Czwarte spotkanie zespołu (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Renata Bajor

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 357

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Samodzielność

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  30.05.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Przez cały rok szkolny z wielkim zapałem, choć nie bez wysiłku realizowaliśmy działania zaplanowane w Szkole z Klasą 2.0. Wszystkie wprowadzone rozwiązania byly konsultowane z całą społecznością szkolną. Wydawałoby się, że w związku z tym każdy element będzie odebrany pozytywnie. Ale żeby sie o tym przekonać zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ewaluacji naszych działań. Sprawdziliśmy efektywność naszych bieżących rozwiązań: Słonecznej Uczniowskiej Narady - SUN; zajęcia z autoprezentacji oraz emisji głosu i dykcji, warsztaty "Jak się uczyć?" poprzez wykorzystanie trzech metod badawczych:

kolorowe światła - przypięcie magnesów do sygnalizatora, który znajdował się na tablicy

tarcza - przypięcie magnesów do narysowanej na tablicy tarczy z pięcioma stopniami - 5,4,3,2,1

światła - przekazanie opinii za pomocą podniesienia zielonego i czerwonego koła.

W ewaluacji końcowej zmieniliśmy nasze metody i podzieliliśmy naszą społeczność szkolną na  trzy grupy - nauczycieli, rodziców i uczniów.
Dla każdej z  tych grup przygotowalismy inne sposoby ewaluacji. 

Rodzice - metoda kuponu

 Na kuponie pojawiły się pytania dotyczące udziału naszej społeczności szkolnej w Szkole z klasą 2.0. Chcieliśmy dowiedzieć się:

- Czy Rodzice naszych uczniów są zadowoleni, że nasza szkoła wzięła udział w projekcie?

- Jak oceniają podjęte działania i cały projekt?

- Czy dziecko miało szansę zaprezentować swoją wiedzę w czasie lekcji?

- Czy według Rodzica projekt przyniósł zamierzony efekt?

- Czy Rodzic chciałby, aby szkoła realizowała podobne projekty?

Nauczyciele - metoda "walizka i kosz"i 

Na jednym z zebrań nauczycieli poprosiliśmy o opinię dotyczącą naszych działań. Każdy z nauczycieli mógł wrzucić do kosza lub włożyć do walizki te działania, które uważał za udane i potrzebne, a te, które się nie sprawdziły i nie udały do kosza. 

 

Dzieci - metoda odrysowanej dłoni z  pytaniami 

Nasi uczniowie odrysowali swoje dłonie, na których odpowiadali słowami TAK lub NIE na zadane przez nauczyciela pytanie. 

- Czy warsztaty z efektywnej nauki uważasz za przydatne?

- Czy forma rozmów w SUN odpowiadała Ci?

- Czy uważasz, że mała skrzynka z pomyslami dla uczniów to dobra forma wypowiedzi?

- Czy miałeś okazję zaprezentować swoją wiedzę na forum klasy?

- Czy uważasz, że należy ćwiczyć głos i dykcję przed występami publicznymi?

 

 

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Na początku przypomnę, że prowadziliśmy ewaluację bieżącą i ewaluację końcową. Wszystkie głosy były dla nas ważne. Podsumowując je wszystkie możemy wyłuskać kilka najważniejszych - tych pozytywnych i tych negatywnych. Chociaż te negatywne stają się pozytywne jeśli czegoś nas uczą. Zatem podzielmy je na pozytywne i krytyczne. 

Pozytywne:

- Trafny cel! - mnóstwo osób zarówno z grona nauczycieli, rodziców i dzieci (na swój sposób oczywiście) uznało, że cel wybrany przez zespół jest doskonały. 

- Mnóstwo działań i pomysłów!

- Dobrze przygotowane pod względem merytorycznym - zawsze gotowe materiały!

- Świetne warsztaty dla dzieci i nauczycieli.

Krytyka i sugestie:

- Rodzice po zorganizowanej "Burzy mózgów" sygnalizowali, że ufają gronu pedagogicznemu i chętnie zgodzą się na nasze propozycje.

 

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Podjęcie się zrealizowania całego projektu było już dla nas pierwszym krokiem do sukcesu. Bardzo dokładnie zaplanowaliśmy działania i nie wyobrażaliśmy sobie, że coś miałoby się zakończyć i nie być sukcesem. Jednak wiadomo, że niektóre z tych sukcesów były mniejsze, a inne większe. To co uważamy za największy to podjęcie współpracy ze Szkołą Twórczej Nauki Vinci. W momencie planowania chcieliśmy przeprowadzić dla naszych uczniów zajęcia z efketywnej nauki z "jakimiś" specjalistami. Niestety na tamtym etapie żadnych nie mieliśmy. Udało nam się skontaktować ze szkołą w celu przeprowadzenia zajęć. Szkoła Vinci wyszła z inicjatywą i poszła o krok dalej - zaproponowała podobne warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli. Byliśmy zachwyceni. Dodatkowo okazało się to strzałem w dziesiątkę. W porównaniu do innych szkoleń przeprowadzonych dla rodziców to miało naprawdę imponującą listę obecnych. Nasi nauczyciele też chętnie skorzystali i szczerze komentowali, że warto było przyjść. 
Nasza współpraca jednak na tym się nie zakończyła. Szkoła Vinci chętnie zaangażowała się w pomysł zdobycia grantów na regularne zajęcia z efektywnej nauki dla uczniów naszej szkoły. A na zakończenie roku zaprosili nas do udziału w edukacyjnej grze terenowej o Leonardzie da Vinci z wykorzystaniem elementów efektywnego uczenia się. 
Dzięki Szkole z klasą 2.0 zyskaliśmy naprawdę wartościowego współdziałacza w naszej lokalnej społeczności.  I na tym zapewne się nie skończy...

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Długo zastanawialiśmy się "co nie wyszło". Ciężko przyznać się do porażek, do potknięć czy złego planowania. W pierwszym momencie mieliśmy ochotę odpowiedzieć na to pytanie prostym "Wszystko było OK.", ale... po zastanowieniu okazalo się, że jednak nie wszystko jest OK. Nie zrezygnowaliśmy z niczego, wszystko co było zaplanowane zostało zrealizowane, ale szczerze wydaje nam się, że debaty SUN i "burze mózgów" najsłabiej wypadły w naszej realizacji. Po głębszym zastanowieniu stwierdziliśmy, że przyczyny są dwie, w pewnym sensie ze sobą połączone. W naszej szkole dużą uwagę skupiamy na rozwoju społecznym naszych uczniów. Podczas każdego dnia rozmawiamy z nimi na różnorodne tematy - od relacji w klasie po odrabianie zadań domowych. Ubranie tych spontanicznych rozmów w debatę według ustalonego Kodeksu SUN chyba było nie potrzebne. Do tego jeśli codziennie w luźnej rozmowie dyskutujemy z uczniami to brakuje już czasu na realizację podobnego założenia w pewnych ustalonych ramach. 

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Nauczyciele. Chyba największy problem zawsze jest wśród nich. Wciąż słyszymy od tych samych osób "Znowu coś?", "Kiedy ja mam lekcje prowadzić?", "A po co?". 

Pierwsze momenty projektu, zwłaszcza na etapie planowania, kiedy jeszcze niewiele osób orientowało się o co chodzi czuliśmy największy opór. Kiedy zespół opowiadał o założeniach Szkoły z klasą 2.0. miieliśmy wrażenie, że skończy się na tym, że sami będziemy to realizować. 

Ale... udało się. Oczywiście, nie wszyscy z równym entuzjazem i zaagażowaniem podjęli się realizacji działań, ale wydaje nam się, że tę trudność przezwyciężyliśmy. 
Informacja i celowość. Kiedy mówiliśmy o projekcie teoretycznie, przed podjęciem dyskusji co do jego celowości nie mieliśmy odezwu. Kiedy jednak wyłuskaliśmy ten nasz konkretny cel okazało się, że nauczyciele zaczynają się interesować działaniami. Kiedy mieli wpływ na planowanie, kiedy pytaliśmy co chcą,  czego nie, a  całość nabierała wyglądu coraz więcej osób podejmowała się współpracy i otworzyła się na nasze propozycje. 
Gdbysmy teraz zapytali kogoś z anszej szkoły czym jest Szkoła z Klasą 2.0 chyba nikt nie miałby wątpliwości.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Dyskutując nad tym punktem zespół nie miał żadnych wątpliwości co należy odpowiedzieć. Mocnym punktem naszych rozwiązań są:

- Uaktywnienie całej społeczności szkolnej. Mimo, że Rodzice ufają nam i chętnie wspomagają nas w naszych propozycjach uważamy, że poczuli się dobrze, że ich zdanie w naszej szkole się liczy i jesteśmy otwarci na ich sugestie. 

- Działania ściśle związane z edukacją i rozwojem naszych uczniów - zorganizowaliśmy warsztaty i zajęcia, które realnie wpłynęły na podwyższenie umiejętności uczniów

- Zróżnicowanie - nasze propozycje działań były różnorodne, tak aby każdy członek społeczności szkolnej znalazł w nich coś dla siebie i swoiego rozwoju.

 

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Bardzo dużą pozytywnych reakcji usłyszeliśmy po zorganizowaniu warsztatów z efektywnego uczenia się. Zarówno nauczyciele jak i rodzice chcieliby, aby zwiększyć  liczbę i regularność tych zajęć dla klas III-IV i V w kolejnym roku szkolnym. Regularne zajęcia dałyby na pewno uczniom dużo lepsze podłoże do osiągnięcia naszego celu dotyczącego Samodzielności nauki. Rodzice dodatkowo zaproponowali, aby co jakiś czas przekazywać im informacje jakich technik w danym momencie uczą się dzieci, aby mogli w domu zachęcać ich do ich stosowania. 

 

Część nauczycieli zaczęło w swoich klasach zapraszać Rodziców uczniów do prezentacji swoich zawodów, pasji i umiejętności. Jest to bardzo częsta praktyka, zwłaszcza jeśli wiemy, że rodzic ma ciekawą pracę. Nauczyciele jednak poprosili Rodziców, aby opowiedzieli jakie cele sobie ustanawiali, jak pracowali na swoje osiągnięcia. Często mogą podzielić się ciekawymi informacjami i sprawdzonymi technikami organizacji pracy. W przyszłym roku szkolnym chcielibyśmy ten zwyczaj rozszerzyć i wprowadzić jako praktykę szkolną. Jest to również doskonały sposób na włączenie Rodziców w pracę nad realizacją naszych celów. 

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Jeszcze kilka miesięcy trmu zastanawialiśmy się czy nam się uda? Mieliśmy wielkie nadzieje i wkladaliśmy mnóśtwo energii, żeby wszyscy byli zaangażowani w nasz projekt. Wyznaczylismy sobie kilka wskażników sukcesu. Przyszedł czas, żeby sprawdzić czy udało nam się to wszystko zrealizować. 

Co się udało osiągnąć?

 

Wskaźniki sukcesu Efekt realizacji rozwiązań/ Zrealizowano
SUN - Słoneczne Uczniowskie Narady 5 relacji zrealizowanych 5 różnymi metodami- SUKCES!
Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się (zajęcia platne) Udział co najmniej 15 klas - SUKCES!
Warsztaty z autoprezentacji Udział co najmniej 10 klas - SUKCES!
Warsztaty z emisji głosu i dykcji dla klas IV

Udział wszystkich klas IV - PODWÓJNY SUKCES 

W warsztatach wzięły udział również klasy III

Zajęcia komputerowe z nauką korzystania z programu Power Point Lekcja przeprowadzona we wszystkich klasach II, III i IV - SUKCES!
Prezentacja swojej wiedzy przez uczniów

Co najmniej jedna prezentacja każdego ucznia - SUKCES w klasach III - to na tym poziomie edukacyjnym udało nam się zrealizować ten wskaźnik!

Skrzynia z pomysłami i Mini Skrzynia z Pomysłami Wykonanie skrzyni i używanie jej na biężąco przez cały semestr. - SUKCES - Skrzynia z pomysłami dlarodziców była regularnie wystawiana i dzięki przypominaniu na zebraniu wielkorotnie uzyskaliśmy ciekawe propozcje od rodziców.Mini skrzynie dla uczniów pojawiły się w niektórych klasach, ale inne przyjęły własny system zbierania opinii i pomysłów uczniów. 


Wszystkie wskaźniki osiągnęły kryteria sukcesu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi!


9) Co planujecie dalej?

Nie spoczywamy na laurach. Udało nam się przez ten rok naprawdę mnóstwo osiągnąć. Ale chcemy rozwijać nasze pomysły dalej. Dzieci rosną,przechodzą do kolejnych klas i mamy nowych adeptów, którym chcielibyśmy przekazać tę samą wiedzę co uczniom z obecnego rocznika. 
Chcielibyśmy wprowadzić kilka permanentnych działań w naszej szkole, m.in. zajęcia z efektywnej nauki i autoprezentacji. Nasze obecne pomysły na pewno zakiełkują i rozwiną się jeszcze większe i bujniejsze. Co jeszcze planujemy? 

Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć Certyfikat Szkoły z klasą 2.0. i będziemy wówczas chwalić się tym dookoła. Ale nasze pomysły chętnie też przekażemy naczycielom z innych szkół w ramach wymiany doświadczeń. Bo najwazniejsze... szkoła nie może stać w miejscu.