Szkoła poprawia relację miedzy członkami szkolnej społeczności (Etap II)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    14.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie potrzeb przebiegało zgodnie z planem. Sczególną popularność zyskała gadająca ściana ( zdjęcia w załącznikach), gdzie uczniowie klas 4-8 zapełnili ją błyskawicznie szybko. Zorganizowaliśmy również pogadanki i obserwacje w tych klasach.

Uczniowie kl. 4-8 mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania:

1)      W jakich miejscach w szkole lubisz przebywać i dlaczego ?

2)      Co byś zrobił/zrobiła aby poprawić twoje relacje z innymi uczniami naszej szkoły ?

3)      Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w zajęciach mających na celu poprawę relacji między członkami szkolnej społeczności ?

4)      Czy chciałbyś/chciałabyś aby w szkole było miejsce do wspólnych spotkań, nauki i wymiany zdań z rówieśnikami ?

Odpowiedzi na pytanie 1: W jakich miejscach w szkole lubisz przebywać i dlaczego ?

- korytarz, sala gimnastyczna, bo jest dużo miejsca;

- w klasie, ponieważ jest przytulnie;

- na stołówce bo jest tu odosobnienie, cisza i spokój.

 

Odpowiedzi na pytanie 2: Co byś zrobił/zrobiła aby poprawić twoje relacje z innymi uczniami naszej szkoły ?

Większość uczniów podała odpowiedź, że rozmowa to podstawa poprawy relacji.

Padły też odpowiedzi: nic, rozmowy z wychowawcą, a także być milszym dla innych uczniów.

 

Odpowiedzi na pytanie 3: Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w zajęciach mających na celu poprawę relacji między członkami szkolnej społeczności ?

Zdecydowana większość udzielonych odpowiedzi- tak. Kilku uczniów odpowiedziało nie lub nie wiem.

 

Odpowiedzi na pytanie 4: Czy chciałbyś/chciałabyś aby w szkole było miejsce do wspólnych spotkań, nauki i wymiany zdań z rówieśnikami ?

Zdecydowana większość udzielonych odpowiedzi- tak.  Kilku uczniów odpowiedziało nie lub nie wiem.

 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

 

Wnioski z diagnozy

 

Na podstawie analizy można zaobserwować wśród uczniów potrzebę do przebywania w miejscach przestronnych, odosobnionych, w których odpoczywają w czasie przerw, gdzie mogą porozmawiać.

Uczniowie są świadomi, iż rozmowa umożliwia poprawę wzajemnych relacji. Z diagnozy wynika, że jest potrzeba stworzyć w szkole miejsce, które mogłoby służyć jako miejsce spotkań uczniów przed lekcjami, w trakcie przerw i po lekcjach, gdzi uczniowie mogliby wymieniać poglądy dotyczące szkoły, pomagać sobie wzajemnie przy nauce, wspierać się itp.

 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Poprawa relacji miedzy uczniami. Umożliwienie uczniom decydowania i podpowiedzenia nam jak zorganizować przestrzeń szkolną, aby uczniowie mogli czuć się swobodniej oraz dokonąć zmian, które pozytywnie wpłyną na wzajemne relacje. Chodzi nam o zianę nastawienia uczniów w stosunku do innych , bycia bardziej otwartytm, pomocnym dla innych.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

1. Organizacja warsztatów dodatkowych służących poprawie relacji pomiędzy członkami szkolnej społeczności.

2. Utworzenie w szkole miejsca, gdzie uczniowie w komfortowych warunkach mogliby wymieniać swoje opinie oraz spędzać wiecej czasu z uczniami różnych klas.

3. Reorganizacja pomieszczeń szkolnych we współpracy z rodzicami np. zmiana wystroju, odświeżenie klas w których uczniowie nie czują sie zbyt komfortowo.