Szkoła z klasą (Etap I)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    21.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Obszar który wybraliśmy to budowanie dobrych relacji. Zespół, który bierze udzaiał w projekcie wybrał go, jednogośnie na spotkaniu. Rozmawialiśmy o ,, za " i ,, przeciw '' i uznaliśmy, że ten obszar będzie najlepszy dla naszej szkoły.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Społeczność szkolną poinformowaliśmy o projekcie na apelu z okazji Dnia Niepodległości. W działania zespołu postanowili włączyc się pozostali nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych klas.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

SZANSE OGRANICZENIA
- małe klasy - uczniowie nie są z rejonu
- mała ilość uczniów - komunikują się tylko przez telefon oraz komputer                   
- wszyscy się znają  
- częste wycieczki, gdzie polepszamy relacje i spędzamy wspólny czas  

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Jesteśmy małą szkołą, w której wszyscy się znają oraz panuje rodzinna atmosfera. Zamierzamy przebadać uczniów za pomocą anonimowych ankiet.

Pytania do młodszych uczniówy: Czy dobrze czujesz się w szkole? Czy uważasz, że do każdego nauczycela zawsze możesz zwrócić się ze swoimi

problemami? Starszych zapytamy o to jak wspominają spędzone w naszej szkole lata, jak oceniają relacje z nauczycielami, co zmieniliby w naszej

szkole ? ( w obszarze relacji )