W muszelkach naszych dloni (Etap II)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  24.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Podczas badania potrzeb skorzystalismy z metody kreta, gadającej ściany i pudełka, na której/do którego uczniowie mogli zapisywać/wrzucać swoje pomysły zmian potrzebnych w naszej szkole (w różnych przestrzeniach). Uczniowie klasy VI wcielili się natomiast w rolę nauczycieli naszej szkoły i mieli za zadanie uzupełnienie papierowego “ciatka”. Analizowaniem zebranych przez społeczność uczniowską pomysłów zajęli sie członkowie SU oraz koordynator projektu. Dodatkowo, członkowie SU rozdawali anonimowe ankiety, które miały wspomóc proces przeprowadzenia zmian w naszej szkole, na podstawie udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi. Po rozmowie z wychowawcami klas otrzymaliśmy informację zwrotną, że ok. 80% rodziców uczniów każdej klasy naszej szkoły zadeklarowalo swój udział oraz pomoc w prowadzeniu działań związanych z programem Szkoła z klasą 2.0. 

Bardzo istotne okazały się wnioski płynące z analizy każdego sposobu badania potrzeb. Uczniowie zauważyli, że chcą rozwijać swoje zainteresowania poprzez organizację tematycznych kółek dodatkowych, lubiane przez nich wyjazdy i spotkania pozaszkolne, w których rozszerzają swoje umiejętności i wiedzę szkolną, za pomocą zabawy i w mniej formalny sposób. Zaproponowali utworzenie Zielonej klasy oraz reaktywację Klubu Młodego Odkrywcy, które jeszcze bardziej zmotywujich do zgłębiania różych dziedzin nauki oraz bardziej zachęcą do nauki przedmiotów ścisłych i przyczynią się do rozwinięcia swoich umiejętności w logiczn myśleniu i rozwiązywniau problemów matematycznych. 

 

Ankieta zawierała nastepujące pytania/zdania (na podstawie Rozwijam skrzydła Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego:

 1. Zmiana oznacza dla mnie (podaj pierwsze skojarzenie, związane np. z tym, co czujesz czy myślisz na temat zmiany) 
 2. Interesuję się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Do nauki/działania motywuje mnie..................................................... ................................................................................... 
 4. Najbardziej odpoczywam, gdy......................................................... .............................. 
 5. Co obniża Twoją motywację i zaangażowanie? …………………………………………………………………………….
 6. Czy zastanawiałeś/łaś się, jak można usunąć czynniki, które Cię demotywują? …………………………………………………………………………….

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Uważamy, że szczególnie ważne dla nas-nauczycieli okazały się wnioski wyciągnięte z metod “ciastka” i kreta. Uczniowie wcielając się w nasza rolę pokazali na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak ich traktować żeby dotrzeć z przekazywanymi przez nas informacjami, jakie są ich potrzeby, co ich naprawdę interesuje i co chcieliby poznawać i uczyć się na zajęciach pozalekcyjnych. Myślimy, że nasze obawy z utworzeniem zielonej klasy okazy się dzięki temu bezpodstawne. Miłym zaskoczeniem była postawa większości rodziców gotowych pomóc w realizowaniu działań sprzyjających wykonaniu założonego przez nas celu. Myślimy, że wpływ na zaangażowanie rodziców miały wyniki naszej pracy i osiągnięcia uczniów uzyskane podczas poprzednich edycji programu Szkoły z klasą.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Rozwijamy pasje do nauki poprzez zaangażowanie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli w codziennych i alternatywnych spotkaniach w szkole i poza nią.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. Reaktywacja Klubu Młodego Odkrywcy- organizacja spotkań, podczas których różni uczniowie przedstawiają swoje pasje i referaty dotyczące ich zainteresowań, nowych odkryć i ciekawostek naukowych kolegom i koleżankom oraz społeczności szkolnej, wspólnie eksperymentują przez co wykorzystują poznaną na lekcjach wiedzę w praktyce.

2. Stworzenie przyszkolnego, alternatywnego miejsca edukacji - stworzenie miejsca do przeprowadzania “zielonych lekcji’, wspólnego przebywania i pogłębiania interesujących uczniów zagadnień naukowych.

3. Zorganizowanie Festiwalu Nauki “Każdy ma talent” i zaprezentowanie przez uczniów swoich umiejętności społeczności szkolnej i lokalnej.