Zagadki Pana Zagadki (Etap I)


  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Dodano:

    04.12.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Decyzję o wyborze tematu i kategorii podjęliśmy w oparciu o nasze zainteresowania i pasje do rozwiązywania łamigłówek i pokazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w prawdziwym- realnym życiu. 

Podjęcie tej dycyzji oparliśmy o głosowanie i burzę muzgów- który obszar byłby najciekawszy z perspektywy naszych uczniów. po rozmowach z członkami oraz Panią Dyrektor stwierdziliśmy, że dużo innowacji można ująć w wyżej wymienionym obszarze. Jako nauczyciele spotykamy się często z pytaniami uczniów "a po co nam to?, do czego nam się to przyda?" na te pytania chcielibyśmy odpowiedzieć uczestnicząc w Szkole z Klasą 2.0. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Wraz z początkiem grudnia informowaliśmy społeczność szkolną o projekcie za pośrednictwem plakatów i ogłoszeń w klasach. Odzew uczniów i rodziców był ze wszech miar pozytywny. 

Do udziału w projekcie chielibyśmy zaprosić firmy zewnętrzne- w obszarze nagród i wsparcia personalnego (np. przez wywiady).

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Mocnymi stronami naszej szkoły jest niewątpliwie dostęp do rzutników multimedialnych i zaplecza IT, duże klasy w których można wyświetlać filmy, korytarze odwiedzane przez wszystkich uczniów, strona internetowa i fanpage na Facebooku, dziennik Librus oraz materiały plastyczne. 

Do słabych stron uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu można zaliczyć prawdopodobnie mała frekfencję podczas proponopwanych aktywności dziejących się po zakończeniu zajęć edukacyjnych- uczniowie mają zaplanowane zajęcia dodatkowe, korepetycje lub nie chcą spędzać w szkole więcej czasu niż to konieczne. 

Zagrożeniami można nazwać sytuacje w których niewydolny system zaplanowanej pracy spowoduje przeładowanie czasu pracy nauczycieli, którzy mogą nie mieć czasu na poświęcenie się dodatkowej aktywności po swoich godzinach dydaktycznych. 

Szansami będą zachęcenie młodzieży do poświęcania większej ilości czasu na doskolanalenie umiejętności i poszerzanie choryzontów wiedzy ogólnej.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Chcielibyśmy się dowiedzieć w jakim kierunku chcieliby podążać w przyszłości. Jak ważne jest zdobywanie wiedzy i umiejętność zastosowania jej w praktyce. 

Aby zbadać co skłoni młodzież do większego zaangarzowania się w projekt przeproawdzaliśmy rozmowy z klasami jak i z pojedynczymi uczniami ich wskazówki i pomysły były kopalnią nowych możliwości. zadawaliśmy pytania:

- w jakich sytuacjach wiedza nabyta w szkole jest pomocna?

- w jaki sposób wiedzę teoretyczną przekuć w praktykę?

- jaką wiedze zapewnia każdy z przedmiotów spotykanych podczas pobytu w szkole?

- jak wyglądałaby idealna lekcja i co miałaby dawać jej uczestnikom?