NASZA SZKOŁA W NASZYCH RĘKACH (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    15.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy OTWARTOŚĆ, ponieważ chcemy, by społeczność naszej szkoły ciągle otwierała się na innowacje i nowe pomysły oraz działania, których wcześniej nie podejmowaliśmy. Prze to wychowanie i nauczanie młodego pokolenia może stać się owocniejsze i radośniejsze. Chcemy zmieniać nasze przyzwyczajenia, wprowadać nowe elementy do naszego szkolnego zycia (działania, projekty, metody, środki), co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w nszej szkole.

Na pierwszym spotkaniu zespołu pani dyrektor Anna Obara wraz z koordynatorem panią Anną piwowar przedstawiły zasady uczestnictwa w programie oraz wszystkie obszary główne. Po dyskusji, przedstawieniu "za" i "przeciw" obszaru OCENIANIE I DOCENIANIE, DOBRE RELACJE oraz OTWARTOŚĆ, członkowie zespołu zdecydowali się na ostatni obszar. Wzięto pod uwagę obecną sytuację naszej szkoły - udział w dwóch dużych projektach, zwiększenie liczby uczniów, dokonane remonty, zachowanie uczniów, ich postępy w nauce, pracę nauczycieli i współpracę z rodzicami.

Ostatecznie zdecydowano, że obszarem, nad którym będziemy pracować będzie OTWARTOŚĆ. Wstępnie zaplanowano narzędzia diagnozy oraz działania, których działania będzie można się podjąć.

 

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Okres informowania o udziale w projekcie zaplanowany jest na 19-27 listopada br. 19 listopada zaplanowane jest spotkanie Rady Pedagogicznej, w czasie którego koordynator wraz z członkami zespołu przedstawi program wszystkim członkom RP. Zaplanowana jest również projekcja krótkiego filmu o programie. Natomiast 27 listopada na klasowych spotkaniach z rodzicami zasady udziału w programie zostaną przedstawione rodzicom przez wychowawców, którzy dokonają też projekcji filmu. Rodzice otrzymają również ulotkę o programie przygotowaną przez koordynatora zespołu na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie programu. W dniach 20-27 listopada wychowawcy grup 0-III przedstawią program swoim wychowankom wraz z projekcją filmu. To samo zrobią wychowawcy klas IV-VIII na godzinach wychowawczych 22 listopada. W związku z tym zostanie zaangażowanych dwunastu wychowawców oraz zespół.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

ZASOBY/MOCNE STRONY

szkoła posiada dużo sprzetu multimedialnego (5 tablic interaktywnych, telewizory z ekranami dotykowymi, projektory, tablety, laptopy)

Internet na terenie całej szkoły

chętni do pracy nauczyciele

BRAKI/SŁABE STRONY

dużo zadań podjętych do realizacji przez szkołę (brak czasu na kolejne zadania)

SZANSE (CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE)

pomoc środowiska lokalnego w organizowaniu wydarzeń (restauracje, rodzice, Gmina Konopnica)

OGRANICZENIA (CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE)

trudności w organizowaniu dodatkowych wycieczek

zaproszenie gości z innych kręgów kulturowych

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Planowane metody i narzędzia badawcze:

kupon ewaluacyjny - rodzice (27 listopada, grudzień)

kupon ewaluacyjny - nauczyciele (grudzień)

emotikony - oddziały przedszkolne (grudzień)

wyjściówka - klasy I-III (grudzień)

ściana opinii - klasy IV-VIII

Przykładowe pytania:

Jakie posiadasz materiały dydaktyczne, które pozwalają na ukazywanie uczniom wielokulturowości Polski? (dla nauczyciela)

Kulturę ktorego kraju chciałbyś poznać podczas DNI KULTURY? (dla ucznia)

Czy Pan/Pani chciałby, aby w naszej szkole odbywały się DNI KULTURY, podczas których uczniowie poznają kulturę (kuchnię, stroje, zwyczaje) innych krajów? (dla rodzica)