I etap (Etap I)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    03.12.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie Szkoła z klasą 2.0. W tym roku zespół zebrał się, przeanalizował dostępne obszary i po burzliwej dyskusji zostały zakwalifikowane cztery obszary: obywatelstwo, samodzielność, solidarność oraz pasja od nauki. Nasze propozycje zostały przedstawione Samorządowi Uczniowskiemu i uczniowie sami zdecydowali, że chcą podjąć zadania w obrębie SOLIDARNOŚCI, która wiąże się z nowo nadanym imieniem naszej szkoły- Lubelskiego Lipca 1980.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Uczniowie zostali poinformowani podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego. Natomiast rodzice i nauczyciele- poprzez dziennik. Informacje na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. 

Do zespołu włączyli się rodzice, uczniowie oraz pracownicy niepedagogiczni.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

MOCNE STRONY                                           SŁABE STRONY                                                      SZANSE                                    OGRANICZENIA      

*rozpoczęcie działalności                             *małe zaangażowanie w kontaktach                           *Klub Seniora                           *środki finansowe

Wolontariatu                                               z działąjącym w szkole Klubie Seniora                     *współpraca z parafią                * ograniczony czas wolny uczniów

*Szkolny Klub Gier Planszowych                                                                                             *współpraca z Fundacją               - duża ilość zajęć pozalekcyjnych

*PCK                                                                                                                                   Szczęśliwe Dzieciństwo                  * trudności lokalowe, salowe

*strefy ciszy- relaksu

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Za pomocą ankiety przepytać ucznió, rodzicó oraz nauczycieli

-Czy wiedzą co tzn. SOLIDARNOŚĆ? BYĆ SOLIDARNYM?

-W jaki sposób można przejawiać solidarność?

-Kogo można objąć działaniami z obczaru Solidarność?

-W jakie akcje charytratywne chcieliby się zaangażować?

-Pomysły włąsne w odniesieniu do wybranego obszary....