Jak rozwijamy edukację obywatelską? (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Obywatelstwo

 • Dodano:

  25.02.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

 Mamy za sobą już dwa etapy programu i pora na uporządkowanie pracy Zespołu. Po przeanalizowaniu zasobów i zbadaniu potrzeb, określiliśmy cel dla szkoły. Następnie podaliśmy kilka propozycji realizacji celu i  w wyniku weryfikacji postanowiliśmy zrealizować Innowacyjne Dni Bema. Zadanie to najpełniej i najlepiej odpowiada na zdiagnozowane przez nas potrzeby społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców). Na wybór programu w naszej szkole miały również wpływ warsztaty przeprowadzone wśród młodzieży oraz burza mózgów Zespołu Szkoły z klasą. Uczniowie i rodzice zostali włączeni w proces wyboru realizacji celu, krytycznego oceniania priorytetów w imprezie. W ankietach najczęściej pojawiające się propozycje zmian dotyczyły strefy relaksu (48 głosów), modernizacji stołówki (33 głosów) i doposażenia szkolnej stołówki w zdrową żywność (27 głosów), stąd dcyzja o przeprowadzeniu Innowacyjnych Dni Bema. 

Zespół Szkoły z klasą zorganizował spotkanie z przedstawicielami klas oraz Radą Pedagogiczną. Skonsultowaliśmy się również mailowo z rodzicami, w celu partycypacji w akcji. Po przedstawieniu trzech propozycji realizacji zadań, najwięcej głosów zdobyły Innowacyjne Dni Bema:

uczniowie - 91% głosów,   nauczyciele - 90% głosów,  rodzice - 95% głosów. 

 

Wyboru programu dokonaliśmy w oparciu o kryteria, które są szczególnie istotne w programie:

Współtworzenie zmiany przez uczniów, szerokie zaangażowanie społeczne:

Zgodnie z hasłem edycji "Weź szkołę w swoje ręce" planowane przez nas działania włączają różne grupy społeczności szkolnej, tak aby poczuli, że  mają wpływ na współtworzenie zmiany w szkole.

1) Spotkanie z młodzieżą i wygenerowanie pomysłów metodą ‘ Gadająca ściana’-  młodzież stworzyła listę dań, które ich zdaniem powinny znaleźć się w szkolnym menu.

Grupa ‘Szkoły z klasą’ stworzyła  short  listę produktów, które realnie można sprzedawać w szkole. Zostało przeprowadzone prototypowanie- uczniowie sami przygotowali zdrowe kanapki i obliczyli ile mogą kosztować. Następnie przeprowadzono degustację zdrowych kanapek podczas spotkań z młodzieżą oraz podczas rady pedagogicznej poświęconej ‘Szkole z klasą’.

2) Stworzenie cegiełki z grafiką zmienionej stołówki ( uczeń klasy TI oraz nauczyciele). Cegiełka ma być metodą na zebranie pieniędzy oraz zainteresowanie grona rodziców akcją. Zdecydowano o broszurze stworzonej przez nauczycieli, aby każdy z rodziców mógł dostać coś w zamian np. artykuł o innowacyjnych metodach psychologicznych.

3) Zaprojektowanie Food Trucków, które będą dekoracją podczas imprezy szkolnej. Każda klasa przygotowuje swojego Food Trucka, proponuje zdrowe dania, które będą serwowane podczas imprezy ‘Stołówka szkolna w nowej odsłonie’.

4) Przeprowadzenie konkursu, którego przedmiotem będzie opracowanie projektu wnętrza stołówki i aranżacji „Kącika relaksu” w Zespole Szkół nr 2 w Milanówku. Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszej pracy –projektu stołówki i aranżacji, kolorystyki, wystroju, wyposażenia wnętrza przeznaczonego na „Kącik relaksu”.

W konkursie udział mogą wziąć uczniowie, zarówno indywidualnie, jak i w grupach 2 osobowych oraz pracownicy szkoły. Do zadań uczestników będzie należało opracowanie projektów spełniających funkcjonalne rozwiązania. Dlatego w projekcie aranżacji uczestnicy będą musieli uwzględnić następujące elementy:

a) miejsce do odpoczynku,

b) miejsce do czytania,

c) miejsce do gier planszowych,

d) miejsce do spożywania posiłków.

Graficzne opracowanie wnętrza stołówki i aranżacji „Kącika relaksu” będzie musiało zawrzeć:

a) propozycję zagospodarowania wnętrza,

b) propozycję doboru materiałów wystroju wnętrza,

c) propozycję wyposażenia w meble i inne sprzęty,

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań „Kącika relaksu” i  szkolnej stołówki,
 • funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań.

 

5) Jedzenie: motorem do działania i odstresowania. ” - warsztaty dla uczniów prowadzone przez dietetyka.

W programie zostaną przedstawione kuchnie fusion, czyli właściwie przepisy z całego świata w zestawieniu z tradycyjną kuchnią polską. Możliwość łączenia różnych tradycji kulinarnych i nurtów otwiera przed kucharzem nieograniczone możliwości. Jeżeli tylko posiada wyobraźnię, może wyczarować danie, które swą oryginalnością zadowoli najwybredniejsze podniebienie. Będzie to program nie tylko kulinarny, mówiący jak odpowiednim pożywieniem wpływać na psychikę, jak osiągać optymalne efekty zdrowotne, jak odżywiać dzieci, jak się odmłodzić, ale jednocześnie, aby był programem twórczego podejścia do gotowania. Podczas realizacji programu zwracamy szczególną uwagę na wpływ jedzenia na funkcjonowanie fizyczne i umysłowe człowieka. Wszystkie informacje podane zostaną w sposób lekki i nie przytłaczający, z odpowiednia dawką humoru.

Proponowane tematy:

1. Kuchnia fusion, czyli wolna amerykanka, każdy przepis dobry.

2. Uruchomienie 5–ciu zmysłów : węchu, wzroku (kolor), dotyku, smaku, słuchu.

 

 6) Warsztaty dla społeczności szkolnej  – "Mindfulness - trening uważności – wsparciem w nauce, pozbawianej elementu stresu.”

Poszukamy odpowiedzi na pytania jak:

działa umysł w sytuacjach stresowych i przyczynia się do wzrostu cierpienia, bólu i napięcia w życiu

praktykować uważność w atmosferze życzliwej ciekawości

wnosić w swoje życie więcej równowagi poprzez lepsze poznanie siebie oraz uczenie się tego jak świadomie (zamiast automatycznie) reagować na to, co  się dzieje

lepiej radzić sobie z bólem i zmęczeniem, które często są odpowiedzią organizmu na stres

żyć bieżącą chwilą i odnajdywać w niej przestrzeń na wybór

zyskiwać większą świadomość siebie, swojego ciała i oddechu

pozostawać aktywnym fizycznie, respektując granice swojego ciała.

 

7) Zaprojektowanie plakatów reklamujących Innowacyjne Dni Bema ( uczniowie klas drugich ).

8) Przygotowanie zaproszeń dla społeczności lokalnej, władz miasta i organu prowadzącego ( Szkolne Koło Wolontariatu ).

 

Wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań:

Realizacja programu Innowacyjne Dni Bema jest nowym pomysłem w naszej szkole, czego wyrazem są następujące rozwiązania:

 • stołówka szkolna w nowej odsłonie – wprowadzenie do jadłospisu zdrowej żywności,
 • stworzenie w szkole przyjaznej strefy relaksu,
 • wprowadzenie cyklicznej imprezy, podczas której będą odbywały się spotkania z ekspertami i warsztaty tematyczne według oczekiwań i trendów.

Dzięki podjętym działaniom rozwijamy edukację obywatelską wśród uczniów, doskonalimy umiejętności współpracy, budowania poczucia odpowiedzialności za własną szkołę – miejsce nauki i odpoczynku. Budujemy również poczucie współodpowiedzialności za kreowanie własnej przestrzeni.

Innowacyjne Dni Bema to program, który będzie miał charakter cykliczny i na trwałe wpisze się w kulturę pracy naszej szkoły.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel dla szkoły : Szkoła rozwija edukację obywatelską wśród uczniów i społeczności szkolnej, włączając ich w organizację działań na rzecz szkoły i jej otoczenia. Poprzez wspólną realizację zadań, pokazuje jak budować poczucie współodpowiedzialności za rzeczywistość.

 

Wybrana propozycja realizacji celu : Innowacyjne Dni Bema

 

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

 

 

 1. Inauguracja strefy relaksu.

 

 

 

 

 

- stworzenie miejsca odpoczynku dla uczniów, gdzie czują się bezpiecznie i komfortowo;

-  kształtowanie wśród uczniów umiejętności współpracy, budowania poczucia odpowiedzialności za własną szkołę – miejsce nauki i odpoczynku.

 

 

 

 1. Promocja wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

- dotarcie do jak najliczniejszego grona odbiorców ( środowisko lokalne i społeczność szkolna);

- duża frekwencja podczas Dni Bema;

-  integracja społeczności szkolnej, aktywizacja poprzez wspólne działania promocyjne;

-  umożliwienie uczniom poznania i wdrożenia narzędzi promocji – z zachowaniem ich innowacyjności.

 

 

 

 1. Stołówka szkolna w nowej odsłonie

 

 

 

 

 

- stworzenie przyjaznego miejsca dla uczniów i społeczności szkolnej, zgodnie z ich oczekiwaniami;

- poprawienie jakości żywności i komfortu spożywania posiłków;

- rozwijanie edukacji obywatelskiej wśród młodzieży i budowanie poczucia współodpowiedzialności za kreowanie własnej przestrzeni.

 

 

 

 1. Warsztaty tematyczne/ spotkania z ekspertem 

 

 

 

 

-  poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych ze zdrowiem i problemami współczesnej młodzieży;

-  podniesienie świadomości i potrzeb zdrowego stylu życia wśród uczestników warsztatów;

-  zapoczątkowanie cyklu spotkań z ekspertami, którzy poprowadzą warsztaty tematyczne według zapotrzebowania i trendów.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły : Szkoła rozwija edukację obywatelską wśród uczniów i społeczności szkolnej, włączając ich w organizację działań na rzecz szkoły i jej otoczenia. Poprzez wspólną realizację zadań, pokazuje jak budować poczucie współodpowiedzialności za rzeczywistość.

 

Wybrana propozycja realizacji celu : Innowacyjne Dni Bema

 

 

Główne działania zaplanowane w programie

 

 

 

Zadania do wykonania

w ramach danego działania

 

Termin realizacji

(od-do)

 

Osoba odpowiedzialna

za zadanie

 

 1. Inauguracja strefy relaksu.

 

 

 

 

 

 

-  Projektowanie strefy relaksu, konsultacje Zespołu Szkoły z klasą z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły;

-  Konsultacje z projektantem wnętrz;

-  Konkurs wśród uczniów i społeczności szkolnej na wybór najciekawszego projektu;

-  Zaplanowanie budżetu;

-  Zebranie ofert, określenie listy zakupów;

 

- Realizacja zadania,

 

  Uroczyste otwarcie strefy relaksu

4-15.02.2019

 

20.02.2019

 4-15.03.2019

 

4-20.03.2019

Marzec-

Kwiecień

Maj

 

 30.05.2019

-  A. Pańczyk

-  A. Jabłonowska

-  E. Gradus

 -  A. Pańczyk,uczniowie

 

 -  Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców

-  Dyrektor, A. Pańczyk

 

 

 -  Zespół Szkoły z klasą

 

 

 1. Promocja wydarzenia

 

 

 

 

 

 

-  Zaproszenie lokalnych mediów;

-  Zaproszenie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę;

-  Zaproszenie mieszkańców Milanówka- rozwieszenie plakatów;

-  informacje na stronie internetowej          szkoły i Facebooku;

 

-  rozpropagowanie wydarzenia przy współpracy szkolnego wolontariatu i samorządu szkolnego;

Kwiecień

 

Kwiecień/maj

 

Maj

 

Maj

 

 

-  E. Jaworska

-  E. Jaworska, Dyrektor Szkoły

-  Samorząd Szkolny

 

-  E. Jaworska

 

-  Szkolne Koło Wolontariatu

 

 

 

 

 1. Stołówka szkolna w nowej odsłonie – degustacja zdrowej żywności

 

 

 

 

 

 

-  Projektowanie wystroju wnętrza stołówki, konsultacje Zespołu Szkoły z klasą z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły;

-  Konsultacje z projektantem wnętrz, omówienie wizualizacji;

 

- Zaplanowanie budżetu;

 

-  Wykonywanie prac remontowych;

 

- Doposażenie stołówki w sprzęt;

 

-  Przygotowanie poczęstunku

 

 

-  Uroczyste otwarcie stołówki.

 

4-15.02.2019

  

20.02.2019

 

4-30.03.2019

 

 

Kwiecień/maj

 

Maj

 

27-29.05

 

 

30.05.2019

-  E. Jaworska, Zespół szkoły z klasą

-  E. Gradus, Dyrekcja, Samorząd Szkolny

 

- Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców

 

-  Dyrekcja

 

-  E. Gradus

 

-  I. Wronkowska uczniowie kl. ITE, ITO

 

 

-  Zespół Szkoły z klasą

 

 1. Warsztaty tematyczne – spotkanie z ekspertem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Ustalenie tematu wydarzenia związanego ze zdrowym stylem życia (ankiety na żywo, ankieta na portalu społecznościowym, np. fb wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli);

-  Wybór tematu warsztatów;

- Wyszukanie odpowiedniej osoby do przeprowadzenia warsztatów (analiza specjalizacji i umiejętności szkoleniowców);

-  Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności szkolnej w odnowionej stołówce.

 

 

Luty/marzec

 

Kwiecień

Kwiecień/maj

 

31.05.2019

 - I. WronkowskaA. Jabłonowska

 

 -  Samorząd uczniowski,

 I. Wronkowska

A. Jabłonowska

 

-   Zespół Szkoły z klasą