ETAP II (Etap II)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    14.01.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

W badaniu potrzeb, jako nowi nauczyciele w placówce, oparliśmy się nie tylko na opiniach własnych i uczniów, ale także nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy znają placówkę o wiele lepiej. W rozmowach z nimi, pytaliśmy o to, czego w naszej szkole ich zdaniem brakuje i jakie są ewentualne obszary, w których dobrze byłoby wprowadzić zmianę. Wiele opinii zbieżnych było z naszymi przypuszczeniami, że w zakresie kontaktów międzyludzkich i budzenia empatii przydałoby się więcej działań, które dążą do wytworzenia poczucia wspólnoty i otwierania uczniów na otaczający ich świat, jako że obecne pokolenie młodzieży mocno koncentruje się na sobie, a kontakty międzyludzkie ogranicza do mediów społecznościowych, które są wspaniałymi narzędziami, ale nie powinny być jedynym miejscem życia społecznego. Rozmawialiśmy z gronem pedagogicznym podczas mniej i bardziej formalnych spotkań (oczekiwanie na konsultacje z rodzicami, dyżury, wspólny czas w pokoju nauczycielskim, spotkania zespołu Szkoły z Klasą).Upewniliśmy się, że wszyscy chcieliby aby to właśnie w obszarze SOLIDARNOŚĆ wprowadzać zmiany. Dlatego też kolejnym naszym krokiem była prośba o wypowiedzi uczniów pod dwoma hasłami: CO LUBISZ W NORWIDZIE oraz CZEGO W NORWIDZIE BRAKUJE. Wykorzystaliśmy do tego celu "PANÓW CIASTKÓW", których umieściliśmy w kilku ogólnodostępnych miejscach na korytarzu i czekaliśmy na wpisy uczniów. Pojawiły się one właściwie natychmiast i niestety, ale wśród kulturalnie wyrażonych upodobań (lubią szkolny zespół muzyczny, czas wolny, przerwy i wycieczki, granie w chińczyka) i braków (brak zawodów w chińczyka, muzyki na przerwach, krótszych przerw (sic!), czasu na hobby, życia, zdrowia psychicznego, windy, parkingu, ręczników papierowych i mydła itp. ), znalazły się także takie, których nie chciałabym tutaj cytować. M. in. ludzik posłużył niektórym do jawnego wyrażania hejtu wobec np. niektórych pracowników szkoły. Cóż... demokratyczne narzędzia potrafią wyrwać się spod kontroli... Otrzymaliśmy jednakowoż w ten sposób sporo informacji, które zamierzamy wykorzystać w procesie wybierania poszczególnych działań do zrealizowania. Już teraz mamy kilka pomysłów, jak odpowiedzieć na niektóre potrzeby (te, nad którymi mamy jakąkolwiek kontrolę...). Mieliśmy zamiar także przeprowadzić ankietę wśród uczniów dotyczącą tego, czym chcieliby się SOLIDARNIE dzielić z innymi ludźmi. Tu mieliśmy zamiar wykorzystać gadającą ścianę lub inne równie demokratyczne narzędzie. Niestety zrażeni nieco hejtem, który miał miejsce na ciastkowych ludkach, postanowiliśmy jednak przeprowadzić wywiady z uczniami w mniejszych grupach (na zajęciach) oraz z Samorządem Uczniowskim, który jest przedstawicielem i rzecznikiem wszystkich uczniów. 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

-Pytania o upodobania i o to, czego w szkole brak, pozwoliły nam określić, w jakich obszarach najlepiej będzie wzmacniach wśród uczniów poczucie wspólnoty i zachęcać do działań na rzecz drugiego człowieka. Dowiedzieliśmy się, że lubią oni m.in. szkolny zespół muzyczny, czas wolny, przerwy i wycieczki, granie w chińczyka oraz kilku pracowników szkoły oraz uczniów. Zdecydowanie uczniom brakuje zawodów w chińczyka, muzyki na przerwach, krótszych przerw (sic!), czasu na hobby, życia, zdrowia psychicznego, windy, parkingu (co za pech - jest tylko dla pracowników szkoły... ), ręczników papierowych i mydła, a także koszulek meczowych (mamy prężnie działającą drużynę siatkarską) itp. W związku z tym postanowiliśmy w naszych działaniach odpowiedzieć na kilka z tych braków i upodobań, na które mamy jakikolwiek wpływ. Chcielibyśmy zapewnić uczniom więcej czasu na hobby, wymianę poglądów, a także tym, którzy nudzą się np. na długiej przerwie stworzyć możliwość spędzenia czasu konstruktywnie z innymi, np. przy muzyce (wymiana playlisty, którą przygotowywaliby uczniowie z kolejnych klas) i np. w formie klubu wymiany doświadczeń, wiedzy, myśli itp.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła wspiera poczucie wspólnoty wśród uczniów i zachęca ich do podejmowania działań rozwijających empatię, życzliwość do siebie nawzajem, oraz do otaczających ludzi poprzez wymianę dóbr, wiedzy i umiejętności.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Od początku przyświecała nam myśl, że konieczne jest w dzisiejszych czasach budzenie empatii i solidarności wśród uczniów (i nauczycieli). Chcielibyśmy, by nasza zmiana przyniosła wymierne korzyści związane z udzielaniem wsparcia zarówno uczniom jak i przez uczniów. Mamy tu na myśli zarówno wsparcie materialne, jak i psychologiczne. Pierwsze działania, jakie same nasuwały się nam na myśl to oczywiście zbiórki materialne. Okazało się jednak, że to już tradycja w naszej szkole. Regularnie Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę materialną na rzecz domu dziecka i schroniska dla zwierząt. Oczywiście chętnie jako zespół Szkoły z Klasą włączymy się w nie i weźmiemy czynny udział, a także dodamy jakieś nowatorskie czynniki, które będą niosły zmianę. Kolejny pomysł to wyjścia z uczniami, budzące poczucie wspólnoty, a także zaspokajające ich potrzebę wycieczek, które lubią i jest ich za mało ich zdaniem, a także w pewnym sensie imprez, jako że wyjścia łączyłyby się z imprezami kulturalnymi (teatr, kino). Nie jesteśmy jednak pewni, czy to będzie cieszyło się aprobatą uczniów, jako że na takie wyjścia jest ogromna aprobata Dyrekcji, ale nie w godzinach lekcji szkolnych. Czyli zamiast więcej czasu, uczniowie mieliby mniej czasu... Zobaczymy, jak zareagują na nasze konkretne propozycje. Trzeci pomysł, który łączy w sobie wszystkie elementy naszego celu szczegółowego i wydaje się najlepiej spełniać także oczekiwania uczniów w świetle naszego badania potrzeb jest KAMPANIA "NORWIDZIAKU, PODZIEL SIĘ...". W ramach tej akcji chcielibyśmy przeprowadzić szereg mniejszych działań, które pod tym hasłem-parasolem zachęcają do wymiany dóbr i umiejętności. Między innymi chcemy stworzyć przestrzeń z muzyką na przerwach (radiowęzeł ma za słabe głośniki, więc nie wystarczy puścić na korytarzach...), serię mini warsztatów PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA..., które prowadziliby chętni uczniowie, a także pracownicy szkoły (nie tylko nauczyciele), miejsce wymiany książek/może też płyt cd?, a także strefę chińczyka (może ogólnie planszówki?), odpowiadającą na ich ogromną potrzebę współzawodnictwa w tym zakresie - może doprowadzi to do tak bardzo oczekiwanych zawodów w chińczyka?, a także przestrzeń wymiany spostrzeżeń (tablica cytatów i myśli). Wszystkie te propozycje są zbieżne z wnioskami z naszych badań i z naszym celem szczegółowym. Zobaczymy, co uda nam się w kolejnym etapie przeprowadzić.