Czego dowiedzieliśmy się po badaniach? (Etap II)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  22.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Badanie przeprowadziliśmy w styczniu. Przebiegało bez problemów, ale zmieniliśmy narzędzia badawcze. Dla uczniów klasy I przygotowaliśmy wersję rysunkową badania. Dzieci miały narysować to, co najbardziej lubią robić w szkole, co im się w szkole podoba, a co chcieliby, żeby w szkole się zmieniło. Nad badaniem czuwała nauczycielka prowadząca zajęcia. Dzieci z klasy II  udzielali odpowiedzi na te same pytania, a odpowiedzi naklejali na CIASTKA, natomiast uczniowie klas IV-VIII swoje odpowiedzi na pytania:

 • Co Was interesuje i jakie pasje chcielibyście rozwijać?
 • Które kółka zainteresowań działające w naszej szkole odpowiadają Waszym potrzebom?
 • W jaki sposób chcielibyście uatrakcyjnić proces edukacyjny, aby rozwinąć pasję do nauki?

udzielali na kartkach samoprzylepnych, a następnie przyklejali do plakatów „Weź szkołę w swoje ręce”. Z rozmów z badanymi można było wywnioskować, że bardzo im się to hasło podobało.
Z pewnością zachęciło ich do wyrażania opinii na ten temat i dało poczucie, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole.

Rodzice chęć podjęcia współpracy oraz wyrażenia swoich pomysłów i opinii mogli zakomunikować na dwa sposoby.   Na korytarzu szkolnym została utworzona „gadająca ściana”. Chętni rodzice mogli tam udzielić odpowiedzi na zadane im pytania:

 • Czy są państwo zainteresowani udzielaniem nam wsparcia w ramach prac nad obszarem „Pasja do nauki”?
 • Jakie działania mogliby państwo zainicjować w ramach współpracy?

 

Ponadto do wszystkich rodziców za pomocą komunikatora na e-dzienniku zostały przesłane te pytania. W ten sposób mogliśmy dotrzeć do tych, którzy nie pojawiają się w szkole.

Nauczyciele mogli udzielić odpowiedzi na zadane im pytania na kartkach znajdujących się na tablicy  ogłoszeń.

 • Jakimi formami doskonalenia jesteś zainteresowana?
 • Jakie metody aktywizujące stosujesz na lekcji, aby były atrakcyjne i wyzwalały w uczniach chęć nauki, rozwijania zainteresowań? 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

WNIOSKI:

 

Jak jest

Co chcieliby zmienić

Uczniowie młodsi (klasy I i II)

 • Lubią swoją szkołę.
 • Bardzo lubią lekcje wychowania fizycznego, matematyki i religii.
 • Lubią spędzać czas w bibliotece szkolnej.
 • Wiele uczniów zwróciło uwagę na to, że bardzo ważnym miejscem w szkole jest automat, w którym kupują słodycze i różne przekąski.

 

 • Chcieliby mieć kółko sportowe i religijne.
 • Więcej wycieczek i wyjazdów,
 • Zorganizować kółko gier planszowych i innych.

 

Uczniowie starsi

(klasy IV-VIII)

 • Lubią zajęcia, w których mogą się rozwijać.
 • Miła atmosfera, śmieszni  (weseli, optymistyczni) nauczyciele, relacje nauczyciele – uczniowie.
 • Wiele ciekawych wycieczek i wyjazdów.
 • Dla uczniów starszych ważny jest też automat,
  w  którym kupują słodycze i różne przekąski.
 • Lubią lekcje z wykorzystaniem TIK.
 • Cenią nauczycieli za zadawanie umiarkowanej ilości i różnorodnych zadań domowych.
 • Nosić telefon do szkoły.
 • Mieć lepsze boisko do gry w piłę nożną (na stałe bramki).
 • Stworzyć sklepik szkolny.
 • Stworzenie na terenie szkoły radiowęzła.
 • Nowe wyposażenie klasy IV – stary laptop i tablica się wysłużyły.
 • Zapraszać do szkoły ciekawe osoby.
 • Wyjazdy na basen w ramach w-fu.
 • Więcej konkursów.
 • Utworzenie sali chemicznej.
 • Oddzielne lekcje w-fu dla dziewcząt i chłopców.
 • Utworzenie kółka informatycznego, naukowego, muzycznego,historycznego, fotograficznego, chemicznego.

 

Rodzice wyrazili chęć współpracy w ramach programu Szkoła z Klasą. Na „gadającej ścianie” znalazłam sporo kresek (oznaczających TAK)po stronie pytania: „Czy są państwo zainteresowani udzielaniem nam wsparcia w ramach prac nad obszarem PASJA DO NAUKI?”. Podobnie rodzice wyrazili się poprzez komunikator e-dziennika. Niestety tylko jeden rodzic podał odpowiedź na pytanie: Jakie działania mogliby państwo zainicjować w ramach współpracy? – mógłby coś opracować. Liczyłam na więcej ze strony rodziców, ale wiem, że się zaangażują w działania.

Nauczyciele – nie wyrazili się jasno w kwestii „Jakimi formami doskonalenia jesteś zainteresowana?” – pewnie dlatego, że spora część grona pedagogicznego ma ukończonych wiele form doskonalenia i trudno wybrać coś, co by ich zainteresowało.  Jeśli chodzi o pytanie:  „Jakie metody aktywizujące stosujesz na lekcji, aby były atrakcyjne i wyzwalały w uczniach chęć nauki, rozwijania zainteresowań?” - to podawano wykorzystywanie TIK, dramy, metody projektów, mapy mentalne, słoneczka, akrostychy, itp.

Wnioski ogólne:

 • Zarówno dzieci młodsze jaki starsze lubią swoją szkołę i nauczycieli w nich pracujących.
 • Rodzice wyrazili chęć współpracy w ramach projektu „PASJA DO NAUKI”.
 • Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny, nauczyciele stosują na lekcjach metody aktywne.
 • Uczniowie chcą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne, naukowe, historyczne,

fotograficzne, religijne i chemiczne.

 • Uczniowie pragną rozwijać się poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań  - zgodnych z ich pasjami.
 • Uczniowie pragną stworzyć w szkole: sklepik szkolny i radiowęzeł.
 • Chcą mieć wpływ na możliwość noszenia telefonu komórkowego, organizowania wyjazdów m.in. na basen i w inne ciekawe miejsca.
 • Chcą spotykać się z ciekawymi osobami, którzy mogą mieć wpływ na ich pasję do nauki.

 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła wspiera uczniów w rozwijaniu ich pasji do nauki poprzez organizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych, atrakcyjnych lekcji i spotkań z ciekawymi osobami.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Nasze działania:

 • Rozwijanie pasji poprzez udział w kółkach zainteresowań oraz udział w konkursach.
  • Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.
  • Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych.
  • Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.
  • Organizacja wycieczek i wyjazdów na basen.
  • Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod:
  • Projekty, programy edukacyjne.
  • Stosowanie TIK.
  • Lekcje otwarte dla społeczności lokalnej.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, organizacja ciekawych wyjazdów.
  • Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.
  • Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.
  • Organizowanie wyjazdów w ciekawe miejsca.

 

 

Zaproponowane działania są zgodne z potrzebami uczniów, które wyrażone zostały w badaniach. Realizując je, możemy wykorzystać zasoby szkoły takie jak posiadanie odpowiednich środków dydaktycznych, pomocy multimedialnych. Uwzględniają także chęć współpracy z rodzicami i nauczycielami.