Podsumowanie - zadanie IV (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Zbyszek Krzywonos

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  03.04.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Ankieta podsumowująca na platformie e-Nauczanie w klasach 4-6. Z wprowadzonych zmian zdecydowanie akcja "piątek bez zadania, poniedziałek bez testu" najbardziej spodobała się uczniom. Naszym zdaniem też było to świetne posunięcie, bo nawet jeśli ktoś nie przeznaczył swojego wolnego czasu na pasję, to z pewnością go docenił. Docenione zostały także prace dodatkowe związane z pasjami w szkole. Najczęściej powtarzaną opinią była "świetna zabawa", ale też chęć podjęcia podobnych wyzwań w przyszłym roku.

Dyskusja panelowa z przedstawicielami samorządu uczniowskiego i klas szóstych. Zmiany w szkole dotyczące dostępu do komputerów  na lekcjach i przerwach były bardzo często podczas debaty przywoływane. "Piątek bez zadania...", czy sens spotkań z absolwentami także zostały rozłożone na czynniki pierwsze.

Z obserwacji w klasach 4-6 dowiedzieliśmy się między innymi, że spora grupa rodziców zainteresowała się pracą dzieci, dając im wsparcie, jednocześnie motywując ich do dalszej pracy. Mamy też spory odzew rodziców, że zabawa w poszukiwanie pasji przerodziła się we wspólną pasję. Dzięki temu możemy  planować w zdecydowanie większym stopniu udział rodziców w naszych pracach

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

[plus] Niesamowity „Dzień z reprezentacją”
[plus] Zakończony projekt z książką "Wehikuł czasu" i udostępniony na stronie szkoły
[plus] Dobry pomysł z "Piątkiem bez zadania..."
[plus]
Nagrywanie i słuchanie baśni - prawdziwa praca i niezapomniane przeżycie

[minus] Po co nam te komputery w salach, skoro nie każdy potrafi z nich skorzystać?

Niestety, sporo w tym racji, ale wierzymy, że uda nam się "to przeskoczyć".

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Naszym największym sukcesem jest ogromne zaangażowanie uczniów we wszystkie zrealizowane zadania.

Udało nam się zrealizować następujące zadania:

- wprowadzenie akcji „Piątek bez zadania, poniedziałek bez testu” –   w efekcie końcowym rodzice zobaczyli, że pasje dają wielką satysfakcję nie tylko dzieciom, ale im samym

- nagrywanie baśni w Radiu Fara

- zaproszenie absolwentów do udziału w koncercie charytatywnym 

- „Dzień z reprezentacją” – z inicjatywy naszego absolwenta Bogdana Zająca II trenera reprezentacji Polski
http://www.sp11jaroslaw.pl/aktualnosci/wyjatkowy-dzien-w-sp-11/
http://www.sp11jaroslaw.pl/aktualnosci/wszyscy-kibicujmy-naszej-reprezentacji/
http://www.sp11jaroslaw.pl/2017/04/22/

-  odzew zawodników reprezentacji polski (Błaszyczkowski, Zieliński, Cionek) i buty Arkadiusza Milika :)
https://pl-pl.facebook.com/jaroslaw.sp11/videos/1935076326774530/
https://pl-pl.facebook.com/jaroslaw.sp11/videos/1935043186777844/
https://www.facebook.com/pg/jaroslaw.sp11/videos/

- wyznaczenie stanowisk w sali komputerowej do rozwijania pasji

- komputer z dostępem do internetu w każdej sali

- spotkania z absolwentami naszej szkoły (wywiady, reportaże) – rozmowa o pasjach

- powstanie książki pt. „Wehikuł czasu” o spojrzeniu na szkołę, pasje… kiedyś i dziś

http://www.sp11jaroslaw.pl/aktualnosci/wehikul-czasu-ksiazka-ktora-warto-przeczytac/

- promocja pasji na Fb

- możliwość rozwijania pasji informatycznych podczas każdej przerwy w pracowni informatycznej

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Może nie powinniśmy tego pisać, ale wyszło nam wszystko, a nawet więcej, niż się spodziewaliśmy :) Zrezygnowaliśmy natomiast sami z dyskusji panelowej z rodzicami, ponieważ wydawało nam się to zupełnie niepotrzebne. Rodzice bardzo zaangażowali się w sprawy związane z działaniami, np. w projekcie "Wehikuł czasu" - uczestniczyli w spotkaniach, udzielali wywiadów, udostępniali swoje stare zdjęcia, inne materiały. 

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Początkowo mieliśmy trudność w przekonaniu wszystkich nauczycieli o słuszności wprowadzania akcji „Piątek bez zadania, poniedziałek bez testu”, jednak poparcie ze strony Dyrekcji pozwoliło nam pokonać problemy. No i oczywiście czas, który w połączeniu z końcem roku i przeprowadzką do nowego budynku, uciekał ze zdwojoną mocą. Z czasem, jak wiadomo, nie tak łatwo sobie poradzić... przyznajemy się do opóźnień :)

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

 • Mocnym punktem są przede wszystkim dzieci gotowe do podejmowania działań i wspierający ich rodzice
 • Współpraca z absolwentami, a w szczególności z Bogdanem Zającem, którego autorytet wśród dzieci i młodzieży jest ogromny
 • Młodsi absolwenci, którzy ciągle powracają do szkoły, by zarażać młodszych swoimi odważnymi planami na przyszłość
 • Rodzice, którzy wspierają nie tylko swoje dzieci, ale też nasze wspólne działania w szkole
 • Dostęp do komputerów i rzutników w każdej sali lekcyjnej
 • Komputery z dostępem do internetu  na każdej przerwie udostępnione w pracowni komputerowej

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Wszystkie nasze działania będą kontynuowane w przyszłym roku.

Książka "Wehikuł czasu" zaplanowana w formie e-booka, która powstała jako jeden z projektów związanych z pasją, spotkała z ciepłym przyjęciem ze strony rodziców. Aktualnie trwają starania, żeby wydać ją także w formie papierowej i jesteśmy przekonani o powodzeniu tego pomysły. Jeżeli nasze nowe warunki pracy pozwolą (nowy budynek, więcej nauczycieli) na rozszerzenie ilości równoległych projektów, powstanie grupa koordynująca prace. Pozwoli to nam pracować szybciej i efektywniej. Umożliwi podzielenie się i wykorzystanie doświadczeń z różnych grup. Jak już wspominaliśmy, wiele będzie zależało od nowych warunków, jakie zastaniemy po przeprowadzce. Może to być radiowęzeł szkolny, którego w obecnym budynku nie mieliśmy. Planujemy też rozszerzyć współpracę z rodzicami, może nawet "rodzice z klasą 2.0" :)

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Wskaźniki sukcesu, które udało się osiągnąć:

- liczba nauczycieli realizujących akcję „Piątek bez zadania, poniedziałek bez testu” [zrealizowane, czasami zdarzało się, że któryś z nauczycieli zapomniał]

- liczba uczniów wykorzystujących wolny weekend na realizację swoich pasji [zrealizowane, w 100% wśród dzieci bezpośrednio zaangażowanych w rożne projekty z pasjami. w 80% wśród pozostałych ]

- liczba rodziców, która uzna, że wolny czas wykorzystywany jest na realizację pasji [?]

- odbędą się wszystkie zaplanowane spotkania w II półroczu [zrealizowane]

relacje z wszystkich spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły [zrealizowane]

- liczba rodziców aktywnie  uczestniczących w zadaniach związanych z innowacją [zrealizowane, rodzice aktywnie uczestniczący to przede wszystkim rodzice dzieci bezpośrednio zaangażowanych w projekty z pasjami.  W tym przypadku jednak zdecydowanie zwycięża jakość nad ilością ]

liczba uczniów (tygodniowo) korzystających z komputerów przeznaczonych do pracy (realizacja pasji, np. grafika, programowania, próby pisarskie) [zrealizowane, komputery wyznaczone do rozwijania pasji były wykorzystywane praktycznie na każdej przerwie. Ciekawe, że osobom pracującym zwykle towarzyszył mały tłum kibiców i "osób wspierających". Około 20 osób tygodniowo]

odbędą się zaplanowane spotkania z absolwentami, które zainspirują uczniów do realizacji swoich pasji [zrealizowane, współpracę z absolwentami prowadzimy od dawna, a każdy kolejny rok i nowe zadania sprawiają, że staje sie ona coraz bardziej owocna]

- liczba absolwentów aktywnie uczestniczących w działaniach na rzecz szkoły [zrealizowane, ta liczba stale rośnie i aktualnie mamy 5 niezwykle aktywnych absolwentów, którzy mogą swoją osobą sporo zaoferować w wielu dziedzinach]

- w II półroczu zostaną nagrane audycje radiowe z udziałem uczniów [zrealizowane, ]

- liczba uczniów realizujących swoje pasje dziennikarskie [zrealizowane, ]

- liczba uczniów biorących udział w konkursach [zrealizowane, ]

- liczba uczestników biorących udział w kibicowaniu [zrealizowane, w tym miejscu śmiało możemy napisać: CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA, o czym można sie przekonać na załączonych obrazkach]

9) Co planujecie dalej?

Przyszły rok rozpoczniemy w nowym, większym budynku. Wierzymy, że otworzy to przed nami nowe możliwości i jeśli tak się stanie, wykorzystamy je do naszych planów. A planujemy sporo; nowe innowacje, zebranie większej grupy nauczycieli, zaangażowanie jeszcze większej ilości uczniów, a wraz z nimi rodziców i absolwentów. Chcemy kontynuować temat pasji, ale też sprawdzić się w nowych wyzwaniach szkoły z klasą 2.0.