Spotkania wielopokoleniowe. (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    19.12.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybrliśmy obszar Dobre relacje. Po przeanalizowaniu róznych działań na rzecz szkoły doszliśmy do wniosku, że brakuje działań integrujących uczniów z osobani starszymi. Uczniowie  działający w Samorządzie Uczniowskim zgłosili, że chcieliby organizować inprezy integracyjne uczniów. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Informacja o porgramie została przedstawiona na Radzie Pedagogicznej, na stonie ingernetowej szkoły, poprzez samorząd szkolny do społeczności szkolnej, na godzinach wychowawczych. Utworzono także tablicę informacyjną na której będą pojawiały się aktualości dotyczące projektu. 

Do działań projektu przyłączyli się:

uczniowie

nauczyciele, pracownicy administarcyjni

Samorząd Uczniowski

rodzice, seniorzy - dziadkowie.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Zasoby:

chętni do współpracy zaangażowani rodzice 

chętni do współpracy uczniowie. 

Braki:

środki finansowe

ograniczenia lokalowe

ograniczenia czasowe- dużo zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych.

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Na ile jest ważne zagadanienie integracji dla uczniów i ich rodzin. Na kogo jeszcze można liczyć w realizacji (spośród rodzin).