Szkoła Podstawowa im.bł.ks.Bronisława Markiewicza (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    20.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Nasza szkoła nie jest duża. Mieści się w gminie wjeskiej. Doceniamy to, że mamy dookoła instytucje, ludzi, inne szkoły, z którymi dobrze Nam się współpracuje. Dlatego chcielibyśmy poszerzyć działalność w tym zakresie. Chcemy wyjść poza mury szkoły i spotykać się z ludźmi, tworzącymi również naszą małą społeczność. Wiel problemów można rozwiązać poprzez rozmowy, spotkania i tego chcemy nauczyć Naszych uczniów. Po konsultacji z nauczycielami ( nie tylko tymi, którzy dołączyli do zespołu), doszliśmy do wniosku , że jest to obszar, który niesie za sobą wile wyzwań, ale też satysfakcji. Chcemy, żeby nasi uczniowie, jak i my nie bali się wyjść z inicjatywa poza szkołę. Żebyśmy roejrzeli się dookoła i szukali wsparacia, komapana w innych instytucjach. Dzięki temu lepiej się poznamy i zintegrujemy.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Poinformowaliśmy społeczność szkolną podczas apelu. najpierw przeprowadziliśmy krótkie pogadanki w klasach, żeby dzieci mogły wyrazić tez swoje zdanie. Pokazaliśmy im prezentacje i korzystalismy z materiałów, przygotowanych  na platformie.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabela analizy zasobów i braków szkoły

Przeprowadźcie analizę, odnosząc ją do wybranego przez siebie obszaru.

Wybrany obszar: 

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

Niewielka liczebność społeczności szkolnej. Dobry kontakt z instytucjami na terenie gminy.

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

Słaba logistyka i komunikacja miejska.

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Święta, akcje charytatywne, harmonogramy np. domu kultury, warsztaty Ogniska młodzieżowego, happeningi bezpieczeństwa itp.

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

Brak zgrania w czasie. Niedopasowanie logistyczne.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Zamierzamy przebadać uczniów i ich rodziców podczas dni otwartych. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi do skrzynki, umieszczonej namkorytarzu szkolnym. Pytania wywieszone zostana na tablicy, przeznaczonej specjalnie do programu "Szkoła z klasą"

Chcialibyśmy dowiedziec się, które instytucje są w sferze zainteresowań poszczególnych grup wiekowych. Gdzie najchętniej dzieci spędziłyby czas. Z jakimi inicjatywami dzieci chciałyby wyjść poza obszar szkoły.