OCENIANIE I DOCENIANIE- Etap I. (Etap I)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    23.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

W naszej szkole zdecydowaliśmy się na obszar „Ocenianie i docenianie”. Nasza placówka powstała we wrześniu- jesteśmy nową szkołą, zatem hasło: „Bierzemy szkołę w swoje ręce” zdaje się być, jak najbardziej zasadne. Kilkoro nauczycieli od 3 lat stosuje ocenianie kształtujące w oparciu o ukończony kurs CEO- Ok zeszyt. Dotyczy to w szczególności edukacji wczesnoszkolnej. Zauważyliśmy, że kryteria związane z Ok-jem doskonale wpisują się z narzędzia TOC, zatem stosujemy je z powodzeniem u najmłodszych uczniów. Dzieci nie są oceniane w standardowy sposób, lekcje zaś pozwalają na rozwijanie zainteresowań (uczestnicy zajęć, a więc uczniowie+ nauczyciele+ rodzice są w pewnym sensie reżyserami lekcji, mają na nie bezpośredni wpływ). Na uwagę też zasługuje fakt, że na ty etapie nauczania zrezygnowaliśmy z prac domowych. Stosujemy projekty. Wszystko w oparciu o informację zwrotną, konstruktywny komentarz oraz daleko idącą pasję.  O tę pasję najbardziej walczymy.

Marzy nam się taka  rzeczywistość, w której praca uczniów, a także wysiłki całej społeczności szkolnej zostaną przepełnione (czyt. doszczętnie zarażone ;) ) tymi ideami.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Z początkiem działalności naszej szkoły, wraz z poznaniem się personelu na radzie pedagogicznej, przedstawiano główne kierunki nauczania, zamierzenia, plany.   W szkole   z powodzeniem kontynuujemy osiągnięcia nauczycieli z poprzednich placówek, a więc innowację metodyczną pt. „ Nauczanie jest OK!”. To działa! Dlaczego więc jej nie kontynuować? To na tej własnie radzie, jak i na kolejnej z resztą wymieniliśmy się naszymi planami wobec oceniania kształtującego. Dyskusje podjęli tzw. "przedmiotowcy". Postawały obawy, czy damy radę, jak i czy w ogóle ująć pomysł w przedmiotowe zasady oceniania, w myśl zasady "troszkę się boimy nieznanego". Należy podkreślić, że część personelu uczy w  budynku wygaszanego obecnie gimnazjum, w którym to nasza placówka rozpoczęła funkcjonowanie. Duża część nauczycieli uzupełnia etat, zatem przekrój doświadczeń, jak i stosowanych przez wszystkich metod jest duży.

Dyskusja toczyła się także na zamkniętych grupach portali  internetowych- szczególnie na facebooku. Wymienialiśmy się poglądami na ten temat, poruszaliśmy zasadność zadawanych prac domowych, konieczność rozwoju. Rozmowy dotyczyły potrzeby zmian w edukacji w kontekście oceniania i doceniania, a więc oceniania kształtującego, o którym  zdecydowana część zespołu ma pojęcie. Nauczyciele znają zasady, stosują jego elementy. Są to jednak  tylko elementy. Pozostały także wąpliwości- na ile globalnie sensownym jest zastosowanie programu  w szkole? Jakie wysiłki należy podjąć, aby wdrożyć program w całej społeczności szkolnej? Jakie miarodajne korzyści ujrzą w tym projekcie pedagodzy, uczniowie starszych klas, a wreszcie cały personel? Te kwestie zatem przyczyniły się do decyzji: DZIAŁAMY. Do zespołu, który wziąl sprawy w swoje ręce włączyli się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcja, obie panie vicedyrektorki, nauczycielki języka polskiego, w-fu, kierownik świetlicy, nauczyciele świetlicy. Wspiera nas administracja, personel obsługi. Rośniemy powolutku w siłę. ;)

Ważnym jest "zielone światełko" od sporej grupy rodziców.  Przystąpienie do programu wiązało się bowiem z informacjami na portalach społecznościowych szkoły, rozmowach swobodnych na korytarzu, czy wreszcie zebraniach z rodzicami. Rodzice sa dla nas absolutnie  bardzo ważnymi partnerami w nauczaniu. Z rozmów wynikało, że nie wszyscy jednak  są przekonani do oceniania kształtującego. Wolą formę poszechnej oceny sumującej. Dotyczy to zwłaszcza rodziców uczniów klas starszych. Podczas rozmów na konsultacjach, korytarzu, czy zebraniach powiadomiliśmy ich o działaniach szkoły. Przed nami zatem szeroko zakojona potrzeba dalszej pracy. W akcję włączyła się Rada Rodziców. O akcji powiadomiliśmy równiez lokalną społeczość oraz naszych przyjaciół za pośrednictwem  portalu społecznościowego. Pierwsze efekty działań również na nim opublikujmy. Wkrótce także publikacje na nowo powstającej, jeszcze doszlifowywanej stronie szkoły. 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu jest nową placówką. Bazuje jednak na wyposażeniu wygaszanego gimnazjum. Zdecydowana część nauczycieli uzupełnia etaty. Nieliczna garstka pedagogów jest zatrudniona na cały etat. To słaba strona. Praca owej garstki zdaje się być niewystarczająca, mimo pasji i zaangażowania- przeważa zmęczenie, przepracowanie i brak czasu... :(

 Pozostałe słabe strony:

- niewystarczający przepływ informacji z powodu braku służbowych skrzynek pocztowych;

- stosowanie idei OK oraz oceniania kształtującego jedynie u najmłodszych uczniów; w pozostałych przypadkach wybiórczo.

- brak aktywności i zwykłej pomocy koleżeńskiej zarówno jeśli chodzi o uczniów, jak i nauczycieli.

 Mocne strony SSp3:

- szkoła wyposażana jest w miarę dostępnych środków finansowych, konsekwentna działalność personelu zarządzającego i rady rodziców.

- przestrzeń  szkoły również konsekwentnie jest dostosowywana do potrzeb uczniów ( remont stołówki, kolorowe korytarze, piecza zapaleńców nad wystrojem klas, tablicami informacyjnymi w oparciu o OK-zasady )

- zajęcia pozalekcyjne ( judo, tańce, ruch dla seniorów)

- budzące się zaangażowanie pedagogów, rodziców i uczniów

- monitoring- bezpieczeństwo w placówce.

Szanse na sukces:

- patronat instytucji w projektach i konkursach

- nagłaśnianie sukcesów uczniów i nauczycieli na forach internetowych i prasie lokalnej (dokonania, dyplomy, certyfikaty)

Ograniczenia:

- "dobrze mi z systemem pruskim" lub też "nie, bo nie", czyli blokada w zmianie nauczania z Ok-zasadami ze strony społeczności lokalnej.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Zamierzamy wykorzystać m.in. metody  TOC. Dość pomocna ankieta jest widziana przez społeczność szkolną, jako nudne narzędzie. Nie zamierzamy  zrezygnować z niej całkowicie. Nie będzie ona jednak jedyna. Zastosujemy rozmowy, narzędzia z narzędziownika programu, wymianę poglądów na librusie, grupach facebookowych :)))

Chcemy skupić się na następujących zagadnieniach:

- na ile i czy w ogóle uczniowie, rodzice i nauczyciele  potrzebują  pełnego stosowania oceniania kształtującego, Ok- zasad, informacji zwrotnej. ( Pan ciastek, gadające korytarze- plakaty do wypełnienia, przy zachowaniu pełnej anonimowości i swobodzie wypowiedzi, rozmowy z rodzicami na korytarzach. librusie; termin: XI-XII )

- jakie elementy oceniania kształtującego stosujesz na swoich zajęciach  (ankieta; termin XI-XII)

- czy widzisz potrzebę zorganizowania szkolenia  dot. w.w.  kwestii np. na radzie pedagogicznej, lekcji otwartych, kursu? (j.w.)

- jak społeczność szkolna widzi rozwój własny w kontekście Ok-zasad, braku standardowych ocen, informacjach zwrotnych, rzetelnie podanych celach lekcji, braku/ zminimalizowaniu zadań domowych? (drzewko ambitnego celu, gałąź logiczna; termin XI-XII)

 Pytania, które  powinny pomóc w uzyskaniu informacji o potrzebach całej społeczności szkolnej  to:

1. Czy ZAMIAST dobrej lub złej oceny sumujące (standardowej) warto jest wypracować pojęcie INFORMACJI? (pytania do uczniów, nauczycieli,rodziców; termin XII)

2. Czy uważasz, że każda dobra lub zła ocena sumująca (standardowa) jest odzwierciedleniem stopnia opanowania wiedzy, jest odpowiednią zapłata za trud włożony w naukę? (j.w)

3. Czy Twoim zdaniem komentarz/ informacja zwrotna do pracy pisemnej lub ustnej spowoduje, że nauczysz się więcej, lepiej, efektywniej? (j.w)