Szkoła po zmianach - nowe wyzwania (Etap I)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    19.11.2018

1) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie, proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybraliśmy obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie

Wraz z pojawieniem się w szkole klas VII i VIII pojawiły się również nowe wyzwania i zupełnie inne problemy natury wychowawczej. Duży procent nauczycieli naszej szkoły nie pracowało wcześniej z młodzieżą. Musimy poznać ich zainteresowania, sposób patrzenia na świat, marzenia, wartości, aby pomagać im wejść w dorosłość. Nie może się to odbywać inaczej niż w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Postanowiliśmy wiec w tym roku głębiej zastanowić się nad bezpieczeństwem. Z jednej strony obecność starszych uczniów to nowe zagrożenia (używki, życie online), z którymi musimy się zmierzyć. Z drugiej strony szansa na pracę z ludźmi bardziej ukształtowanymi i odpowiedzialnymi, których warto obdarzyć zaufaniem i dać im większą odpowiedzialność za szkołę.

2) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu?

Udział w naszej szkoły w programie „Szkoła z Klasą” jest oczywistością, gdyż od 8 lat jesteśmy z Wami niezmiennie. To Rada Rodziców sponsoruje nam udział w programie, dlatego rodzice zostali poinformowani już w pierwszej połowie września. Do przedstawicieli Rady Rodziców zostały wysłane linki z odnośnikami do informacji o programie. Rada Pedagogiczna została poinformowana na pierwszym swoim zebraniu po wakacjach. Pani dyrektor przekazała informację o przystąpieniu do kolejnej edycji programu. Używając dziennika elektronicznego przesłałam do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły bardziej szczegółowe informacje o założeniach programu. Pomimo trzykrotnego rozesłania tych informacji mieliśmy duży problem ze skompletowaniem zespołu (poprzedni praktycznie przestał istnieć z powodu zmian kadrowych w szkole). Ostatecznie, w bezpośrednich rozmowach z nauczycielami, udało mi się przekonać do udziału w programie cztery koleżanki. Zaczynamy prężnie pracować z nadzieją, że pozostali nauczyciele „pozazdroszczą nam” i się dołączą.  

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

- procedury postępowania w razie wypadku i szczególnych zagrożeń

-dobrze zorganizowana opieka świetlicowa

-udział w programie „Mądrzy cyfrowi”

-próbne alarmy przeciwpożarowe (2 razy do roku)

-Dzień Dobrego Słowa  (13 każdego miesiąca) akcje promujące kulturę słowa

- konkurs „Klasa z Klasą” – comiesięczne wyłanianie klasy wyróżniającej się pozytywnym zachowaniem

- kursy pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli

- zaufanie dyrekcji do nauczycieli

-  dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zaangażowani terapeuci,

- kadra pedagogiczna otwarta na zamiany,

- dyżury uczniów na korytarzach

- dyżury nauczycieli podczas przerw

- prężnie działający Samorząd Uczniowski, wpływ uczniów na organizację życia w szkole

- wydzielenie strefy dla maluchów (zerówki i klasy I na osobnym piętrze)

- udostępnienie uczniom pracowni informatycznej podczas przerw

- korzystanie z wiedzy uczniów – prowadzenie przez starszych uczniów lekcji i warsztatów dla młodszych kolegów

- tolerancja dla uczniów inne narodowości, rasy, wyznania

- przypadki agresji słownej i fizycznej wśród uczniów

- niszczenie mienia szkoły przez uczniów

- coraz więcej uczniów w szkole, tłok na korytarzach, schodach, w szatni

- zatłoczona stołówka, mało czasu na zjedzenie posiłku

- brak nauczycieli – nieobsadzone etaty, zastępstwa w klasach, gdzie nauczyciele nie znają uczniów

- w-f na korytarzach

- niewystarczająca kontrola w toaletach, zakamarkach, za szafkami w szatni, w łączniku przez sala gimnastyczną

- stare, źle wyposażone boisko

- brak placu zabaw dla młodszych dzieci

- psycholog, pedagog nie zawsze dostępny, gdy potrzebna jest jego interwencja

 

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy

wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia

zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

- priorytet edukacyjny MEN na rok szkolny 2018/2019: rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

- doświadczenia z innych szkół

- współpraca ze służbami: policją, strażą miejską, ratownikami medycznymi itp.

- uwarunkowania rodzinne uczniów, problemy w rodzinnym życiu dzieci, brak szacunku i agresja w domu uczniów

- sposoby spędzania czasu wolnego uczniów poza szkołą (używki, treści niebezpieczne oglądane w Internecie)

- spadek znaczenia autorytetów

- brak pieniędzy na dodatkowe wyposażenie szkoły

 

4) Określcie, czego nie wiecie: czego chcielibyście się dowiedzieć od społeczności szkolnej w badaniu potrzeb w odniesieniu do wybranego obszaru? Podajcie przykładowe pytania i opiszcie, kogo, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Obszary, które chcemy szczególnie zbadać to:

- zagrożenia związane z pojawieniem się w szkole „starszej młodzieży”

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przekraczającym etap edukacyjny czyli przechodzącym z edukacji wczesnoszkolnej do klasy IV

Będziemy badali uczniów, nauczycieli i rodziców.

W przypadku uczniów chcemy poprosić ich o nagranie krótkich filmików w miejscach w szkole, które wyjątkowo lubią przebywać i takich w nie lubią być wraz z uzasadnieniem, dlaczego tak jest.

Dla nauczycieli i rodziców przygotujemy krótkie ankiety i roześlemy przy pomocy dziennika elektronicznego i dokumentów Google.