Dobre relacje (Etap I)


1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Jesteśmy szkołą integracyjną i zależy nam bardzo na dobrych relacjach pomiędzy wszystkimi uczniami.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Za pomocą dziennika elektronicznego - zostały rozesłane wiadomości do całej społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i rodziców. Do programu dołączyli secjaliści szkolni- psycholodzy i pedagodzy. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocne strony to doświadczona kadra pedagogiczna. Słabe strony - mała liczba zajęć pozalekcyjnych integrujących społeczność szkolną.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Według nowej ustawy dotyczącej nauczania indywidualnego (nie może się ono odbywać w szkole) wielu naszych uczniów będących na nauczaniu indywidualnym do tej pory - podjęło naukę w oddziałach. Chcemy monitorować jak sobie radzą i wspierać ich w relacjch z rówieśnikami.