Oceniać i doceniać (Etap I)


 • Kategoria:

  Ocenianie i docenianie

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  21.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Społeczność naszej szkoły wybrała obszar OCENIANIE I DOCENIANIE. Już dawno temu nauczyciele w naszej szkole brali udział w szkoleniu z OK. Jednak nie wszyscy stosują elementy OK w codziennej praktyce, a zauważamy, że uczniowie, którzy są tak oceniani osiągają większe sukcesy. Chcemy OK włączyć do szkolnej codzienności, wspierać uczniów w osiaganiu sukcesów, udzielać rzetelnej informacji zwrotnej, by motywowała ona ich do wysiłku i pracy nad sobą.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

O przystąpieniu do programu nauczyciele zostali poinformowani na pierwszej wrześniowej radzie pedagogicznej. Następnie wychowawcy zapoznali z ideą programu swoich uczniów na lekcjach wychowawczych, a rodziców poinformowała o zasadach pracy w programie dyrektorka szkoły na pierwszym zebraniu z rodzicami. z programem została zapoznana też obsługa szkoły.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

1. Szkoła wyposażona na miarę XXI wieku: projektory, tablice interaktywne w każdej klasie, pomoce dydaktyczne.

2. Przestrzeń dostosowana do potrzeb młodzieży szkolnej.

3. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

4. Zmotywowani nauczyciele.

5. Uczniowie chętni do pracy i współpracy.

6.Znajomość przez nauczycieli zasad OK.

Słabe strony i braki:

1. Brak pomocy koleżeńskiej wśród uczniów.

2. Stosowanie OK i IZ na niektórych tylko lekcjach.

3. Zbyt mała aktywność uczniów ( zaangażowanie tych samych grup w różne działania).

4. Brak czasu.

5. Przemęczenie nauczycieli, a także uczniów.

 Nasze ograniczenia

 • Czasowe uczniów i nauczycieli,
 • Stereotypowe myślenie rodziców o szansach edukacyjnych swoich dzieci.

Nasze szanse

 • Współpraca z zewnętrznymi edukatorami.
 • Wykorzystywanie e-dziennika jako narzędzia komunikacji.
 • Chęć współpracy nauczycieli, wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Wykorzystując różne narzędzia chcielibyśmy dowiedzieć się od społeczności szkolnej:

1. Czy wszyscy nauczyciele znaja zasady stosowania OK i które elementy wykorzystują na lekcjach? (ankieta dla nauczycieli - listopad 2018)

2. Czy nauczyciele potrzebuja wsparcia w postaci spotkań koleżeńskich lub dodatkowego szkolenia? ( jak wyżej)

3. Czy rodzice widzą potrzebę stosowania OK i IZ i czy uważają, że wspiera ona rozwój ucznia? ( wywiad grupowy)

4. Czy uczniowie otrzymują IZ na każdym przedmiocie? Czy uważają OK za wspierajaca ich rozwój? ( klasowy sznurek odpowiedzi)