Szkoła poprawia relacje pomiędzy członkami szkolnej społeczności poprzez reorganizację szkolnych pomieszczeń oraz zwiększony jej (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    05.12.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybrany przez nas obszar to : Dobre relacje. Proces wybierania obszaru zaczęliśmy od obserwacji przestrzeni szkoły oraz zachowań uczniów klas 4-8. Po obserwacji doszliśmy do wniosku, że brak w naszej szkole przestrzeni do wspólnych spotkań uczniów oraz nauczycieli, gdzie mogliby oni swobodnie wyrażać i wymieniać swoje opinie. Dzięki takiej zmianie uczniowie mogliby poprawić swoje relacje oraz czynnie wpływać na zaproponowane przez dyrektora lub też uczniów zmiany. Następnym etapem była dyskusja w gronie nauczycieli, gdzie po ocenie aktualnej sytuacji, potrzeb szkoły oraz analizie zachowań uczniów potwierdziliśmy wcześniejszy wybór. Do wyboru włączyliśmy również społeczność szkolną na podstawie pytań wykorzystując narzędzie : bilet do kina

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Informacja o programie została przedstawiona na spotkaniu rady pedagogicznej, następnie uczniowie zostali poinformowani na apelu szkolnym,  a szczegółowe informacje zostały przekazane na lekcjach wychowawczych przez wychowawców. W działania zespołu włączyli się panie woźne oraz pan konserwator.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Po wypełnieniu tabeli analizy zasobów do naszych  mocnych stron należy zaliczyć:

-  dobry wizerunek szkoły wśród społeczności lokalnej.

-  otwartą społeczność szkolną na zmiany w sferze nowości, innowacji oraz reorganizacji

-  posiadanie odpowiedniego sprzętu multimedialnego do realizacji zadań programu.

Do ograniczeń i braków należy zaliczyć:

- ograniczona przestrzeń szkolną, brak ogólnodostępnego  miejsca w budynku szkoły

mającego służyć do spotkań, rozmów oraz nauki dla uczniów,  co wiąże się z konicznością

zmian w funkcjonowaniu już istniejących pomieszczeń  i ich obecnej funkcji np. sklepik

szkolny.

- różne relacje oraz słaba komunikacja wśród  uczniów klas 4- 8

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Chcielibyśmy się dowiedzieć czy zaplanowane działania i ich realizacja mają pozytywny odbiór wśród społeczności szkolnej oraz rodziców. W odniesieniu do wybranego obszaru chcielibyśmy zapytać:  Jakie działania w szkole służą poprawie relacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej ?Czy chciałbyś / chciałabyś w szkole miejsce do wspólnych spotkań oraz do wymiany zdań z rówieśnikami? Czy według ciebie w szkole panują dobre relacje? W jakich miejscach w szkole czujesz sie komfortowo lub niekomfortowo. Czy wyrażasz chęć uczestnictwa w zajęciach mających na celu poprawę relacji między uczniami i nauczycielami w szkole?

  Po zorganizowanych zajęciach dodatkowych lub reorganizacji przestrzeni w szkole chcielibyśmy zapytać uczniów klas 4-8 jakie są ich odczucia i zapytać ich o opinię używając takich narzędzi jak : dłoń, emotikony czy kupon ewaluacyjny.