Szkoła z klasą 2.0- START! (Etap I)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Źródło:

    Pierwsze spotkanie zespołu

  • Dodano:

    18.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

W programie bierzemy udział już po raz trzeci. W tym roku stawiamy na solidarność. Naszym celem jest rozwijanie u uczniów postaw społecznych, niesienia pomocy potrzebującym, słabszym. Chcemy ich uczyć również tolerancji, empatii, a także rozwijać umiejętność podejmowania decyzji, planowania, współpracy w zespole. W większość akcji, w których bierzemy udział angażuje się ta sama grupa uczniów. Ponadto pomoc polega w większości na zbiórkach, kiermaszach, loteriach. Zaangażowanie uczniów w związku z tym nie jest w większości przypadków wielkie. Ogranicza się do przyniesienia fantów lub innych potrzebnych przedmiotów. Zależy nam, aby podzielić się z uczniami odpowiedzialnością za organizowanie takich akcji, a także angażowanie ich na każdym etapie tych przedsięwzięć: planowania, realizacji i ewaluacji. 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

 

O udziale w programie poinformowaliśmy rodziców na zebraniach z rodzicami. Dzieciom przekazaliśmy informację podczas lekcji wychowawczych. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wspólnie wybraliśmy obszar na ten rok oraz wspólnie opracowaliśmy materiał o zasobach i brakach w szkole.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabelka w załączeniu. 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Chcielibyśmy uzyskać informację, jak dotychczas podejmowane przez nas działania są odbierane przez społecznośc szkolną. Chcemy zaangażować również rodziców i uczniów już na etapie planowania działań na ten rok. LIczmy na ich wsparcie również na etapie realizacji.

Wśród rodziców przeprowadzimy ankiety, natomiast wśród uczniów wykorzystamy metody bardziej aktywizujące:

Proponowane pytania do ankiety:

1. Jakie Państwa zdaniem działania w ramach obszaru „ Solidarność” są mocną stroną naszej szkoły?

2. W których z wymienionych akcji Pan/ Pani lub Państwa dziecko chętnie brało udział?

3. Jakie są Pana/ Pani propozycje akcji na nowy rok szkolny?

4. W jaki sposób Pan/ Pani będzie mógł wesprzeć proponowaną inicjatywę?

W pracy z uczniami wykorzystamy „ Ciastka” lub „ Kreta”.