RAZEM DO CELU (Etap I)


 • Kategoria:

  Równe szanse

 • Źródło:

  demokracja

 • Dodano:

  03.01.2019

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Obszar przez nas wybrany to RÓWNE SZANSE.

Wspólnie z całą społecznością szkolną, bioracą udział w tym projekcie zdecydowaliśmy, że obszar ten będzie idealnie odpowiadał potrzebom XXX LO w Krakowie. W naszej szkole są utworzone klasy o profilu integracyjnym. Zależy nam na tym, aby uczniowie czuli, że ich niepełnosprawność nie musi wpływać w  negatywny sposób  na ich relację z rówieśnikami. W naszej szkole wszyscy uczniowie mają RÓWNE SZANSE, a udział w projekcie będzie miał na celu wspólne działanie i połączenie sił klas o profilu ogólnym, tanecznym oraz integracyjnym.

Wahaliśmy się bardzo długo wyłaniając odpowiedni obszar. Mieliśmy dylemat pomiędzy dwoma. Na podstawie ankiety, którą przeprowadziliśmy w szkole, społeczność szkolna sama zadecydowała. Obszar RÓWNE SZANSE najwyrażniej był bliższy sercom i przekonaniom naszych uczniów i nauczycieli. Członkowie, Koordynator, oraz P. Dyrektor zaakceptowali wybór a nasza szkoła zaangażowała się w działania związane z wybranym obszarem.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Społeczność szkolna została poinformowana początkiem listopada. Jak wspomniałam w punkcie pierwszym przygotowaliśmy specjalną ankietę, którą powiesiliśmy na terenie szkoły. Uczniowie dokonali wyboru zaznaczając obszar, który bardziej odpowiada ich przekonaniom. Dzięki temu cała społeczność mogła włączyć sie do zaplanowanych przez nas działań. Gimnazjaliści, którzy przynależą do naszej szkoły także wyrazili chęć uczestniczenia i pomocy w projekcie.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

 

WYBRANY OBSZAR: RÓWNE SZANSE

 
Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru: Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru:
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami;
 • klasy lekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów ( tablice intaraktywne, rzutniki);
 • sala rehabilitacyjna,
 • winda przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych,
 • wykwalifikowana kadra, pszatrudniony psycholog, nauczyciele wspomagający,
 • zapewnienie możliwości rozwoju i kształcenia uczniom spoza UE.
 • mała ilość specjalistycznego sprzętu w sali rehabilitacyjnej,
 • niewielka współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu,
 • zbyt mało czasu spędzanego wspólnie klas integracyjnych z klasami o profilu ogólnym i tanecznym.
Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany? Co powinnismy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?
 • współpraca z FAR,
 • współpraca z CARITAS (wspiera szereg projektów edukacyjnych dla uczniów spoza UE).
 • ograniczenia finasowe.

 

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Analizując wszystkie narzędzia i metody zaproponowane wybraliśmy te, które bedą odpowiadać naszym oczekiwaniom i posiadanym środkom, tj.:

 • mapa myśli,
 • ankieta,
 • walizka i kosz,
 • spacer z aparatem lub kamerą,
 • termometr,
 • emotikony.

Pytania kierowane naszym uczniom:

 1. Jak wygląda komunikacja w ramach posczególnych grup społeczności szkolnej i pomiędzy nimi? Klasy taneczne, klasy ogólne a klasy o profilu integracyjnym.
 2. Jakie relacje i atmosfera panują w szkole?
 3. W jakie zasoby szkoła mogłaby się wzbogacić? (Chodzi o zasoby techniczne. Czego uczniom brakuje)