Czwarte spotkanie zespołu (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Urszula Lach

 • Szkoła:

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Ocenianie i docenianie

 • Źródło:

  CEO , własne

 • Dodano:

  09.01.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Ewaluacje przeprowadziliśmy na podstawie obserwacji, rozmów oraz przeprowadzonych ankiet, które  zostały przeprowadzone zarówno z dziećmi z klas od I- VI,  jak  i rodziców i nauczycieli. Nauczycieli pytaliśmy o wykorzystywanie  narzędzi TIK na swoich lekcjach. Czy je wykorzystują , jakie i jak często. Pytaliśmy także w czym są dobrzy i czym mogą podzielić się ze swoimi koleżankami i kolegami. To pomoże nam w ustaleniu planu kto i  używania jakich narzędzi może nas nauczyć i jakie najlepiej nadają się do danego przedmiotu. To jest dla nas bardzo ważne ponieważ jeśli umiem i znam badzo dużo narzędzi TIK , to zauważyliśmy,że nie używamy ich wówczas prawie wcale, bo znamy każdy , ale trochę nie na tyle , aby swobodnie nimi się posługiwać.

Uczniów pytaliśmy o ocenianie kształtujące zwłaszcza o cele lekcji i informacje zwrotną, a także czy nauczyciele stosują narzędzia TIK i jakie . Pytaliśmy także czy pomaga im to w nauce. Oglądaliśmy zeszyty uczniów, którzy pracują z zeszytami OK i pytaliśmy ich czy to im w czymś pomaga i   czy wrócili by do starych zeszytów.

Podaję pytania do ankiety w plikach poniżej , która została stworzona w googlach.

 

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywne uwagi:

1 lekcje stały się ciekawsze 

2. nauczyciele stali się bardziej pomysłowi i bardziej otwarci na ucznia, bo często przy wprowadzaniu narzędzi TIK korzystali z ich wiedzy

3. dzieci stwierdziły,że praca na quizlecie uczy ich systematyczności i odpowiedzialności za swoje wyniki w nauce

4. wielu uczniów wie czego się uczy na danej lekcji 

5. więcej uczniówczuje,że mogą osiągać sukcesy i cieszą się nawet z małych

 

Negatywy:

1. niektórzy uczniowie nie lubią celów lekcji, ale jak zauważyła jedna nauczycielka i uczniowie jej przyznali rację, że nie mogą teraz powiedzieć my nie wiemy co się uczyliśmy i dlatego nie są przychylnie do tego nastawieni

 

 

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Największym sukcesem jest to ,że udało się nam wprowadzić elementy oceniania kształtującego we wszystkich klasach zaczynając od klasy pierwszj, a kończąc na klasie szóstej. Ale to nie wszystko ponieważ dużym sukcesem jest to,że nauczyłyśmy się obsługi nowych aplikacji i programów, zaprezentowałyśmy je innym nauczycielom, a oni wprowadzili je na swoich lekcjach. Dzięki wprowadzeniu np. Quizleta w klasie czwartej zdecydowanie poprawiły się wyniki w nauce z j. angielskiego. Pani Kasia porównała wyniki za okres  jednego miesiącą. Jedna  znauczycielek stosowała na lekcji przyrody eksperymenty i komputerowy mikroskop. Po jej lekcji dowiedziała się,że uczniowie mowili,że była to najfajniejsza lekcja. Więc kolejny sukces, zainteresowanie i fascynacja uczniów.

 

Muszę koniecznie dopisać ważną rzecz, bo naszym wielkim sukcesem okazał się Festiwal Kodowania. Zaprosiliśmy wiele osób, ale przede wszystkim uczniów i nauczycieli innych szkół.  Dzieci także i nasze były bardzo zaangażowane, a  wsparli nas wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Pomagali nam przy różnych aplikacjach co wiązało się z obsługa narzędzi TIK. Byli wśród nauczycieli osoby, które uczyli nasi uczniowie jak pokonać zadania. Wspaniale prawda. Namawiam wszystkich do organizowania Festiwali. Może to być festiwal nauki, może dobrych pomysłów. Dzieci uczą się odpowiedzialności i planowania, bo każdy miał do opieki stanowisko. A my zobaczyliśmy,że można dzieciom zaufać. Zachęcam do takiego działania gorąco. Poniżej dołaczam plik z planowanymi etapami. Ten  dokument stworzony  został w chmurze tak, aby każdy mógł nanisić zmiany lub dopisywać pomysły. Chmura w googlach jets prosta do stworzenia . Wystarczy mieć pocztę gimaile i możesz w każdym dowolnym miejscu korzystać z Dysku Google. Połączyliśmy kodowanie z OK i udało się. Cel i NaCoBeZu jets poniżej dołączony. W plikach także dołączamy pomysły co można robić z kodowania. A o sobie dowiedziałam się nowej rzeczy. A mianowicie jaki mam styl pracy. Żadne tabelki do mnie nie przemawiały , choc wydawały mi się czytelne. Dopiero taki pomysł na mnie zadziałał. Na każdej kartce wypisana sala , doklejone zadania, a na odwrocie co trzeba przygotować.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Chciałyśmy pomalować ścianę korytarza szkolnego farbą magnetyczną i tablicową, aby zrobić ścianę do kodowania, układania sudoku. Dzięki temu dzieci miały by zajęcie na przerwach ciekawsze, a i mogłyby się uczyć poprzez zabawę oczywiście. Zrezygnowałyśmy z wykonania tego podczas  roku szkolnego z wielu powodów, chociażby tego,że farba podkładowa jednak ma intensywny zapach, a jednak dzieci się tam przemieszczają i mogłaby to powodować alergie lub duszności. Kolejne farby już nie wydzielaja takiego zapachu i są bezpieczne z atestami. Pomysłu nie odpuścimy i wykonamy go podczs wakacji, kiedy szkola jest pusta.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Z braku czasu i możliwości dopasowania zmian (szkoła dwuzmianowa) miałyśmy zbyt mało wspólnych spotkań i szkoleń. To także było przyczyną ,że lekcje koleżeńskie odbywały się z małym udziałem nuczycieli. Dlatego przekazywanie wiedzy na temat narzędzi TIK idzie wolnym torem. Udawały się nam szkolić kadrę pod względem obsługi narzędzi TIK jak i oceniania kształtującego na konferencjach, ale to jednak zbyt mało czasu, a nauczyciele sa wówczas zmęczeni i mało aktywni. Dlatego też działałyśmy małymi kroczkami i to daje efekty chociaż powoli.

 

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Mocne strony:

1.Przede wszystkim pokazaliśmy i zachęcili nuczycieli do stosowanie narzędzi TIK. Nauczyciele zobaczyli,że to nie takie znowu trudne, a jednak ciekawe.

2.Wzmocniła się wspólpraca Rady Rodziców, którzy przyglądając się naszym działaniom zaproponowali zakup potrzebnego sprzętu

3.nauczyliśmy sie dokładnie planować swoje działania 

4. przeprowadzimy 21 czerwca Festiwal Kodowania dla wszyskich szkół z gminy

5. sami uczniowie zaczęli tworzyć lekcje na quizlecie

 

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Rozbudować to możemy szkołę i wraz z Radą Rodziców oraz wójtem gminy do tego właśnie przystępujemy. Dlatego też czeka nas wyzwnie jak zaplanować nowe pomieszczenia , co możemy zmienić lub udoskonalić pamietając jednak o ograniczeniach, ale także o naszej kreatywności.

Oczywiście nadal rozwijać warsztat nauczyciela pod względem narzędzi TIK.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Biorąc pod uwagę sugestie mentora zminiliśmy wskażniki:

 Ocenianie kształtujące


1.przeprowadzono 2 konferencje szkoleniowe na temat elementów oceniania kształtjącego

2.wszyscy nauczyciele stosują I strategię oceniania kształtującego: podają cele zrozumiałe w języku ucznia i kryteria sukcesu

3. przynajmniej dwie klasy prowadzą zeszyt OK

 

Narzędzia TIK

 1.przynajmnie 60% nauczycieli używa na lekcji narzędzi TIK

 2. przynajmniej 60% nauczycieli potrafi stworzyć zadanie w programie kod QR

 3. co najmniej jedna klasa pracuje na Quizlecie

 4. odbyły się przynajmniej 4 lekcje koleżeńskie z użyciem narzędzi TIK

 5. zakupiono jedną tablice interaktywną

 6. zakupiono przynajmniej 2 roboty do kodowania

 

 

9) Co planujecie dalej?

Planujemy;

1. Kontynuować szkolenie rady pedagpgicznej z wykorzystania narzędzi TIK oraz OK

2. dokupić tablety

3. stworzyć ścianę do kodowania na korytarzu szkolnym

4.uczyć uczniów korzystania z narzędzi TIK

5. wprowadzać kolejne elementy oceniania kształtującego

6. zaplanować wraz z Radą Rodziców remont szkoły