoby ludzkie w postaci 3 osób z zespołu, uczniów oraz wiedzę z tego zakresu. Każda klasa ma godziny wychowawcze, które możemy wykorzystać, w szkole panuje dobra atmosfera. Wsparciem może być zespoł psychologiczno-pedagogiczny. Problemem może być przełożenie teorii w praktykę, współpraca w tym zakresie ze społeczeństwem lokalnym. Godziny wychowawcze zostały już zaplanowae na początku roku, ale dzieki zielonym szkołom i wyjściom oraz wycieczkom również można relaizować założenia projektu. Uczniowie nie potrafią radzić sobie ze złością. 

Dla nas ważne są relacje międzyludzkie, gdyż to właśnie one kształtują osobowść dzieci i ich przyszłe życie. Dizęki wpływom pozytywnych relacji mamy szansę wpłynąć na nasze dzieci. Chcemy się skoncentrować na kulturalnym uczniu, ale nie jest to jedyny obszar jakim będziemy się zajmować, będą to również chę współpracy między uczniami, nie tylko podczas lekcji, ale również po nich, co pozwoli na zacieśnienie współpracy między dziećmi oraz między nauczycielami a dziećmi, ich rodziacmi i dyrekcją szkoły. 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Jak wyglądają realacje od strony uczniów: współpraca uczeń - nauczyciel, współpraca w poszczególnych grupach. Co uczniów najbardziej motywuje do zachowań kulturalnych? Czy uważają, że warto być kulturalnymi?

Czy uczniowie cenią ludzi kulturalnych?

 Czy dla uczniów ważne w życiu są relacje międzyludzkie? 

W jaki sposób możemy rozwijać relacje międzyludzkie?

Jaki wpływ mają relacje na nasze życie?

Czy chcielibyście, aby uczniowie naszej szkoły potrafili ze sobą współpracować poza szkołą?

 

Zamierzamy przeprowadzić rozmowy podczas lekcji wychowawczych oraz ankietę w starszych klasach.