Diagnoza potrzeb i analiza wyników - kierunek cel! (Etap II)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Samodzielność

 • Dodano:

  08.02.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

W badaniu potrzeb wprowadziliśmy modyfikacje. Zrezygnowaliśmy ze ściany opinii. Nie stworzyliśmy jej ani w pokoju nauczycielskim, ani dla uczniów na korytarzu. Nasze badanie zbiegło się w czasie z wizytacją kuratorium, które badało kształcenie kompetencji kluczowych na różnych przedmiotach w szkole. Dyrekcja przeprowadzała różnorodne ankiety wśród nauczycieli, w których między innymi pojawiły się bardzo podobne pytania do tych, które my planowaliśmy zadać. Wnioski w związku z tym wyciągnęliśmy w oparciu o informacje przekazane nam przez dyrekcję szkoły i wnioski wizytatora. Prowadziliśmy jednak nieformalne rozmowy z koleżankami i kolegami w szkole. Dowiedzieliśmy się, że na wszystkich lekacjach nauczyciele stwarzają uczniom możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy i dochodzenia do wiedzy. Pod tym kątem proponują także różne rodzaje aktywności w pracach domowych. Jest grupa uczniów, która chętnie korzysta z takich rozwiązań, dzieli się także swoimi umiejętnościami, ale to mniejszość uczniowska. Uczniowie chętnie podejmują się wykonania różnego typu zadań, ale bardzo często ich nie kończą lub efekt pokazuje, iż zabrakło im determinacji, mają problem z zarządzaniem czasu, często nie potrafią przekonywać kolegów i koleżanek do swoich rozwiązań i argumentować pomysłów. Nauczyciele zwrócili także uwagę na to, że jeśli stworzy się na zajęciach możliwość, by uczniowie opowiadali o swoich sukcesach, pracy, która pozwoliła im je osiągnąć, to wśród rówieśników zyskują szacunek i wzrasta ich pewność siebie. Na lekcjach,  podczas prac w zespołach zauważa się, że młodzież nie potrafi rozwiązywać samodzielnie konfliktów. Uczniowie nie radzą sobie z własnymi emocjami, nie znają technik negocjacyjnych. Podobne obserwacje poczyniliśmy przyglądając się zachowaniu uczniów podczas przerw szkolnych.

 

Uczniów z Samorządu Szkolnego poprosiliśmy, żeby pospacerowali po szkole i zwrócili uwagę na jej wystrój. Stwierdzili, że w szkole jest wiele tablic, na których eksponowane są ich prace, ale dla wielu z nich pod imieniem i nazwiskiem autorów nie kryje się konkretny kolega czy koleżanka, bo ich po prostu nie znają.

 

11 grudnia, podczas Festynu Świątecznego nauczycielki klas I-III przeprowadziły badanie wśród rodziców i uczniów, przede wszystkim klas młodszych. Uczniom i ich rodzicom zadano po trzy pytania:

 

Drogi rodzicu, czy Twoje dziecko może być w szkole samodzielne?

Czy może być samodzielne w domu?

Na ile oceniasz samodzielność Swojego dziecka?

 

Drogi uczniu, czy możesz być samodzielny w szkole?

Czy możesz być samodzielny w domu?

Na ile oceniasz swoją samodzielność?

 

Respondenci musieli postawić plusik w odpowiednim, wybranym przez siebie, miejscu. Swoje odpowiedzi zaznaczali na przygotowanych wcześniej planszach ( zdjęcie w załączniku).

 Po analizie przeprowadzonego badania, stwierdziliśmy, że uczniowie czują się bardziej samodzielni i oceniają szkołę oraz dom jako miejsce, w którym mogą być samodzielni bardziej niż rodzice. Dorośli ocenili samodzielność dzieci bardzo wysoko ( w skali 0-5) na 4.

Byliśmy tak zdumieni wynikiem tego badania ( w szkole obserwujemy dużą niesamodzielność dzieci), że po feriach postanowiliśmy je powtórzyć. Koleżanki przeprowadzające badanie napisały:” W celu zbadania samodzielności uczniów klas 0 -3 przeprowadziłyśmy ankietę ( choć jej nie lubimy!) skierowaną do dzieci. Zamieściłyśmy w niej następujące pytania:

 1. Czy samodzielnie odrabiasz lekcje?   tak nie
 2. Czy myjesz się i wycierasz samodzielnie  tak  nie
 3. Czy samodzielnie się rozbierasz i ubierasz?  tak  nie
 4. Czy samodzielnie spożywasz posiłki?  tak  nie
 5. Czy potrafisz wiązać sznurowadła?   tak  nie
 6. Czy potrafisz wytrzeć sobie nos?  tak  nie
 7. Czy porządkujesz swój pokój?  tak  nie
 8. Czy prawidłowo posługujesz się sztućcami, nożyczkami, kredą, długopisem?  tak  nie
 9. Czy masz w domu jakieś obowiązki np. pomagasz przy nakrywaniu do stołu, podlewaniu roślin, wynosisz śmieci, zajmujesz się młodszym rodzeństwem?   tak  nie

Jeśli tak, to proszę podkreśl to, które dotyczy Ciebie.

 1. Czy chodzisz sam do szkoły?  tak  nie
 2. Czy samodzielnie pakujesz rzeczy do szkoły?  tak  nie
 3. Czy potrafisz się zająć sobą w wolnych chwilach?  tak  nie

Dzieci po przeczytaniu pytań wybierały właściwą odpowiedź i zakreślały ją. W klasach zerowych pytania czytała nauczycielka, dzieci tylko zakreślały  odpowiedź. Badania wykonano w trzech klasach zerowych, trzech klasach pierwszych, dwóch klasach drugich i jednej klasie trzeciej.

Po dokonaniu analizy wyników badań okazało się , że w dzieci postrzegają się jako osoby samodzielne i radzą sobie bardzo dobrze  z prawie wszystkimi czynnościami wymienionymi w ankiecie. Zaniepokoiły nas następujące wyniki: 21% dzieci nie odrabia samodzielnie zadań domowych, a  23% nie pakuje samodzielnie rzeczy do szkoły, 30% uczniów nie ma żadnych obowiązków domowych, 48% nie potrafi wiązać sznurowadeł, 78 % dzieci nie chodzi samodzielnie do szkoły.

 

W celu poznania opinii rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy skierowany został do rodziców kupon ewaluacyjny. Został on rozdany rodzicom w miarę możliwości, kiedy odbierali bądź przyprowadzali swoje pociechy do świetlicy. Rozdałyśmy 50 kuponów, wróciło 35. Pytania skierowane do rodziców to:

Czy motywowanie dziecka do samodzielności jest ważne? W jakim stopniu?

Czy Państwa dziecko jest samodzielne? W jakim stopniu?

Czy motywują Państwo swoje dziecko do samodzielności? W jakim stopniu?

Czy Państwa dziecko ma w domu jakieś obowiązki?

Po analizie odpowiedzi z kuponów ewaluacyjnych stwierdziliśmy, iż rodzice twierdzą, że motywowanie dziecka jest ważne. Uważają, że ich dziecko jest samodzielne, ponieważ motywują je do samodzielności. W domu stwarzają dzieciom okazję do samodzielności. Dzieci mają w domu swoje obowiązki.

Wśród uczniów przeprowadziłyśmy badanie w formie „Pytania na sznurku”, w której brało udział 51 uczniów świetlicy. Pytania skierowane do uczniów:

Czy chętnie i aktywnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?

Czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w sposób interesujący i efektywny?

Czy masz możliwość zaproponowania własnych inicjatyw, pomysłów, imprez, akcji?

Czy sposób przekazywania wiedzy przekazywanej przez nauczycieli motywuje cię do samodzielnej, systematycznej nauki i poszerzania wiedzy o dodatkowe treści?

Odpowiedzi z pytań na sznurku pozwoliły nam stwierdzić, że 70% dzieci, które wzięły udział w badaniu chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ są prowadzone w interesujący sposób. Dzieci uważają także, że mogą w szkole przedstawiać swoje pomysły, a w świetlicy mają możliwości do ich realizowania. Uważają także, że sposób przekazywania wiedzy przez nauczycieli motywuje je do samodzielnej, systematycznej nauki i poszerzania wiedzy o dodatkowe treści. W trakcie badania dopytywaliśmy dzieci, które zaznaczyły negatywne odpowiedzi o to, z czym mają kłopoty lub, co im się nie podoba. Dowiedzieliśmy się, że nie ma w szkole zajęć pozalekcyjnych, które je interesują, wolą, żeby nauczyciel wszystko podawał na lekcjach jako gotowy materiał, nie chcą się angażować w życie szkoły, bo to im nie przynosi żadnych korzyści, zaangażowanie w  aktywności pozalekcyjne budzi u innych uczniów lekceważenie, dzieci bywają wyśmiewane.

Rodziców uczniów klas 4-8 i ostatniej klasy gimnazjum poprosiliśmy pod koniec grudnia i na początku stycznia o wypełnienie rysunkowej ankiety. Uznaliśmy, że tradycyjne ankiety są nudne, więc rysunki z pytaniami może wzbudzą zainteresowanie ( załącznik fotografia). Nie pomyliliśmy się. Na niektórych zwrotnych ankietach rodzice pisali nam sympatyczne komentarze np. „Świetny pomysł – trzymajcie tak dalej😊”

Analiza pytań w wersji rysunkowej dla rodziców nie należała do łatwych, więc poniżej zamieszczamy pytania i wyniki w tabelach. Otrzymaliśmy od rodziców starszych klas 109 informacji zwrotnych. Oto wyniki:

Czy dziecko samodzielnie odrabia zadania domowe?

 klasa

IV

V

VI

VII

VIII

3G

TAK, ZAWSZE

8

6

0

6

19

5

CZĘSTO

30

13

0

3

5

1

PRAWIE NIGDY

4

4

0

0

0

0

NIGDY

1

0

0

0

0

0

 

Czy dziecko wie, co było zadane do domu?

 klasa

IV

V

VI

VII

VIII

3G

TAK

40

22

 

9

22

6

NIE

2

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAK ZAZNACZENIA

2

0

 

 

1

 

NIE ZAWSZE

 

 

 

1

 

 

 

Rodzicu, czy często pomagasz dziecku w zadaniach domowych?

  klasa

IV

V

VI

VII

VIII

3G

codziennie

9

11

 

 

 

 

kilka razy w tygodniu

20

6

 

1

2

 1

raz w tygodniu

5

1

 

1

1

1

raz na kilka tygodni

9

 3

 

2

15

 1

nie pomagam, nie mam czasu

 

 

 

 

 

 

nie pomagam, nie muszę

 1

1

 

5

7

3

 

Czy dziecko samodzielnie pakuje przybory do szkoły?

 klasa

IV

V

VI

VII

VIII

3G

tak

34

19

 

9

24

4

tak, przy drobnej pomocy

2

4

 

 

 

 

nie

 7

 

 

 

 

 

 

Czy dziecko często zapomina zabrać czegoś do szkoły?

 klasa

IV

V

VI

VII

VIII

3G

tak, często

 

 1

 

1

1

 2

czasami

19

16

 

6

 8

1

nie

24

6

 

2

15

3

 

 

Rodzicu, w jaki sposób pomagasz dziecku?

 Klasa IV:

-tłumaczę , jeżeli jest coś niezrozumiałego. (kilka razy)

- tłumaczę tak, żeby dziecko samo rozwiązało zadanie

- pokazuję w jaki sposób coś zapamiętać.

- tłumaczę polecenie (kilka razy). Tłumaczę o co chodzi.

-wspomagam czytanie lektur

-sprawdzam poprawność rozwiązania (pojawiło się kilka razy)

- uczę się z dzieckiem

-wypisuję na kartce najważniejsze zagadnienia

-sprawdzam czy dziecko wszystko zapakowało

-pomagam w znalezieniu błędu

-odpytuję z materiału na sprawdzian

- naprowadzam na rozwiązanie

- robimy kartkówki

- przypominam o nadchodzących sprawdzianach

Klasa V:

-sprawdzam i tłumaczę

-przepytuję

- sprawdzam wypowiedzi pisemne

- spędzam dużo czasu z dzieckiem i wspólnie organizujemy ciekawe zajęcia edukacyjno – rozrywkowe

- wspomagam psychicznie dobrym słowem, aby chciał coś zrobić

- wspólnie czytamy lektury

- proponuję, żeby dziecko podeszło do nauczyciela, żeby jeszcze raz wytłumaczył

- śledzę, jak dziecko odrabia i głośno mówi, zanim napisze

- daje poczucie, że jestem, ale daję swobodę myślenia

- wspólnie z dzieckiem szukam informacji w podręczniku, albo w komputerze

Klasa VII:

-tłumaczenie i sprawdzanie

-zachęcamy do zdobywania wiedzy z innego źródła niż Internet, pomagamy wyciszać emocje, proponujemy odpoczynek bez telefonu, TV , Internetu

-zgromadzić potrzebne przybory i przedmioty

- dowożę czego zapomniało, wpajam żeby nie zapominało, uczę organizacji

  Klasa VIII:

-tłumaczę (rzadko, ale się zdarza)

- omawiam materiał i naprowadzam na rozwiązania

- wyszukuję dodatkowe materiały do nauki

- sprawdzam zadania

- radzi sobie samo

- wyrywkowo odpytuję

- pomagam znaleźć niezbędne informacje

- dziecko uczęszcza na korepetycje

- naprowadzam na rozwiązania

 

 Klasy gimnazjalne:

- puste odpowiedzi

- odrabiamy zadania domowe

- sprawdzam błędy ortograficzne

 

Jakie obowiązki ma dziecko w domu?

Najczęściej  powtarzające się odpowiedzi:

- sprzątanie swojego pokoju,

- nauka,

- wyciąganie naczyń ze zmywarki

- wynoszenie śmieci

- opieka nad zwierzętami domowymi,

- rozwieszanie prania

- rozładowanie zmywarki

- pomoc przy przygotowaniu posiłków

- drobne prace w ogrodzie

- nakrywanie do stołu

- odkurzanie

- opieka nad młodszym rodzeństwem

 

Jakie umiejętności związane z samodzielnością ma dziecko?

Klasa IV

 - kilka pustych kartek

- zostaje sam, wraca sam do domu

-potrafi przygotować sobie jedzenie

-potrafi poskładać ubrania

- ZASYPIANIE         

-wiąże sobie buty

-przygotowuje lekarstwa i witaminy

-dbanie o właściwe zakluczenie drzwi

-umiejętność podjęcia decyzji

- samo szykuje się do szkoły

- ręczne robótki

- pomaga babci

- sprząta pokój

- odrabia lekcje

- sam czyta

- potrafi ugotować obiad

- zmywa naczynia

- wyprowadza psa

 

 

Klasa V:

-wstanie o wyznaczonej godzinie

-wszystkie odpowiednie do wieku

-sprzątanie

-przygotowanie drobnego posiłku

- samo szykuje śniadanie i kolację

- samo organizuje sobie czas

- punktualność

- czystość

- nauka

- sport

- samo wstaje i wychodzi do szkoły

- zaradność

- samo czyta książki

- wyjeżdża na obozy, kolonie

- majsterkuje

- odrabia lekcje

- wolontariat

- samo wraca do domu ze szkoły

- gra na instrumencie

 

 Klasa VII

-gotuje, sprząta, opiekuje się dziećmi

-jeździ pociągiem do Poznania

-przygotowuje posiłki

-robi zakupy

 Klasa VIII

-gospodarowanie czasem

-samodzielnie chodzi do szkoły, odrabia lekcje

- odpowiedzialność

- zaradność

- dba o siebie pod nieobecność rodziców

- potrafi przygotować sobie posiłek

- dobrze organizuje sobie czas

- samodzielnie realizuje projekty szkolne

- potrafi wyrazić swoją opinię

- gotuje

- odpowiedzialny

- obowiązkowy

- wolontariat

- Pracuje w stajni i opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi

 

Klasy gimnazjalne:

--sprzątanie

-gotowanie

-samodzielność w ramach wyznaczonych przez rodziców

- pomaga starszym osobom

- wolontariat

- mnóstwo, bo to już „stare” dziecko

 

 

Co może zrobić szkoła, żeby zachęcić dziecko do samodzielnego zdobywania wiedzy?

Klasy gimnazjalne:

- motywować

- ciekawe spotkania z ludźmi

-  jeśli nauczyciel uczy z pasją i potrafi zainteresować, to nie ma problemu z samodzielnym dążeniem do poznawania nowych rzeczy, szkoła niestety raczej tę ciekawość hamuje! Wtłacza młodzież w utarte schematy

 

 Klasa VIII

-ograniczyć intensywność konieczności nauki w domu z uwagi na słabe przygotowanie w szkole przez nauczycieli

-bardziej uatrakcyjnić zajęcia np historii, rozbudzając zainteresowania

- stosować techniki aktywizujące

- „ nauka w szkole powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” A. Eistein

- rozmawiać o tym i wyjaśniać, że jest to niezbędne do funkcjonowania w życiu dorosłym

- organizować spotkania z ciekawymi ludźmi

- organizować więcej zajęć w postaci kół zainteresowań np. do muzeów,

- wyjazdy, żeby poznać inne oblicze nauki

- motywować poprzez nagradzanie

- pokazywać, że do wiedzy można docierać poprzez gry i zabawy

- zajęcia psychologiczne

- zajęcia hobbystyczne np.. mogą je prowadzić uczniowie

- więcej prac praktycznych

- wyjazdy tematyczne

- prezentacje tematyczne

- promować czytelnictwo

- poprawić warunki w czytelni

 

Klasa VII

 -kilka pustych

-zajęcia z technik szybkiego czytania, efektywnego zarządzania czasem, coś co nie jest związane z zeszytem i podręcznikiem

-większy wybór zajęć pozalekcyjnych

-sprawdzać systematyczność uczenia, kontrolować nieużywanie komórek na lekcjach

-kółka zainteresowań powinny być prowadzone przez osoby lubiane przez uczniów

-więcej projektów

 

 Klasa V

-kółka zainteresowań      (wiele takich odpowiedzi )

-mniej projektów, zadań domowych

-więcej konkursów tematycznych

-wybór ciekawych tematów, samodzielna praca ucznia na lekcji (np przygotowanie części lekcji, udzielanie rad przez nauczyciela bez wstawiania ocen za każdym razem)

-wyjaśnienie dokładne zadania domowego

-wyeliminować zadania domowe na weekend

-zwrócić uwagę na indywidualne zdolności, namawiać do prac dodatkowych

- mniej zadawać

- przygotowanie samodzielnych ( własnych pomysłów) projektów, referatów

- prowadzić kółka np. biologiczne, matematyczne

- dokładnie tłumaczyć

- spotkania dzieci z pasjonatami

- dawać do zrozumienia, że dzieci mają odrabiać lekcje same, ale rodzice mogą pomagać

- motywować na lekcji i dawać możliwość zdobycia punktów za aktywność pozalekcyjną np. jak dziecko przyjdzie z pomysłem, to nim pokierować

 

Klasa IV

-nauka przez zabawę

-wycieczki tematyczne

-więcej warsztatów z tego, czego nie ma na lekcjach

-wcześniejsza godzina otwarcia biblioteki

-zainteresować i uczyć tego czego ma uczyć , żeby nie trzeba było tego nadrabiać w domu

-lekcje muszą być bardziej tłumaczone

- zainteresować dziecko tym co ciekawe podczas codziennych prac i spacerów (łatwe zdobywanie wiedzy)

-więcej konkursów w klasie i szkole

- mniej krzyczących nauczycieli

-więcej zajęć praktycznych, mniej teorii

-spotkania z podróżnikami

-wskazywanie sposobu wykorzystania wiedzy szkolnej

-zauważać talenty, zainteresowania

-praca projektowa w szkole a nie w domu

-przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały i dostosowany do dnia dzisiejszego

- uważam, że dziecko za dużo musi się uczyć w domu, różnica między klasą trzecią a czwartą jest kolosalna

- organizować konkursy dla grup lub dla całej klasy

- motywować do nauki i pokazywać, że nie ze wszystkich przedmiotów musi być „alfą i omegą”

- bardzo motywujące jest nagradzanie ( wszelkie formy nagród)

- szkoła powinna pracować nad konsekwencją

- pokazywać naukę poprzez zabawę

 

Wśród uczniów zastosowaliśmy narzędzie „Pamiętnik uczniowski”.

Pytaliśmy o to, na jakich przedmiotach w danym dniu mogli wykazać się samodzielnością? Najczęściej powtarzane przedmioty, na których uczniowie mogli wykazać się samodzielnością:j.angielski,  j.polski,  matematyka, fizyka, chemia, informatyka - dokładnie według tej kolejności.

Co uczniowie robili samodzielnie?

-ćwiczenia lub praca w ćwiczeniach

-układanie dialogu

-oceniałam/łem koleżankę

-czytałem i pisałem

- rozwiązywałem zadania w zespole

Co jeszcze chciałbyś zrobić sam na lekcji?:

- częściej praca w grupach 1

-ćwiczenia

-pomóc komuś w czymś

-robić skomplikowane zadania

-pisać wypracowania w obcych językach, robić notatki w formie rysunków, móc pracować nad swoimi rzeczami, gdy skończę materiał

-kahoot

- decydować, w jakim tempie robię zadania

- pochwalić się, dlaczego coś mi się udało

--zadania wystarczą     (  :-)  )

-raczej nic

-kilka kart pustych w tym miejscu

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wnioski:
- w szkole uczniowie maja więcej możliwości, by wykazać się samodzielnością niż w domu, rodzice ograniczają samodzielność dzieci żeby zyskać czas i szybko zrealizować  różnorodne czynności: pakowanie plecaka, ubieranie się, szykowanie posiłku, sprzątanie, szukanie informacji do zadań domowych, kończenie prac na technikę, muzykę, plastykę, prezentacji itp.

- podczas prac w grupach  w szkole uczniowie wykazują się samodzielnością,  po lekcjach bardzo często inicjatywę przejmują rodzice i ingerują w pracę i decyzje dzieci odbierając uczniom moc sprawczą,

- uczniowie rzadko biorą udział w czynnościach domowych, wielu z rodziców nie ustala z dziećmi zakresu ich obowiązków, wielu uczniów nie ma wykształconego poczucia odpowiedzialności, nie są zdeterminowani by kończyć zadania, które się im powierza,

- w szkole wszyscy powinni umieć doceniać nie tylko efekty, ale także wysiłek uczniów wkładany w wykonywanie zadań

- grupa rówieśnicza bardzo dobrze działa w stymulowaniu i kształceniu samodzielności,

-      Uczniowie nie potrafią samodzielnie rozwiązywać konfliktów,

- uczniowie nie lubią być kreatywni, nie widzą korzyści z wykazywania się kreatywnością, należy więc dążyć do stwarzania takich sytuacji, by mogli poczuć się docenieni i budować poczucie własnej wartości w oparciu o akceptację ich pasji i dokonań w środowisku rówieśniczym

- uczniom wystarczają aktywności, które proponują na lekcji nauczyciele, nie są zainteresowani przekazywaniem i realizowaniem swoich propozycji

- motywacja ucznia do nauki - receptą na sukces! Trzeba pokazać uczniom ich mocne strony, motywować ich do pokonywania przeszkód, uczyć samodzielności oraz samodzielnego rozwiązywania konfliktów. 

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Cel: Uczniowie uczą się dbać o własny rozwój i własną aktywność, promują samodzielność, a to umożliwia im skuteczniejszą naukę i radość z własnych pasji i uzdolnień.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Poniżej przedstawiamy trzy propozycja realizacji celu. Propozycje są odpowiedzią na potrzeby uczniów, rodziców które dostrzegliśmy w badaniu oraz wnioski, które wyciągnęliśmy po badaniu : 

 1. „Obudź się!” - zobacz, jakie masz możliwości. Uczniowie prezentują w zaaranżowanych przez siebie przestrzeniach szkoły swoje aktywności, by zachęcać do samodzielności kolegów i koleżanki. W tym działaniu chcielibyśmy zachęcić uczniów, by na terenie szkoły zaaranżowali przestrzeń, w której będą prowadzić spotkania, warsztaty i wymieniać się umiejętnościami.Pomyśleliśmy, że działanie moglibyśmy zakończyć Pierwszymi szkolnymi Targami Samodzielności. 


2. Mam sukces - uczniowie pokazują innym uczniom swoje osiągnięcia, dzielą się nimi, uczą innych. Myślimy o zorganizowaniu w klasach 1-3, 4-8 spotkań, na których chętni uczniowie będą opowiaali o swoich pasjach, sukcesach, działalności w kołach zainteresowań, akcjach oraz uczyli innych uczniów tego, co im najlepiej wychodzi. Uczniowie przestaną być anonimowi, zyskają szacunek kolegów i koleżanek. Działanie mogłoby się zakończyć Pierwszą Szkolną Olimpiadą Samodzielności.

3. Umiem rozmawiać. Życzliwość jest super! - pomagamy sobie wzajemnie. W tym działaniu myślimy o tym, by uczniowie nie tylko uzyskali przestrzeń, w której mogliby pokazywać swoje samodzielne działania i drogę do nich, ale przede wszystkim uczyli się rzeczowo i życzliwie rozwiązywać spory. Te działania wzbogacilibyśmy o warsztaty z zakresu komunikacji, technik negocjacyjnych i autoprezentacji.