Najczęściej zadawane pytania

Rejestracja szkół

Tak, opłata rejestracyjna za udział szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0 wynosi 300 zł brutto za cały rok szkolny – niezależnie od liczby osób, które zgłoszą się do programu.

Opłata rejestracyjna umożliwia nam objęcie każdej szkoły opieką moderatorską i organizację bezpłatnych konferencji i szkoleń. Pozwala nam utrzymać wsparcie dla uczestników na wysokim poziomie oraz rozwijać sieć trenerów i moderatorów.

W programie uczestniczy cała szkoła (dyrektor, koordynator, nauczyciele i/lub inni pracownicy szkoły oraz uczniowie). Najważniejsze informacje:

  • Zespół realizujący działania w programie może liczyć dowolną liczbę osób. Minimum cztery spośród nich – w tym obowiązkowo dyrektor, koordynator, nauczyciel i nauczyciel lub pracownik szkoły, muszą się zarejestrować do programu poprzez formularz rejestracji uczestników. UWAGA! Możliwość rejestracji dotyczy jedynie osób dorosłych. Uczniowie mimo, że mogą być częścią zespołu (i gorąco do tego zachęcamy) nie rejestrują się do programu.
  • Każdy zarejestrowany uczestnik posiada własne konto na platformie e-learningowej programu.
  • Na koncie uczestnika znajduje się harmonogram programu i materiały pomocnicze.
  • Uczestnicy realizują zadania programowe w szkole, współpracując z innymi nuczycielami/pracownikami szkoły oraz/lub z uczniami.
  • Koordynator jest zobowiązany do zamieszczania opisów zadań, zrealizowanych przez Zespół, na platformie programu, w terminach ustalonych przez Organizatorów.
  • Szkoła jest objęta opieką moderatorską. Koordynator szkoły jest główną osobą, z którą będzie kontaktował się moderator. W razie potrzeby, również inni zarejestrowani uczestnicy programu będę mogli skontaktować się z moderatorem na platformie programu.
  • Moderator przekazuje koordynatorowi informacje zwrotne do każdego opisu i udziela mu wskazówek merytorycznych.

UWAGA! Rejestracja do programu jest dwustopniowa. 

W I kroku rejestruje się szkoła i po otrzymaniu od Organizatorów faktury, opłaca swój udział w programie.

W II kroku, za pomocą osobnego formularza, rejestrują się uczestnicy (pracownicy szkół, nauczyciele, koordynatorzy i dyrektorzy).

Uczestnik może się zarejestrować do swojej szkoły dopiero po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Możliwość rejestracji dotyczy jedynie osób dorosłych. Uczniowie, mimo iż mogą być członkami Zespołu realizującego program w szkole, nie mogą rejestrować się do programu.

Pierwszą częścią rejestracji jest rejestracja szkoły – jej Dyrektor wypełnia on-line formularz rejestracyjny szkoły. Na podany w formularzu adres mailowy w ciągu 5 dni roboczych przesyłane jest potwierdzenie zgłoszenia. Koniecznie zajrzyj więc do skrzynki pocztowej i odbierz maila potwierdzającego. 

PAMIĘTAJ: Podanie w zgłoszeniu szkoły danych Dyrektora i koordynatora NIE JEST równoznaczne z ich rejestracją do programu – w tym kroku zgłasza się szkoła, a Dyrektor podaje swoje dane i dane koordynatora, aby umożliwić ewentualny kontakt Sekretariatu programu ze szkołą. Dyrektor i koordynator, tak jak inni nauczyciele, będą rejestrowali się do programu za pomocą formularza rejestracji dla uczestników, który pojawi się na stronie Szkoły z Klasą 1 października 2019 r.

Opłata za uczestnictwo dotyczy szkoły i wynosi 300 zł brutto, niezależnie od liczby osób, które zgłoszą się do programu.

Wypełniając formularz rejestracji szkoły, należy podać dane nabywcy, na które wystawimy fakturę VAT. 

UWAGA! W związku z centralizacją podatku VAT w Gminach i wszystkich jednostkach budżetowych, zmieniły się zasady wystawiania faktur. Na fakturze powinien być widoczny Nabywca (jednostka prowadząca – Miasto, Gmina itp. lub inna instytucja będąca płatnikiem, np. Rada Rodziców, firma) oraz Odbiorca (szkoła, która bierze udział w programie).

PAMIĘTAJ: Podanie niepełnych lub błędnych danych uniemożliwi wystawienie faktury!

Faktura zostanie wystawiona w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji szkoły do programu, tytułem: „Udział nauczycieli w kursie e-coachingowym wspierającym rozwój zawodowy na platformie programu Szkoła z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2019/20”, na kwotę 300 złotych.

WAŻNE: Termin płatności faktury upływa w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W tytule przelewu prosimy podać: „Szkoła z Klasą 2.0, nr faktury: (tutaj wpisz numer faktury, którą od nas otrzymałeś)”. Dopiero po zatwierdzeniu płatności przez administratora serwisu uczestnicy będą mogli:

  • rejestrować się (jednak nie wcześniej niż 1 października 2019 r., po uruchomieniu rejestracji uczestników),
  • realizować, a koordynator dodatkowo opisywać, zadania w programie (jednak nie wcześniej niż po uruchomieniu platformy w październiku 2019 r.).

Udzielenie zgody na wystawienie faktury elektronicznej przez szkołę rejestrującą się do programu nie jest obowiązkowe, jednak zdecydowanie przyspieszy proces jej wysłania. PAMIĘTAJ! Po wybraniu tej opcji szkoła nie otrzyma papierowej faktury pocztą, jedynie jej wersję elektroniczną w formacie PDF.

WAŻNE: Faktura elektroniczna nie zawiera podpisów oraz pieczątek – przed wybraniem tej opcji dowiedz się, czy taka faktura jest akceptowana w Twojej placówce.

Niezaznaczenie zgody na wystawienie faktury elektronicznej spowoduje, że zostanie ona wysłana pocztą. Dokument wystawiony i wysłany drogą elektroniczną, na podany w formularzu adres e-mail, dotrze do płatnika szybciej.

PAMIĘTAJ: Sprawdź poprawność adresu e-mail. Wpisanie błędnego adresu uniemożliwi nam przesłanie faktury elektronicznej.