Quo vadis szkoło? (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Agata Chałupa

 • Szkoła:

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Dobre relacje

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  04.03.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Ewaluację Projektu przeprowadzaliśmy korzystając z metody Wizualizacji atmosfery w grupie (termometr, tarcza strzelnicza, kciuk), wyjściówki, kuponu ewaluacyjnego, ankiety, analizy dokumentacji a także poprzez rozmowę z osobami ze społeczności szkolnej: uczniami, nauczycielami, kucharkami a także osobami ze społeczności pozaszkolnej - mieszkańcami wsi. W ewaluacji brał udział cały Zespół Szkoły z klasą oraz uczniowie klas 1-3 i 4-6. Zadawaliśmy pytania i prosiliśmy o wypowiedź odnośnie naszych projektowych działań osoby pracujące w naszej szkole, które nie należą do kadry nauczycielskiej a podczas spotkań pozaszkolnych t.j. "Szalik historii" czy Dzień Rodziny przepytywaliśmy rodziców uczniów oraz osoby ze społeczności lokalnej.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywne komentarze, sugestie, uwagi i opinie:

1. Super, że mamy boisko (praca przy boisku)

2. Razem nam się udało (praca przy boisku)

3. Wreszcie mamy miejsce do biegania i skakania (praca przy boisku)

4. Zaczęła współpracować kadra klas 1-3 z kadrą klas 4-6 (Tydzień Języków Obcych, Szalik historii, KMO)

Krytyczne komentarze, sugestie, uwagi i opinie:

1. Ciekawe kto weźmie za to pieniądze (praca przy boisku)

2. Jak można dzieci zatrudniać do pracy (praca przy boisku)

3. Zawsze coś się działo w szkole (wyjazdy, projekty przyrodnicze)

4. Gdybym chociaż lubił piłkę nożną (praca przy boisku)

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Głównym celem tegorocznego programu Szkoły z klasą 2.0. była nauka dobrych relacji, które postanowiliśmy wprowadzić w życie naszej szkolnej społeczności. Nasze dobre relacje budowaliśmy podczas różnych wspólnych działań i przedsięwzięć. Udało nam się zorganizować cykl spotkań pt.: "Szalik historii", podczas których dziadkowie i babcie naszych uczniów wspominali dawne czasy, próbując przybliżyć je dzisiejszej młodzieży. W projekcie tym osoby starsze z naszej wsi opowiadały uczniom, w zależności od tematyki, o swoim dzieciństwie, tradycjach świątecznych, zabawach, zainteresowaniach czy sposobie spędzania czasu, wakacji. Uważamy, że to był duży sukces. W tym roku podczas trwania Projektu staraliśmy się zbudować przestrzeń, w której będziemy zgodnie funkcjonować, rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się od siebie. Myślimy, że dobre relacje ułatwiły nam przebywanie w ciasnej przestrzeni budynku i sprawiły, że jeszcze lepiej otworzyliśmy się na świat. Widać to było zwłaszcza w zorganizowanym pod kierunkiem nauczycieli Tygodniu Języków Europejskich. Początkowo chcieliśmy jedynie kontynuować corocznie organizowany w naszej szkole Dzień Francuski. Uważamy jednak, że decyzja o przygotowaniu i organizacji całego tygodnia zajęć z językiem obcym była zdecydowanym sukcesem tegorocznego programu. Na początku obawialiśmy się braku miejsca, zbyt napiętego programu oraz problemów związanych z nagłośnieniem. Dzięki współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami, i wzajemnej życzliwości wszystkich członków społeczności szkolnej przekonaliśmy się o sile dobrych relacji. Odważyliśmy się nawet zaprosić do naszej małej szkoły na Dzień Języka Niemieckiego i Dzień Języka Francuskiego przedszkolaków, uczniów i nauczycieli z innych szkół podstawowych, przedstawicieli Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie a także zespół ludowy „Kalina” z Rogóża koło Lidzbarka Warmińskiego. Wszyscy uczniowie, wspólnie, najpierw przygotowywali a następnie rozwiązywali quizy, prezentowali referaty i przedstawiali małe formy teatralne związane z tematyką różnych państw - Wielką Brytanią, Federacją Rosyjską, Republiką Francuską czy Republiką Federalną Niemiec. W organizację tygodnia językowego zaangażowana była cała społeczność szkolna. Dzięki temu, w tych dniach, nawet posiłki nawiązywały do narodowej kuchni każdego z przedstawionego w danym dniu kraju. Tak bardzo zaangażowaliśmy się w ten projekt, że większość z nas codziennie ubrana była w barwy charakterystyczne dla danego państwa. Kolejnym przedsięwzięciem, które spotkało się z wielkim uznaniem uczniów była reorganizacja terenu przyszkolnego i boiska szkolnego. Uważamy, że praca przy boisku jest przykładem bardzo dobrych relacji między społecznością szkolną i wiejską. Udało nam się znaleźć sponsora na zakup rolek trawy, którą wspólnie ułożyliśmy na boisku. Podczas Dnia Rodziny uczniowie klasy 3 i 5 zaprezentowali przed całą społecznością szkolną i lokalną doświadczenia z pogranicza chemii, fizyki i biologii, zabawę w memory botaniczne oraz model tułowia ludzkiego.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Uważamy, że nie wyszła nam organizacja spotkań dotyczących tematyki oceniania kształtującego, które miały służyć wymianie doświadczeń przy stosowaniu TIK oraz rozwijania umiejętności usprawniających komunikację. Najprawdopodobniej, nasze fiasko spowodowane było niefortunnymi datami, w których odbywały się spotkania. Ponieważ był to okres przedświąteczny, dlatego mieliśmy bardzo niską frekwencję i na spotkanie przyszły jedynie dwie osoby.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Przekonaliśmy się, że największe ograniczenia są w naszych głowach. Zrozumieliśmy, że jeżeli wyjdziemy poza schematy, to wówczas jesteśmy w stanie zrobić niesamowite rzeczy. Poza tym zauważyliśmy, że potrzebujemy osoby, czasami tylko jednej, która stanie się zwiastunem zmian i spowoduje, że zaczniemy działać wspólnie w jakimś określonym celu. W przypadku Tygodnia Języków Obcych duży ukłon należy się paniom, które uczą języków obcych w naszej szkole. To One rozpisały, zaplanowały i ułożyły plan zajęć. To był pierwszy krok, który następnie poruszył lawinę naszych działań. Dzięki współpracy wszystkich wychowawców i pedagogów oraz pań kucharek plan został pomyślnie zrealizowany. Uczniowie czując się bezpiecznie mogli poznawać nowe kultury i smaki. Projekt "Szalik historii" wiązał się z zaplanowaniem i zaproszeniem do szkoły osób starszych, co często wiązało się z ich przywiezieniem i odwiezieniem z/do domu. Trudności te zostały pokonane dzięki zaangażowaniu i współpracy kadry pedagogicznej. Przygotowanie uczniów do występów artystycznych i spotkań uwrażliwiło ich na los osób starszych.Przy robieniu boiska przyszkolnego , trudności finansowe pokonaliśmy poprzez znalezienie sponsora, który dofinansował nam trawę na boisko oraz sprawił, że możemy planować zakup bramek i siatki. Po pierwszym zachwycie pracą nad boiskiem przyszło jednak wkrótce zniechęcenie  związane z brakiem czasu na inne przyjemności. Postanowiliśmy jednak dalej kontynuować prace kosztem życia rodzinnego. Każdy z nas widział oczami wyobraźni zieloną przestrzeń, miejsce do gry oraz spotkań. Wiedzieliśmy ponadto, że trawa w rolkach ma określony czas żywotności i jeżeli nie położymy jej w odpowiednim czasie, to wysiłek sponsora pójdzie na marne. To również nauczyło nas, że wszystko w życiu ma swój czas i czasami trzeba poświęcić się dla wyższych celów.

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

Przekonaliśmy się, że razem potrafimy stworzyć nowe, zielone miejsce do wspólnej zabawy i przebywania dla wszystkich mieszkańców wsi. Uczniowie potrafią uczyć innych poprzez rozwijanie swoich pasji i wykonywanie doświadczeń przyrodniczych. Nauczyciele są gotowi poznawać nowe technologie i wspomagać uczniów do wykorzystywania mobilnych urządzeń i internetu w celu zdobycia wiedzy poprzez interaktywną zabawę a nie tylko do przeglądania portali społecznościowych.

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Wciąż jesteśmy w trakcie zagospodarowania terenu przyszkolnego, gdzie będzie można aktywnie spędzać czas, spotykać się po lekcjach i rozwijać swoje pasje sportowo - przyrodnicze. Zrobienie boiska piłkarskiego zapoczątkowało założenie drużyny piłkarskiej w naszej szkole i wsi. Myślimy, że uda się przez to przedsięwzięcie zachęcić większą grupę dzieci do aktywności sportowej. Podczas trwania programu Szkoła z klasą 2.0. udało nam się w klasach młodszych założyć Klub Młodego Odkrywcy, w którym rozwijaliśmy nasze pasje przyrodnicze poprzez doświadczanie otaczającej rzeczywistości różnymi metodami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Starsi uczniowie kl. 5 i 2 gimnazjum wyjeżdżali natomiast na cykliczne spotkania Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, podczas których rozwijali swoje pasje o charakterze interdyscyplinarnym. W przyszłym roku również będziemy chcieli rozwijać pasje i zainteresowania przyrodnicze uczniów. Pragniemy nadal dbać o dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami i na pewno zwrócimy większą uwagę na ocenianie i docenianie uczniów.

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

 1. Każda klasa oddziału IV-VI, chociaż raz w tym roku szkolnym, skorzysta z lekcji zorganizowanej w przyszkolnym ogródku. Wszystkie lekcje odbyły się. Uczniowie chętnie zaglądają do ogródka przyszkolnego, ponieważ tam poznają różne gatunki roślin, zwierząt w tym najczęściej pojawiające się owady oraz poznają typy skał i poszukują skamieniałości.
 2. Chętni nauczyciele skorzystają z dwóch, kwietniowych warsztatów a rodzice i uczniowie z jednego - "Ocenianie kształtujące buduje i kształtuje nasze relacje w szkole" oraz "Umiejętność nawiązywania dobrych relacji oraz komunikacji". Niestety nie udało się zrealizować tego zadania z powodu bardzo niskiej frekwencji uczestników spotkania.
 3. Festyn rodzinny, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje pasje i zainteresowania. Udało się zorganizować fantastyczny Dzień Rodziny w połączeniu z pokazem doświadczeń KMO oraz hasłami czytelniczymi i korowodem bohaterów bajek.
 4. Turniej gry w piłkę nożną. Zaplanowany na 15 lipca wraz ze sponsorem trawy i bramek.
 5. Założenie Klubu Młodych Odkrywców i min 5 spotkań chętnych odkrywców w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Udało się. Spotykaliśmy się i poznawaliśmy naukę przez zabawę. Podczas Dnia Rodziny przedstawiliśmy część doświadczeń wykonywanych podczas zajęć szerszej społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
 6. Stworzenie przez nauczycieli 4 gier dydaktycznych wykorzystujących TIK. Szczególnie dużym uznaniem cieszą się gry Kahoot, które zawierają element zdrowej rywalizacji, wymuszają koncentrację ucznia i wiedzę.

9) Co planujecie dalej?

Wciąż chcemy dbać o dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami. W obecnej edycji wiele celów było ze sobą powiązanych. Na pewno w przyszłym roku zwrócimy uwagę na ocenianie i docenianie uczniów.