Etap I (Etap I)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    11.12.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar Ocenianie i docenianie, ponieważ bardzo dobrze wpisuje się w założenia naszej szkoły. Naja Szkoła na pierwszym miejscu stawia ucznia i jego potrzeby. Uważamy, że pracowanie nad ocenianiem i docenianiem pomoże nam jeszcze lepiej skupić się na potrzebach uczniów. 

Wspólnie z nauczycielami omowiliśmy każdy obszar i spisaliśmy wszystkie ,,za i przeciw". Jako, że szukaliśmy takiego obszaru, który bezpośrednio będzie dotyczył ucznia, a zarazem wpisywał się w założenia naszej placówki, wybraliśmy Ocenianie i docenianie.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O programie poinformowaliśmy nauczycieli na cotygodniowym zebraniu kadry. Przedstawiliśmy program za pomocą filmiku i przedstawiliśmy główne założenia i działana programu. Dzięki temu spotkaniu do programu włączyła się nauczycielka wczesnej edukacji oraz języka niemieckiego.

Do naszej grupy zachęciliśmy również naszą sprzątaczkę. Pani Ewa chętnie włączyła się do naszej grupy i teraz uczestniczy w cotygodniowych zebraniach pedagogiczno- organizacyjnych.

Rodzice zostali poinformowani o programie na wywiadówkach. Niestety żaden z nich nie był chętny aby dołączyć do naszej grupy. 

Uczniowie zostali poinformowani w trakcie godzin wychowawczych. Chętnie zaangażowali się w projekt: dobili i rozwiesili w szkole plakaty i pomogli wypełnić tabelę analizy zasobów.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Poniżej tabela analizy zasobów.

Nawiązując do Pani pytania: Brak zaangażowania nauczycieli odnosi się do nauczycieli, którzy prowadzą tylko kilka godzin tygodniowo w naszej szkole. Nasza szkoła jest nowa i dopiero się rozwija, więc tylko kilka nauczycieli jest w szkole codziennie i całodziennie, lecz większość przyjeżdża do nas tylko na kilka godzin w tygodniu. Nauczyciele, którzy do nas przyjeżdżają nie chcą się angażować w zewnętrzne projekty, bo nie mają czasu aby je realizować.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Uczniowie:

1. Czy wiecie czego i dlaczego uczycie się na lekcjach? Czy rozumiecie cele i czy są one spełniane?- narzędzie: otwarta dyskusja

2. Czy wiecie jak pracować w domu?- narzędzie: wywiad grupowy- focus

3. Napisz refleksję z lekcji. - narzędzie: zeszyt uczniowski

4. Czy rozwijasz swoje pasje w szkole? Jak?- narzędzie: gadająca ściana

5. Czy w szkole jest miejsce na zorganizowanie kącików zainteresowań, pasji?- narzędzie: spacer z aparatem, kamerą

Nauczyciele:

1. Jak podajesz informację zwrotną dla ucznia?- wywiad grupowy- focus

2. W jaki sposób formułujesz cele lekcji?- narzędzie: zeszyt uczniowski

Rodzice:

1. Jakie macie oczekiwania wobec szkoły?- narzędzie: dyskusja panelowa (rodzice + nauczyciele + uczniowie)