Uśmiech drogą do sukcesu! (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    25.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar który dotyczy otwartości. Jest to kategoria która wydaje nam się szczególnie bliska. Jej pozytywnym aspektem wydaje się być duży potencjał, który drzemie w Naszej Szkole. Pozostałe kategorie wydały się nam może nie obce, ale dość trudne do zrealizowania. Zawięziliśmy wybór do trzech spośród których "Otwartość" jest według nas najlepszym wyborem.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Szkoła zostałą poinformowana o programie za pomocą librusa. Do zespołu została włączona póki co tylko kadra i kilku nauczycieli, którzy zostali zachęceni w sposób szczególny.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Nasze mocne strony to:

- głębokie przekonanie, że znakomita większość uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne są w stanie zaangażować sięw projekt

- otwartość to cecha, którą oczekuje, potrzebuje i chce mieć każdy człowiek

- otwartość, to nie tylko życzliwość i serdeczność, ale również cecha, która (gdy jest stosownie ukierunkowana) wspomaga edukację

Nasze słabe strony to:
- Trudność dotarcia do wszystkich uczniów z naszym projektem (nie jest to kwestia chęci, a percepcji danego ucznia)

Szanse: zbudowanie lepszej atmosfery sprzyjającej wychowaniu i wzajemnemu szacunkowi, poprawa relacji pomiędzy uczniami uwikłanymi w konflikty i zdolność do rozwiązywania tych konfliktów, poprawa "klimatu" w gronie pedagogicznym

Ogarniczenia: Zdolność do działania wspólnie (jest to regulowane siatką godzin oraz stopniem zaangażowania w projekt)

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

1. Badanie będzie dotyczyło w pierwszym i najważniejszym etapie nauczyciela, ponieważ ten, który wchodzi do klasy jako prowadzący i jako osoba, która ma poprowadzić ucznia przez przygodę na lekcji jest dla niego lustrzanym odbiciem. Pytania do nauczycieli, które będą sformułowane na wspólnym spotkaniu będą przybierały formę burzy muzgów, która wpisze w projekt więcej osób niż tylko kadrę prowadzącą. 

2. Uczniowie będą badani w inny sposób, każda klasa osobno zależnie od wieku - będzie towarzyszyła jej inna forma. Starsze klasy będą ankietowane, młodsze będą wspólnie z nauczycielem wychowawcą formułować wnioski za pomocą zabawy ze skrzynią i z koszem lub w inne przyjazne dla nich sposoby. 

3. O co pytać?

Co zrobić, żeby poprawić atmosferę w szkole?

Jak zadbać o to, aby Ci którzy należą do społeczności szkolnej byli szczerzy i OTWARCI na wszystkich?

Czy mogę/muszę być miły dla każdego?

Co to znaczy otwierać się na innych?


Badanie przeprowadzone zostanie na lekcjach wychowawczych w poszeczgólnych klasach.