Trzecie spotkanie zespołu (Trzecie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Magdalena Kowalewska

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Otwartość

 • Dodano:

  25.01.2017

1) Zamieść poniżej szczegółowy harmonogram Waszych działań wraz z opisem każdego z nich. Zmieść terminy ich realizacji i osoby odpowiedzialne, uwzględniając nauczycieli, rodziców, uczniów itp. (nie podawaj pełnych imion i nazwisk, możesz ograniczyć się do imienia i funkcji).

cel
szczegółowy

szkoła jest otwarta na społeczność szkolną, lokalną i świat oraz uczy rozwiazywania problemów

 

 

I
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

II
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

III
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

Organizacja Festynu Rodzinnego dla społeczności lokalnej – 27.05.17r

Kreatywne pomysł na stoiska, znalezienie sponsorów. Współpraca z rodzicami i społecznością lokalną.

Organizacja Dnia Promocji Zdrowia dla społeczności lokalnej – maj.

Ulotki, wspólne gotowanie.

Przygotowanie piosenek i teledysku promujących nasze działania.

Uczymy się działać w grupie, poznajemy kulturę innych państw – Pancake Day - luty

Dzień komunikowania się po angielsku – maj.

Przedstawienie szkolne po angielsku „Kopciuszek” – 27.05.17r

Umiejętności nauczycieli anglistów.

Zaangażowanie, wiedza uczestników.

Pomoc rodziców w organizacji elementów strojów dla dzieci.

 

 

obszar TIK

Nauka programowania i promocja działań w społeczności lokalnej.

Nauczyciele informatyki szkolący ze Scratch’a/Baltie.

Znajomość podstaw programowania przez uczniów-  wspomaganie nauczyciela.

Organizacja dnia otwartego dla nauczycieli różnych szkół : Superkoderzy – marzec.

Promowanie działań na stronie internetowej szkoły i Facebooku.

Przygotowanie zaproszeń, plakatów.

Bieżące informacje z życia szkoły.

Sprzęt komputerowy.

Umiejętności informatyczne uczniów, nauczycieli.

Internet.

Komunikacja z rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego.

Komputer w każdej Sali.

obszar FAR

Zagospodarowanie przestrzeni na korytarzach szkolnych – marzec.

Pomysły uczniów. Stoły do pingponga, stoliki do gry, klasy.

Otwarcie patia szkolnego na przerwy- maj/czerwiec

Uczniowie pomagają w dyżurach. Miejsce do malowania kredą itp

Zmodyfikowanie i uatrakcyjnienie szkolnego patio – rok szkolny 2017/2018

Pomysły uczniów wyłonione w sądzie korytarzowej – czerwiec.

Plan zagospodarowania patio przygotowany przez specjalistów.

inne

 

 

 

 

 

 

 

W duże przedsięwzięcia: Festyn Rodzinny oraz zagospodarowanie przestrzeni szkolnej jest zaangażowany cały zespół 2.0.

 Koordynatorem Festynu Rodzinnego jest Kasia, która angażuje nauczycieli z całej szkoły, stara się pozyskać sponsorów i ogólnie czuwa nad całą logistyką. Każdy z nauczycieli ma przydzieloną rolę na Festynie (stoiska przedmiotowe – Magda, Agnieszka, Beta, Kasia, zwijanie balonów – Magda, Monika, Asia, przedstawienie -  Beata, gra terenowa – Magda) jednakże pomysły cały czas ewaluują. W przygotowaniu Festynu zaangażowanych będzie sporo osób ze społeczności lokalnej (trwają negocjacje) i liczymy na wielką pomoc rodziców, którzy wspomogą nas swoimi wyrobami.

W tworzeniu przestrzeni szkolnej każdy ma swoje zadanie: p. dyrektor wraz z pracownikiem sekretariatu- Sylwia i kancelarii – Arek jest odpowiedzialny za stoliki, które maja pojawić się na korytarzu.

Jacek  - opieka nad stołami pingpongowymi, przygotowanie wraz z uczniami zasad użytkowania stołów, spisanie i powieszenie zasad

Beata – plakaty promujące  przygotowane z uczniami, które będą przy stolikach na korytarzu szkolnym

Janka, Magda, Monika - ulice z taśmy na korytarzach (zamówienie potrzebnych materiałów, zaangażowanie uczniów w pomoc w przyklejeniu, korzystanie z pomysłów uczniów)

Kamila, Marta, Kasia - klasy na korytarzach (zamówienie potrzebnych materiałów, realizacja wraz z uczniami)

Agnieszka, Asia, Kasia – gazetka tematyczna na korytarzu szkolnym „Tworzymy naszą przestrzeń”

Przestrzeń zaczynamy tworzyć w marcu. Bardzo chcielibyśmy w maju otworzyć patio szkolne, a na wakacjach uatrakcyjnić uczniom tą przestrzeń. Ten cel oczywiście zrealizowany zostanie w roku szkolnym 2017/2018 (mamy nadzieję, że uda nam się, bo plany na zmodyfikowanie patio już mamy!)

 

Beata,  jako jedyny anglista w naszym zespole  przeprowadziła już „Pancake Day” (w załączniku opis tego wydarzenia), na Festynie pokarze przedstawienie po angielsku oraz zorganizuje

„Dzień komunikowania” w maju.

Magda jest koordynatorem zespołu do ewaluacji naszych poczynań, dlatego skupiała się na ankietach, których termin przypada na marzec (dla nauczycieli ).

 

Ja oczywiście wspomagam cały zespół, pomagam w gazetce na korytarzu szkolnym, ale głównie jestem zaangażowana w Festynie i Dniu Promocji Zdrowia dla społeczności lokalnej (maj). W tym dniu będziemy przedstawiać nasze  całoroczne działania zdrowotne, Monika jest także koordynatorem projektu „Zdrowe odżywianie – warsztaty kulinarne z dziećmi i ich rodzicami”, który sama napisała i będzie realizować wraz z koleżanką, która nie należy do zespołu 2.0. W organizację tego dnia będą także zaangażowani rodzice – stoiska ze zdrowymi przekąskami.

 

W naszej szkole kładziemy nacisk na programowanie, dlatego w I półroczu realizowałam wraz z drugim nauczycielem informatyki projekt „Superkoderzy”, oprócz tego uczyłam dzieci także Logomocji, a w II półroczu zaczęliśmy programowanie z Baltie. W marcu odbędzie się dzień otwarty dla nauczycieli szkół legionowskich, w którym podzielimy się doświadczeniem w  „Superkoderach”. I także w marcu na długiej przerwie chciałabym zaprosić chętnych uczniów do programowania z Baltie. 

2) Napisz, jakie są Wasze wskaźniki sukcesu.

 Najważniejszą dla nas zmianą będzie uatrakcyjnienie przestrzeni dla uczniów, który jest u nas w szkole ponad 800. Do końca roku szkolnego będziemy za pomocą różnych metod zbierać informacje zwrotne: czy ta przestrzeń im się podoba, czego brakuje, co chcieliby zmodyfikować itp. – uczniowie 4 – 6 (15 oddziałów) ankieta na korytarzu, uczniowie 1-3 (19 oddziałów) w klasach. Wskaźnikiem sukcesu oczywiście będzie zadowolenie uczniów i kreatywna zabawa na przerwie. Nie ukrywaliśmy, że dużym problemem dla nas jest to, że uczniowie młodsi biegają po korytarzy, bo po prostu nie ma innej alternatywy. Mamy nadzieję, że to się zmieni.  Miernikiem naszego sukcesu będzie także zadowolenie nauczycieli z pełnionego dyżuru na korytarzach szkolnych.

Wskaźnikiem sukcesu będzie również to, czy społeczność lokalna aktywnie włączy się w organizację Festynu i Dnia Zdrowia.

Przewidziane jest, że ok. 200 rodziców pomoże nam w przygotowaniu festynu i będzie brać w nim czynny udział przy stoiskach żywnościowych. Rodzice ustalają za jakie stoiska będą odpowiedzialni. Dodam, że z własnych funduszy będą wykonywać żywność, którą na festynie będą sprzedawać. Przewidujemy, że będzie 31 stoisk i 9 występów.

W przygotowanie Dnia Zdrowia ma być zaangażowanych  ok. 30 rodziców wraz z dziećmi, z dwóch klas - 2g i 3h oraz 4 nauczycieli. Podczas tego dnia mamy podsumować udział naszej szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie, chór szkolny ma wykonać piosenki o zdrowiu, w tym jedną autorską. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi mają uświetnić ten dzień poprzez Warsztaty Kulinarne, które odbywały się raz w miesiącu (rodzice przygotowywali zdrowe jedzenie wraz ze swoimi dziećmi na terenie szkoły - projekt autorski nauczycieli). 

3) Napisz, w jaki sposób planujecie przeprowadzić ewaluację działań. Jakie metody wykorzystacie do przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, a jakie do ewaluacji końcowej? Czy poprosicie kogoś o pomoc lub konsultacje przy ewaluacji?

Ewaluacja początkowa.

Już 1.03.17r. nauczyciele zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która ma na celu zebranie wszelkich działań związanych z punktem” Otwartość”, który wybraliśmy. Chcieliśmy wiedzieć jakie działania najchętniej nauczyciele podejmują, z jakimi organizacjami współpracują. Oto pytania:

1) Jakie działania i inicjatywy podjęli Państwo na rzecz rozwoju społeczności szkolnej i środowiska lokalnego i jakie one miały charakter - edukacyjny, pomocowy itp? (np. akcja charytatywna, spotkanie, lekcja otwarta)

 

2) Z jakimi instytucjami i organizacjami w środowisku i poza nim współpracowali Państwo lub jeszcze będziecie w tym roku szkolnym współpracować? (np. muzeum, Dom Pomocy Społecznej, Straż Pożarna)

Bieżąca ewaluacja zadań realizowanych.

Jesteśmy zwolennikami bieżącej ewaluacji i jak tylko przestrzeń na korytarzach szkolnych zostanie zagospodarowana, na parapetach pojawią się pudełka „Moja przestrzeń” – do których uczniowie  będą mogli wrzucać karteczki ze swoją opinią na temat zmian, ze swoimi propozycjami – bardzo na to liczymy. Oczywiście nie pominiemy nauczycieli i pracowników obsługi, ich zdanie też jest bardzo ważne. Każdy z nauczycieli dostanie zapytanie w dzienniku elektronicznym, jak ocenia zmiany na korytarzach szkolnych. Z pracownikami niepedagogicznymi przeprowadzimy indywidualne rozmowy.

W kwietniu chcielibyśmy zastosować metodę : „Kciuk” – ewaluacja w klasach. Uczniowie przez podniesienie kciuka w górę wykazują aprobatę wobec zmian zaistniałych w szkole, kciuk w dół – dezaprobata, kciuk na bok – trudno powiedzieć/nie mam zadania.

Na Festynie Rodzinnym utworzymy tablicę ewaluacyjną na której każdy z obecnych: rodzic, uczeń, nauczyciel lub inny gość będzie mógł napisać swoje zdanie, wrażenie po Festynie lub po prostu  uhonorować działania szkoły poprzez naklejenie uśmiechniętej buźki.

Ewaluacja końcowa.

W ewaluacji końcowej skupimy się na rodzicach i poprosimy o wypełnienie ankiety, z której dowiemy się, czy zmiany w szkole im się podobają, czy posiadają wiedzę na temat tego jakie szkoła prowadzi działania na rzecz rozwoju społeczności szkolnej i środowiska lokalnego i jak je oceniają.

Poprosimy także Samorząd Uczniowski aby przeprowadził sondę korytarzową: „Moje patio” – (czerwiec), chcielibyśmy dowiedzieć się, czy uczniowie lubią wychodzić na patio i co chcieliby tam zmienić, może będą mieli pomysły na inne zagospodarowanie tego obiektu. Te wiadomości przydadzą nam się na zaplanowane prace remontowe na wakacjach.