Czwarte spotkanie Zespołu Cieszkowanki - ewaluacja działań (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Joanna Kordzińska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta Hr.Cieszkowskiego w Luboniu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Obywatelstwo

 • Dodano:

  09.06.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

 

metoda

grupa docelowa

coś więcej?

Kącik czytelniczy i relaksacyjny

 

wywiad - film

1-6

Ewaluacja obu projektów zostanie przeprowadzona w październiku 2017 - realizacja projektów kącika relaksacyjnego i czytelniczego przewidziana jest na czas wakacji. Uczniowie będą mogli wypowiedzieć się na temat powstałych przestrzeni poprzez przyklejenie karteczek ze swoimi imionami na termometr zgodnie z ich subiektywną oceną przestrzeni.

Obecnie w miejscu, gdzie powstanie kącik czytelniczy wstawiona jest kanapa z programu Szkolny tutoring. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem dzieci, niemal na każdej przerwie jest okupywana przez uczniów z każdej grupy wiekowej.

Na podłodze za pomocą taśmy stworzona jest szachownica. Uczniowie bardzo chętnie grają na niej w przez siebie wymyślone gry. Obserwując ich zachowanie i aktywność w danym miejscu można wnioskować, że  kącik czytelniczy będzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Powstały 1 film nt. działań uczniów pracujących w projektach związanych z kącikiem czytelniczym.

   

https://www.youtube.com/watch?v=DQcIjc_m5fw

 

Noc malowania motyli

 Metoda niedokończonych zdań: Dzisiejsze spotkanie było...

 

 4-6 i uczniowie gimnazjów

 Uczestnikom spotkania bardzo spodobał się pomysł wspólnych działań wolontariuszy z wszystkich lubońskich szkół. Wszyscy z zaangażowaniem i twórczo podeszli do zadania. Uznali, że to doskonała okazja, by się poznać, wymienić doświadczeniami i pomysłami na kolejne akcje i działania wolontariackie. Efekt w postaci prawie 900 motyli zrobił na uczestnikach ogromne wrażenie. Akcja odbywała się po raz drugi - uczniowie i opiekunowie zadeklarowali, że chętnie wezmą w niej udział za rok.

Ogródek ziołowy

 

Metoda zdań niedokończonych:

Najciekawszy zapach wg mnie ma …

Najbardziej zaskoczyło mnie to, że ..

Chciałbym u siebie w ogródku lub na balkonie uprawiać …

Zamiast sztucznych odświeżaczy powietrza chciałbym mieć w domu bukieciki z …

Roślina, której zapach mi nie odpowiada to …

 

Diamentowy ranking:

Który etap uprawy ziół był dla ciebie najciekawszy?

 

2 -5

Uczniowie klas czwartych byli zaskoczeni zapachem takich niepozornych roślin jak zioła. Wyrażali głośno swoje skojarzenia z określonymi roślinami. Bardzo podobał im się zapach bazylii, mięty i melisy. Określali te zapachy jako cukierkowe, łagodne i bardzo przyjemne. Nieco inne wrażenia zapachowe wywołał estragon, rozmaryn i ruta - dla wielu uczniów są zbyt ostre, a nawet nieprzyjemne. Lawenda nie wywoływała negatywnych skojarzeń, ale jest dla dzieci zbyt wyrazista i to najbardziej je zaskakiwało, tym bardziej, że lawenda ma piękne kwiaty.

 

Projekt czytelniczy “Poczytaj mi kolego, koleżanko“

 

Metoda niedokończonych zdań…

Najbardziej podobało mi się…

Projekt czytelniczy był ciekawy ponieważ…

Zmieniłabym/zmieniłbym...

1-6

Uczniowie z klas młodszych mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat projektu czytelniczego. Wszystkim uczestnikom quizu wiedzy o lekturze projekt bardzo się podobał. Uczniowie wymienili mnóstwo tytułów z serii książek “Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, które zrobiły na nich wrażenie.  Duża grupa uczniów cieszyła się z zagadek i kolorowanek, które urozmaiciły projekt. Uczniowie klas młodszych w przyszłym roku też chcieliby czytać innym uczniom książki. Zdaniem uczniów projekt czytelniczy był ciekawy, ponieważ integrował klasy oraz mogli połączyć różne metody przekazywania treści literackich (tradycyjne czytanie książki z pokazem multimedialnym). Zmieniliby liczbę słuchaczy (nie cała klasa na raz, tylko do 10 osób), aby lepiej słuchali i uważali.

 Film o projekcie   https://www.youtube.com/watch?v=PeG4kt_GiSA

 

Ściana z radosną twórczością pomalowana farba tablicową

 

metoda gadająca ściana + emotikony

 

1-6

Uczniowie rysowali na tablicy emotikony wyrażające ich nastawienie i opinie dotyczące ściany z twórczością.

Pozytywne:

np. :-), :D - (szeroki) uśmiech, <3 - serce, ^-) - zadowolenie, duma

Negatywne:

np. :-( -niezadowolenie, :-/ - mieszane uczucia

Mogli również skomentować / zaproponować, które z działań przy tablicy chcieliby kontynuować lub wprowadzić jako nowe.

 

Wymiana dobrych praktyk między nauczycielami

 metoda walizki i kosza

nauczyciele

poprzez tę metodę ewaluacji dowiedzieliśmy się czy nauczyciele korzystali ze scenariuszy umieszczonych na naszej stronie jako inspiracje do swoich lekcji

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

 • Bardzo spodobał się pomysł czytania w klasach młodszych, klasy młodsze też chciałyby czytać, ale uczniom z klas starszych :)

 • Wśród młodszych dzieci dużym powodzeniem cieszyły się się gry i zabawy wymyślane przez starszych uczniów.

 • Wykorzystując pomysły innych nauczycieli na przeprowadzenie lekcji można zawsze się skonsultować nt ewentualnych problemów oraz na co zwrócić większą uwagę.

 • Dużym powodzeniem cieszą się zielone lekcje w ogrodzie, szczególnie wiosną.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

 • Ogródek ziołowy wzbudził duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale także wśród nauczycieli, którzy zapragnęli założyć w swoich domach również uprawę ziół.

 • W zakładanie ogródka zaangażowało się wielu rodziców zarówno w zakup ziół ich dostarczenie oraz pomoc dzieciom w sadzeniu roślin.

 • Uczniowie chętnie angażowali się w pielęgnację roślin - systematycznie je podlewali, usuwali chwasty i przycinali wybujałe pędy.

 • Przeprowadzono wiele ciekawych lekcji w terenie - aktywizowanie zmysłów: węchu, dotyku, wzroku i smaku.

 • Dzieci bardzo chętnie szyły poduszeczki i serca pachnące ziołami, w działanie włożyły dużo zaangażowania, a efekt sprawił dużo radości,

 • Dzieci pogłębiły wiedzę na temat ziół i ich zastosowania w lecznictwie i kuchni.

 • Zakładanie ogródka zachęciło nas do stworzenia bloga o tematyce naszego przedsięwzięcia http://zielonyogrodekwcieszkowiance.blogspot.com/,

 • Zintegrowanie się wolontariuszy działających przy szkołach w Luboniu.

 • Wymiana doświadczeń między opiekunami szkolnych kół wolontariatu.

 • Zaangażowanie się uczniów, rodziców i nauczycieli do przedstawienia projektów kącika relaksacyjnego i czytelniczego (łącznie około 20 projektów).

 • Uruchomienie wyobraźni dzieci dotyczącej przestrzeni szkolnej i zwrócenie ich uwagi na samodzielność wykonania projektu.

 • Uczniowie nauczyli się przygotowywać kosztorys do projektu.

 • Zaangażowanie nauczycieli do dzielenia się scenariuszami lekcji i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły http://sp2lubon.eu/dobre-praktyki

 • Na fali podjętych działań, udało się również zaprojektować i zrealizować powstanie schodów matematycznych zawierających tabliczkę mnożenia, jednostki masy, długości, objętości i czasu  oraz ścianę matematyczną, na której umieszczono pola wszystkich figur płaskich, wzory na pola i objętości figur przestrzennych.

 • W drodze poszukiwań inspiracji na ciekawe lekcje, udało się “odrodzić” szkolny epidiaskop i zaprezentować uczniom jak działa dawne narzędzie do wyświetlania obrazów.

 • Wykorzystywanie umieszczonych na stronie internetowej szkoły scenariuszy lekcji przez innych nauczycieli.

 • Zintegrowanie uczniów z klas 1-6.

 • Czerpanie radości z czytania.

 • Wykorzystanie projektu do nauki języka angielskiego i polskiego.

 • Wykorzystano nowe technologie dostępne w szkole do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz organizacji przerw dla uczniów, m.in. przy ścianie z radosną twórczością.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

 • Tabliczki pomalowane farbą tablicową się nie sprawdziły - podczas podlewania roślin zmywają się napisy wykonane kredą. Nakleiliśmy taśmę izolacyjną i napisy zostały wykonane markerem.

 • Pomysły przedstawione w niektórych projektach były nierealne lub trudne do wykonania.

 • Zaproponowane w niektórych projektach meble nie spełniały wymagań BHP,

 • Nie udało się zaangażować wszystkich klas do wzięcia udziału w konkursie na aranżację kącików.

 • Nie udało się zaangażować wszystkich uczniów i nauczycieli w projekt (wystąpiły przypadki samodzielnego czytania lektury uczniom przez wychowawcę).

 • Nie udało się zaangażować wszystkich nauczycieli do dzielenia się scenariuszami lekcji.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

 • Początek maja był bardzo zimny - rośliny wstrzymały wegetację, ale na szczęście nie przemarzły. Niektóre gatunki lawendy nie zimują w naszym klimacie. Należy podczas zakupów sprawdzać odporność roślin na przemarzanie.

 • Brak wystarczającej ilości książek w postaci papierowej (utworzenie plików pdf i udostępnienie ich wszystkim nauczycielom i uczniom).

 • Ogłoszony konkurs na aranżację kącika relaksacyjnego i czytelniczego początkowo nie dawał wyraźnych oznak zainteresowania wśród uczniów - podjęliśmy następujące działania: umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej (ogłoszenie było widoczne jako wyróżnienie - pierwsza pozycja na stronie internetowej), przeprowadzono rozmowy w klasach na godzinach wychowawczych.

 • Uczniowie nie szanowali swojej własnej twórczości i prac umieszczonych na “ścianie tablicowej”. Na ścianie pojawiały się obraźliwe słowa i symbole. Nauczyciele dyżurujący musieli zwracać baczną uwagę na ścianę z twórczością uczniowską. Wychowawcy zostali poproszeni o przypomnienie uczniom zasad kulturalnego i koleżeńskiego zachowania. Uczniowie, których prace zostały podczas przerw zniszczone również rozmawiali z kolegami (feedback rówieśniczy).

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

 • Wzbudzanie zainteresowania niepozornymi roślinami. W różnych oddziałach uczniowskich miały miejsce wielorakie i wszechstronne działania z ziołami.

 • Zaangażowanie w akcje wolontariackie przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Założyliśmy obecność 100 osób - przyszło znacznie więcej. Wykonano motyle wykorzystując różne techniki, wolontariusze dzielili się doświadczeniami, chętnie służyli sobie pomocą.

 • Uczniowie czytali i słuchali ze zrozumieniem (co potwierdzają wysokie wyniki w grze “Milionerzy” i w quizie wiedzy o lekturze);

 • Zaangażowanie się części nauczycieli do dzielenia się pomysłami na ciekawe lekcje. Przygotowanie i udostępnienie gotowych materiałów do przeprowadzenia zajęć bez kserówek/podręczników (#nieKseruje)

 • powstanie 2 blogów nauczycielskich:

     https://www.youtube.com/watch?v=3aN97UJpoTE

    https://www.youtube.com/watch?v=TcWX6OmJKbQ

 • Wykorzystywanie różnych urządzeń elektronicznych do realizacji lekcji (epidiaskop, telefony komórkowe, tablety).

 • Współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli przy projektowaniu kącików: relaksacyjengo i czytelniczego.

 • Dzieci z dużym zainteresowaniem odwzorowywały kształt liści poszczególnych roślin. Obserwowały ich fakturę, żyłkowanie i wielkość. W ten sposób powstała gazetka szkolna “Niezłe ziółka”.

 • Umieszczenie przy roślinach tabliczek z nazwami pomogło w zapamiętaniu nowych dla uczniów nazw i oswojeniu ich pisowni.

 • Wielu uczniów zaplanowało już uprawę wybranych ziół w ogródku lub w skrzynce na swoim balkonie.

 • Z wielkim zaangażowaniem dzieci ze świetlicy szkolnej suszyły zioła, a następnie szyły ozdobne pachnące poduszeczki i serduszka, które zabrały do domu, aby sprezentować je swoim mamom.

 • Powstał mini-poradnik suszenia ziół zawierający przepisy kulinarne z ziołami.

http://zielonyogrodekwcieszkowiance.blogspot.com/p/poradnik-zielarski.html

 

 

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

 • Chcielibyśmy posadzić zioła w gruncie, a nie tylko w skrzynkach, gdyż w skrzynkach zimą mogą przemarznąć.

 • Planujemy założyć domek dla trzmieli i pszczół.

 • Planujemy włączyć w nasze działania wolontariackie uczniów klas 1-3,

 • Chcielibyśmy włączyć uczniów i rodziców do aranżacji ścian szkolnych przy i w salach lekcyjnych (malowanie ścian zgodnie z tematyką sali lekcyjnej),

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

 

Wskaźniki sukcesu

Nasze osiągnięcia

DZIAŁANIE : Projekt czytelniczy “Poczytaj mi kolego, koleżanko“

 • w projekcie wezmą udział uczniowie  z 34 oddziałów

 • uczniowie z klas 1-3 wezmą udział w quizach i konkursach dotyczących lektur;

 • uczniowie z klas 4-6 przygotują prezentację o współpracy podczas czytania;

 • zwiększy się zainteresowanie czytelnictwem

 • uczniowie się zintegrują

 • nawiązuje się współpraca między nauczycielami 1-6  

 

 • w projekcie wzięły udział 32 oddziały;

 • quiz “Milionerzy” został przeprowadzony we wszystkich klasach 1-3;

 • w konkursie wzięło udział 17 oddziałów 1-3;

 • uczniowie chętnie wypożyczali kolejne książki z serii “Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”;

 • nastąpiła współpraca międzyoddziałowa i nauczycielska (zdanie relacji ze spotkań, publikacje na stronie szkoły, zajęcia interdyscyplinarne).

DZIAŁANIE : Akcja “Noc malowania motyli”

 • w spotkaniu wezmą udział wolontariusze ze wszystkich lubońskich szkół,

 • uczniowie twórczo i kreatywnie podejdą do wykonania zadania,

 • przyjdzie ok. 100 osób,

 • powstanie ponad 600 motyli wykonanych różnymi technikami,

 • odbędzie się spotkanie nauczycieli - opiekunów podczas którego będzie okazja do poznania się i wymiany doświadczeń,

 • spotkanie ponad stu osób podczas “Nocy malowania motyli”,

 • powstało wiele pięknych i pomysłowych motyli,

 • wolontariusze wymienili się swoii doświadczeniami,

 • wychowawcy i opiekunowie zaplanowali kolejne działania,

 • uczniowie działający w szkolnych kołach wolontariatu zintegrowali się i świetnie się bawili,

DZIAŁANIE : Wymiana dobrych praktyk między nauczycielami

 • umieszczenie na szkolnej stronie internetowej 15 pomysłów nauczycieli,

 • założenie przez nauczycieli 2 blogów o tematyce edukacyjnej,

 • zainspirowanie się nauczycieli scenariuszami, materiałami, pomocami dydaktycznymi, powstanie dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wykorzystanie pomysłów innych nauczycieli

 • przeprowadzenie szkolenia prowadzone przez nauczycieli do grona pedagogicznego

 

 • wpłynęło około 10 scenariuszy lekcji przeprowadzonych przez nauczycieli,

 • nauczyciele przesyłali zdjęcia z realizowanych lekcji,

 • wykonano dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykorzystanie pomysłów na lekcję przez innych nauczycieli,

 • przeprowadzono dwa szkolenia dla grona pedagogicznego:

 1. “Wykorzystanie robota Dash i Dot w nauczaniu wczesnoszkolnym”, http://mistrzowiezcieszkowianki.blogspot.com/2017/02/nauczyciel-to-tez-czasem-uczen.html
 2. “Storyline”,
 • powstały blogi:

https://eduprzestrzen.wordpress.com/blog/

https://eduhibou.wordpress.com/

https://sites.google.com/sp2lubon.eu/programowanie

 

DZIAŁANIE: Konkurs na projekt ”Kącik czytelniczy”

 • w konkurs na Kącik czytelniczy zaangażuje się 6 klas,

 • spodziewana liczba projektów to około 20

 • uczniowie, rodzice i nauczyciele twórczo i kreatywnie podejdą do realizacji projektu

 • powstanie funkcjonalna przestrzeń czytelnicza,

 • zwiększy się zainteresowanie czytelnictwem,

 • uczniowie chętniej będą spędzać przerwy w nowej przestrzeni,

 • społeczność szkolna będzie dbać o powstałą przestrzeń

 • wpłynęło 15 projektów na aranżację kącika czytelniczego;

 • w konkursie wzięło udział 4 klasy,

 • projekty zawierały ciekawe pomysły aranżacji kącika,

 • włączono do współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • uczniowie samodzielnie wyszukiwali ciekawe meble i opracowali łączny koszt projektu,

 • projekty zawierały pomysły na jak najbardziej funkcjonalną przestrzeń, która ma służyć uczniom i wpływać na ich sposób spędzania przerw międzylekcyjnych,

 

DZIAŁANIE : Konkurs na aranżację przestrzeni relaksacyjnej

 • w konkurs na aranżację przestrzeni relaksacyjnej zaangażuje się 10 klas,

 • spodziewana liczba projektów to około 20

 • uczniowie, rodzice i nauczyciele twórczo i kreatywnie podejdą do realizacji projektu

 • powstanie funkcjonalna przestrzeń relaksacyjna,

 • ograniczy się zachowania negatywne poprzez umożliwienie relaksacji uczniom,

 • uczniowie chętniej będą spędzać przerwy w nowej przestrzeni,

 • społeczność szkolna będzie dbać o powstałą przestrzeń.

 • wpłynęło 9 projektów na aranżację kącika relaksacyjnego,

 • w konkursie wzięło udział 6 klas,

 • projekty zawierały ciekawe pomysły aranżacji kącika,

 • włączono do współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • uczniowie samodzielnie wyszukiwali ciekawe meble i opracowali łączny koszt projektu,

 • projekty zawierały pomysły na jak najbardziej funkcjonalną przestrzeń, która ma służyć uczniom i wpływać na ich sposób spędzania przerw międzylekcyjnych,

 

DZIAŁANIE : Ściana z radosną twórczością pomalowana farba tablicową

 • ściana będzie chętnie wykorzystywana przez uczniów podczas przerw

 • dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wykorzystanie nauczycieli ściany podczas zajęć z uczniami

 

 

 • Uczniowie codziennie korzystali z ściany tablicowej. Wykonywali na niej rysunki, zapisywali dla siebie wiadomości.

 • Wykorzystanie ściany podczas projektu alternatywnej organizacji przerw “Student’s QRoke”. Uczniowie wykorzystali szkolne tablety oraz technikę kodów QR.
  http://sp2lubon.eu/2016-2017/1852-students-qroke

 • Wykorzystanie ściany na podsumowanie innowacji czytelniczej z języków obcych “Reading is the key to learning”

http://galeria2.sp2lubon.eu/search?album=1&q=reading

 

DZIAŁANIE : Ogródek ziołowy

 • posadzonych zostało 7 gatunków ziół. Następne nasadzenia w połowie kwietnia

 • zaangażowanych zostało 6 klas i grupa świetlicowa

 • zaangażowani rodzice uczniów wykonają skrzynki do nasadzeń kolejnych roślin

 • rodzice wybranych uczniów wykonają w drewnie tabliczki z nazwami roślin

 • uczniowie założą dzienniczki obserwacji

 • uczniowie 4c wykonają rysunki  “Niezłe ziółka”

 • powstanie dokumentacja fotograficzna wzrostu roślin

 • zredagowany zostanie poradnik suszenia ziół

 • powstanie mini książka kucharska zawierająca przepisy z wykorzystaniem ziół

 • uczniowie klasy 3 namalują plakaty przedstawiające mini ogródki ziołowe

 • zostaną wykonane suche bukieciki i pachnące ozdoby zawierające suszone zioła

 • zorganizujemy wystawę prac uczestników projektu

 

 

 • posadzono następujące gatunki ziół:lubczyk, melisę, estragon, rozmaryn, miętę w kilku odmianach, lawendę w kilku odmianach, szczypiorek, tymianek,

 • zaangażowało się 6 klas i grupa świetlicowa. Kilka innych klas korzystało podczas lekcji z posadzonych ziół poznając ich zapach, kolor, kształt i fakturę liści.

 • podczas nasadzeń uczniom towarzyszyli rodzice,

 • zostały wykonane drewniane skrzynki do nasadzeń - rodzice,

 • zostały wykonane drewniane tabliczki pomalowane farbą tablicową - rodzice,

 • uczniowie obserwowali wzrost roślin i sporządzali notatki w dzienniczkach obserwacji,

 • uczniowie kl. 4c i 5e wykonali rysunki n.t. “Niezłe ziółka”. Rysunki są wystawione na korytarzach szkolnych,

 • powstała dokumentacja fotograficzna z działań uczniów i wzrostu roślin,

 • został wykonany ilustrowany poradnik suszenia ziół, oraz mini książka kucharska zawierająca przepisy kulinarne z wykorzystaniem ziół,

 • dzieci uczęszczające do świetlicy wykonały suche bukieciki i  pachnące ozdoby - poduszeczki i serduszka - zawierające suszone zioła,

 

 

9) Co planujecie dalej?

 • Zachęcić uczniów do większej zamodzielności,
 • Stworzymy szkolne audiobooki z omawianych lektur,

 • Zaplanujemy działania w których przez uczniów dla uczniów będą organizowane gry i zabawy podczas przerw w powstałych kącikach,

 • Na początku roku przeprowadzimy badanie potrzeb wśród uczniów i rodziców i zobaczymy :)