Czwarte spotkanie zespołu (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Małgorzata Czarnecka - Dudek

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  koordynator

 • Dodano:

  05.03.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Ewaluację bieżącą prowadziliśmy metodami:

a) termometr – na tablicy interaktywnej narysowaliśmy termometr i poprosiliśmy uczniów aby oznaczyli poziom zadowolenia. Wysoka temperatura oznaczała wysoki poziom, a niska temperatura mały stopień zadowolenia.

b) kciuki – zadawaliśmy pytanie uczniom jak odbierają daną akcję, wycieczkę, czy wydarzenie. Podniesiony kciuk miał symbolizować zadowolenie, a kciuk w dół, że nie są usatysfakcjonowani.

c) pociąg zwierzeń - krótkie przemyślenia wypisane na kartkach, wrzucone do wagonu pociągu

d) rozmowy z uczniami, rozmowy z nauczycielami, rozmowy z rodzicami, zebranie istotnych uwag, informacji na kartkach

 

e) krótki wywiad z dziećmi (nagrany) - link do nagranego wywiadu :

https://goo.gl/photos/FExUs8YCSPJzhEKC8

f) tablica emocji – na plakacie dzieci miały narysować lub wkleić emotikony (uśmiechnięte lub smutne buźki) po zakończonym wydarzeniu w szkole. Miało to odzwierciedlić nastrój jaki towarzyszył im podczas tego dnia w szkole oraz poziom zadowolenia z przebiegu zajęć. W osobne rubryki mieli wpisać także swobodne przemyślenia (dodatkowe uwagi, sugestie, propozycje zmian)

g) korespondencja elektroniczna z uczniami (zbieranie pomysłów, sugestii), nauczycielami (zbieranie pomysłów, wymiana poglądów, sugestie, uwagi), z rodzicami (wsparcie, wnioski, uwagi, komentarze)

h) obserwacje, które były dokonywane podczas prowadzonych zajęć, pracy uczniów, czy też pracy nauczycieli.

i) róża wiatrów - jedna z graficznych metod pozwalających ocenić jednocześnie wiele elementów działania. Na osiach w miejsce kierunków umieszcza się nazwę elementu podlegającego ocenie. Ilość osi jest dowolna, rozbudowana w zależności od potrzeb. Nasze osie zostały podzielone na 6 odcinków i przypisałyśmy im wartości od 1-6. Następnie rozdałyśmy taką "różę" uczestnikom i poprosiłyśmy o zaznaczenie na każdej z osi punktu odpowiadającego ocenie. Następnie uczniowie połączyli punkty na sąsiednich osiach i w ten sposób każdy z nich otrzymał swoją "różę"

 

Ewaluację końcową przeprowadziliśmy dwiema metodami. Jedna z nich to gadająca ściana. Stworzyliśmy dwa plakaty i na każdym z nich namalowaliśmy balon powietrzny. Pierwszy z nich został przeznaczony dla uczniów z klas I- III, natomiast drugi – dla uczniów z klas IV-VI. Plakaty zostały powieszone na ścianach korytarzy szkolnych. Uczniowie otrzymali wskazówki, w jaki sposób należy zapisywać własne spostrzeżenia i refleksje. Wychowawcy oraz inni nauczyciele także mogli zamieścić własne uwagi. W górną część balonu należało wpisać wszelkie plusy i pozytywne działania przeprowadzone w II półroczu, natomiast w kosz balonu minusy lub to co można byłoby zmienić, ulepszyć lub poszerzyć o nowe działania.

Druga metoda ewaluacji to skrzynka przemyśleń, przeznaczona dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących w naszej szkole (pedagog, psycholog, logopeda).  Otrzymali oni kartki zawierające trzy pytania otwarte, które miały skłonić ich do wyrażenia swojej opinii na temat przeprowadzonych działań w szkole oraz do refleksji nad ewentualnymi zmianami w kolejnym roku szkolnym.

Badanie przeprowadziliśmy wśród reprezentantów całej społeczności szkolnej: uczniów z klas I-VI oraz nauczycieli. W badaniu wzięło udział około 100 uczniów oraz 20 nauczycieli. W młodszych klasach spostrzeżenia zapisywał wychowawca po zebraniu informacji w swojej klasie.  Natomiast w klasach IV – VI chętni uczniowie swobodnie podchodzili do plakatu podczas przerw śródlekcyjnych grupkami lub indywidualnie. Zbieranie danych trwało 3 dni (12.06-14.06.2017).

Niestety nie zdążyliśmy przeprowadzić szerszych badań wśród rodziców, gdyż zabrakło czasu. Odbyły się tylko rozmowy z osobami, które towarzyszyły licznym imprezom, konkursom i wydarzeniom szkolnym. Rodzice służyli radą, pomocą w organizacji, czy też przygotowaniu oprawy artystycznej.  Sugerowali ewentualne poprawki oraz komentowali efekty końcowe. Informacje i opinie od rodziców zbieraliśmy także poprzez  dziennik elektroniczny LIBRUS. 

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

Pozytywne uwagi zebrane spośród społeczności szkolnej ( nie zmieścimy się w 5 punktach, gdyż odbyło się zbyt wiele odrębnych wydarzeń):

 

 • Kolorowy Uniwersytet  - cykl wyjazdów pobudził zainteresowania uczniów. Tematyka spotkań była różnorodna, a sposób jej przedstawienia zrozumiały i atrakcyjny dla uczniów. Dzieci z klas III, V i VI z chęcią i wielkim zaangażowaniem brały udział w proponowanych zajęciach i wyjazdach.
 • Dzień Pasji kl. IV - VI– To wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem pośród uczniów. Obok prezentacji odbyło się szereg warsztatów np. Origami, polonistyczne, matematyczne, eksperymenty przyrodnicze, zajęcia integracyjne, komputerowe, sportowe. Był to dzień pełen emocji i wrażeń, ponieważ duża cześć uczniów miała zaprezentować swoje talenty, zbiory kolekcjonerskie, prace artystyczne, osiągnięcia sportowe itd. przed szerszym gronem rówieśników, a także nauczycieli. Uczniowie stwierdzili z dumą, że ten dzień pozwolił im na dowartościowanie samego siebie, ale mieli też możliwość innego spojrzenia na kolegów i nauczycieli.

          https://drive.google.com/open?id=0B2Df93e0dbDueS1qU0dtN2IyYmc

 • Dzień Kreatywności kl. IV – VI - zajęcia z robotami oraz zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi wzbudziły w uczniach niezwykłe zainteresowanie i ciekawość. Uczniowie m.in. brali udział w pokazach i warsztatach z programowania z udziałem robotów Dash&Dot, Ozobot Evo oraz   Ozobot Bit   przy   zastosowaniu   platformy www.ozoblockly.pl na  tabletach z dostępem do Internetu, zajęciach z programowania w języku Scratch, kodowaniu na platformie www.code.org, kreatywnych  zajęciach  podczas  lekcji  języka  polskiego,  języka  angielskiego, matematyki, przyrody oraz muzyki. Uczniowie docenili to, że nauczyciele w naszej szkole są kreatywni i tak bardzo potrafią urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia. Stwierdzili, że dzięki temu budzi się w nich też większa chęć do przyswajania wiedzy oraz kreatywność.

          https://drive.google.com/open?id=0B2Df93e0dbDuVDFDNG9tUzVyMEU

 

 • Dzień Brytyjski kl. I – III – Wydarzenie to skierowane do młodszych uczniów naszej szkoły wyróżniało się niezwykłą oprawą i bardzo ciekawymi zajęciami, prowadzonymi także metodami aktywizującymi. Podczas tego dnia uczniowie odbyli podróż po Londynie, malowali portret Królowej, odbyły się inscenizacje, prezentacje multimedialne, poznawanie londyńskich zabytków.
 • Dzień Czytania baśni B. Grimm – to wydarzenie szkolne opierało się na utrwaleniu wiedzy i znajomości baśni, przy wykorzystaniu gier planszowych, tablic interaktywnych, quizów, zagadek. Nowością był także escape room, pokój pełen zagadek, który przygotowała nauczycielka j. polskiego. To wydarzenie zostało niezwykle pozytywnie ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz dyrekcję.
 • Zbiórki dla bezdomnych zwierząt i wyjazdy do Gaju: uczniowie cieszą się, że maja kontakt z naturą, zwierzętami, czują, że robią coś ważnego i przez to stają się lepszymi ludźmi.
 • Schody Edukacyjne – Uczniowie podkreślili, że ta pomoc dydaktyczna pozwala im na codzienne, łatwiejsze przyswajanie, ale też utrwalanie nieraz trudnych działań matematycznych. Dodatkowo uatrakcyjniły wnętrza szkoły, powodując, że stała się ona bardziej kolorowa, co też pozytywnie wpłynęło na nastroje uczniów. Nauczyciele są tego samego zdania.
 • Innowacyjna lekcja j. polskiego, która była lekcja otwartą w wysokim stopniu zaktywizowała uczniów do pracy i była niezwykle ciekawa. Tablety, roboty, programowanie sprawiło, że na zajęciach panował ożywiony nastrój oraz widoczny zapał do pracy. Dodatkowo lekcja obserwowana przez nauczycieli - wzbudziła ogromny podziw wśród grona pedagogicznego i dyrekcji.
 • Eksperymenty przeprowadzone w klasie I B przez Studentów Koła Naukowego politechniki Poznańskiej - oczy pełne zachwytu, buzie pełne uśmiechu, ręce pełne pracy - tak można podsumować reakcje naszych ciekawskich pierwszaków, którzy pod okiem studentów i nauczycieli wykonywali niesamowite doświadczenia.
 • Blog nauczycielki Pauliny Manii przytablicy.pl - zdaniem nauczycieli prowadzenie bloga jest bardzo przydatne w pracy, gdyż może on stać sie osobistym portfolio, narzędziem wymiany doświadczeń, a także świetną reklamą/promocją działań tego co się dzieje w szkole. Blog nawiązuje relacje lepiej niż jakiekolwiek inne znane narzędzie. Ludzie czytają artykuły, komentują i wyrażają własne zdanie, dzielą się refleksjami, osobistymi przeżyciami. Blog często staje się także inspiracją dla wielu osób, aby zgłębić poruszaną tematykę, czy też zainicjować pewne działania. Blogujący dzięki komentarzom, dyskusjom na forum może także zainspirować się do podejmowania nowych tematów, czy zgłębiania kolejnych.  Link do bloga: http://przytablicy.pl/
 • Warto wspomnieć także udziale uczniów w wielu aktywnych wycieczkach – np. wycieczka do Malborka z Turniejem Rycerskim, pasowaniem na rycerza – żywe lekcje historii;  zajęcia w Laboratorium Future Lab – klasy 6, gdzie uczniowie wyruszali na Marsa i programowali, bawili się zdobywając cenne doświadczenie, wyjazd na Noc Naukowców, a także przyjazd Planetarium do naszej szkoły dla klas młodszych. Właśnie tego typu wyjazdy wywarły na uczniach szczególne wrażenie i zapadły mocno w pamięć
 • Wewnątrzszkolna rada pedagogiczna pt. Porozumie bez przemocy prowadzone przez pedagog i logopedę - nauczyciele zainteresowali się przybliżoną im tematyką, byli zaciekawieni i poruszeni. Wielu przyznało, że należy pogłębić tą tematykę i poszerzyć o dodatkowe warsztaty.

 

Negatywne uwagi zebrane od społeczności szkolnej:

 • Problemem okazał się zbyt słabo działający Internet w szkole, który zawodził w najmniej odpowiednim momencie. Niekompatybilne programy i aplikacje, których nie można było czasem uruchomić zarówno na tablicy interaktywnej jak i na tabletach.
 • Zajęcia na tabletach w szkole cieszą się dużym zainteresowaniem, jednakże zarówno uczniowie jak i nauczyciele ubolewają, że mamy tak mało tego sprzętu w szkole (9 sztuk).
 • Brakuje większej promocji szkoły w mediach społecznościowych i mediach lokalnych. Została podjęta jedna próba zaproszenia przedstawicieli władz i telewizji lokalnej, jednakże w ostatniej chwili z ważnych przyczyn, odwołano przybycie gości na Dzień Kreatywności, który musiał odbyć się zgodnie z harmonogramem.
 • Słabo działająca strona internetowa szkoły, mało czytelna, mało ciekawa. Wydarzenia i fotorelacje zamieszczane są ze zbyt dużym opóźnieniem. Powinna być przejrzysta i promować placówkę.
 • W krótkim czasie odbyło się zbyt wiele imprez, co przyczyniło się do wzmożonej pracy nauczycieli i przemęczenia.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

a) Dużym sukcesem dla nas okazał się Gminny konkurs wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym, który w tym roku po raz pierwszy odbył się w naszej szkole (opiekun Ewa Szcześniak – Młody, Małgorzata Matuszewska),  podobnie jak Gminny Konkurs “ O Królowej Elżbiecie II i wiedzy o Wielkiej Brytanii” (opiekun Ewa Solarska, Agnieszka Kostusiak). Inicjatorem była nasza szkoła. Okoliczne szkoły, które u nas gościły komentowały, że wszytko zostało zorganizowane i przeprowadzone na wysokim europejskim poziomie. Cieszy nas to przeogromnie, tym bardziej, że nasi uczniowie zostali także laureatami tychże konkursów.

b) Po raz pierwszy w historii naszej szkoły, w tym roku szkolnym, uczennica Martyna Daroszewska  została laureatką Wojewódzkiego Konkursu z J. polskiego (opiekun Dorota Szczepaniak).

c) Niewątpliwie ogromnym sukcesem jest udział naszych uczniów  grupa uczniów z klas 1-3 w ogólnopolskim konkursie BARBIE MISTRZYNIE KODOWANIA pod kierunkiem nauczyciela Alicji Plenzler. Celem konkursu było zachęcenie do nauki programowania najmłodszych i przygotowanie gry bądź animacji w programie Scratch na temat "Możesz być kim chcesz". Nasza szkoła zwyciężyła I zajęła I miejsce.  Oto zwycięska praca:

 https://scratch.mit.edu/projects/155390589/. Wygraliśmy cenne nagrody dla szkoły: 5 tabletów oraz urządzenie wielofunkcyjne. http://www.nick.com.pl/mistrzyniekodowania

d) Wielkim sukcesem okazała się wygrana w konkursie Akcja Aktywizacja -  nauczycielki Katarzyny Jabłońskiej. Nauczycielka j. polskiego wygrała 1000zł na materiały dydaktyczne: wybrano mapy interaktywne do historii i grę edukacyjną.

e) Ogromnie cieszy nas także wygrana w konkursie „Lekcje z uczenia się - indywidualni.pl", którego celem była edukacja w zakresie strategii efektywnego uczenia się: wprowadzenie uczniów w tematykę związaną ze skutecznym uczeniem się, kreowanie pozytywnego podejścia do nauki oraz rozwój umiejętności współpracy. Nauczycielka j. polskiego Paulina Mania przystąpiła do konkursu wraz z klasą VI B i zdobyła ogólnopolskie wyróżnienie. Wygrała 2000 zł, które szkoła mogła przeznaczyć na zakup tabletów.

f) Wielkim sukcesem okazała się zbiórka dla bezdomnych zwierząt,  której zwieńczeniem był wyjazd uczniów z darami do schroniska w Gaju. Niemal jedna czwarta uczniów naszej szkoły zaangażowała się w akcję. Zebrano łącznie : 82 paczki z suchą karmą, 52 puszki z mokrą karmą, 41 saszetek z karmą, 11 kocy i kocyków, 1 duże legowisko, 2 poduszki, 12 książeczek zdrowia, 9 psich przysmaków, 13 zabawek, 2 obroże, 1 szczotkę, 2 mleka dla kociąt, 1 ubranko dla psa, 5 misek, 1 pastę witaminową oraz artykuły medyczne (gazy, preparaty do pielęgnacji oczu, uszu, leki). Byliśmy zaskoczeni stopniem zaangażowania uczniów I rodziców w tą akcję charytatywną. Koordynatorem akcji była pedagog szkolna – Anna Ciążkowska.

g) Choć nie wpisaliśmy tego w harmonogram działań Szkoły z klasą 2.0 zdobyliśmy także ogromny sukces biorąc w tym roku po raz pierwszy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej GROSZ DO GROSZA, gdzie zebraliśmy sumę 1701, 72 złotych na posiłki dla potrzebujących dzieci. Zajęliśmy tym samym jedno z czołowych miejsc w Polsce spośród szkół biorących udział w tej akcji. Koordynatorzy akcji: Ewa Solarska, Anna Ciążkowska.

h) W tym roku szkolnym zdecydowaliśmy się wziąć także udział w ogólnopolskiej świątecznej zbiórce żywności na święta, która także zakończyła się dużym sukcesem.  Ilość uczniów zainteresowanych, aby wziąć udział w tej akcji była tak duża, że brakowało dni, aby wszystkich przydzielić do określonego dyżuru w wyznaczony weekend. Cieszymy się, przede wszystkim dlatego, że uczniowie mieli okazję zebrać cenne doświadczenie w zakresie wolontariatu i bezinteresownej pomocy innym. Koordynator akcji – Anna Ciążkowska.

i) Mimo drobnych problemów technicznych (w trakcie powitania zepsuł się sprzęt nagłaśniający), sukcesem możemy nazwać Dzień Pasji, zorganizowany na początku czerwca w naszej szkole. W trakcie ewaluacji uczniowie wskazali między innymi właśnie ten dzień, jako miłe wydarzenie, które bardzo utkwiło im w pamięci i chcieliby aby było kontynuowane, choć z większą ilością atrakcji (np. zajęcia kulinarne, konkurs talentów, zaproszenie osób z zewnątrz). Organizatorki: Dorota Szczepaniak, Anna Ciążkowska.

j) Sukcesem okazał się także Dzień Kreatywności, podczas którego nauczyciele pracowali z większym wykorzystaniem tablic interaktywnych, tabletów, smartfonów, a także robotów. Np. tematem zajęć polonistycznych było: Co wiesz o lekturach szkolnych? Uczniowie grali w różnorodne gry edukacyjne, np. memory, dobble, gry planszowe, statki, a dotyczyły one między innymi Opowieści z Narnii, Chłopców  z Placu Broni, Hobbita. Największym zainteresowaniem cieszyło się koło fortuny, w którym sprawdzali wiedzę o tytułach i autorach książek. Z kolei na lekcji muzyki wykorzystano Chustę Klanzego. Zajęcia te cieszyły się wielkim zainteresowaniem i uznaniem pośród uczniów. Organizatorki: Agnieszka Kostusiak, Anna Jessa.

k) Podczas Przeglądu Teatralnego wychowawcy przede wszystkim zwrócili uwagę na to, że ta forma pozytywnie wpływa na atmosferę w klasie i nastroje uczniów. Klasa się bardziej zintegrowała, uczniowie stali się bardziej otwarci, nabrali pewności siebie. Inscenizacje okazały się mieć także wartość terapeutyczną dla niektórych uczniów. Dlatego uważamy to także za nasz duży sukces.

l) Szkolenie z  zakresu właściwej komunikacji i porozumiewania się z uczniami, które przeprowadziły panie pedagog Anna Ciążkowska i logopeda Dorota Szczepaniak, zrodziły w niektórych osobach z grona pedagogicznego chęć pogłębienia wiedzy w zakresie tej tematyki, a wielu zmusiły do refleksji nad dotychczasowymi metodami komunikacji werbalnej i niewerbalnej z uczniami oraz rodzicami.

ł) Bardzo trafionym pomysłem okazały się schody edukacyjne, do tego stopnia, że uczniowie zaczęli prosić o możliwość utworzenia podobnych schodów w drugiej klatce schodowej np. z datami historycznymi albo słówkami z j. angielskiego. Ten temat jest warty rozważenia w przyszłości, gdy uzbieramy dodatkowe środki lub znajdziemy sponsora. Sponsorem tej inicjatywy była jedna z nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej Alicja Lech.

m) Spotkaniu z pisarką Wiolettą Piasecką towarzyszył dobry humor i wielkie zaciekawienie historią H. CH Andersena. Pisarka w bardzo zabawny sposób przeprowadziła prelekcję na temat biografii autora wielu baśni  i wierszy dla dzieci. Dodatkowo zaangażowała publiczność do udziału w ciekawych łamigłówkach językowych, zagadkach i quizach.

n) Organizowany po raz pierwszy w naszej szkole Turniej Szachowy dla kl. I-III i dla kl. IV - VI, spotkał się z dużym zainteresowaniem i okazał się świetnym pomysłem. Turniej był skierowany nie tylko dla uczestników Koła szachowego, które powstało w tym roku szkolnym, ale też do wszystkich uczniów w naszej szkole. Uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody. Organizator: Alicja Plenzler.

o) Sukcesem okazała się być lekcja otwarta dla rodziców, na zaproszenie odpowiedziało 75% rodziców, którzy tego dnia wzięli sobie wolne aby uczestniczyć w proponowanych zajęciach, użyciem tabletów oraz innych metod aktywizujących. Inicjatorki lekcji otwartych: Elżbieta Stelmaszyk, Iwona Żak.

p) Dużym sukcesem okazała się być także innowacyjna lekcja otwarta z j. polskiego dla nauczycieli, w której wzięło udział 11 nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzone z użyciem tabletów i robotów. Wszyscy było pod ogromnym wrażeniem metody, którą wykorzystała nauczycielka Paulina Mania aby przedstawić wątki lektury „Ani z Zielonego Wzgórza”, programując robota (główną bohaterkę Anię), przy użyciu tabletów.

r) Do sukcesów należy zaliczyć także Dzień Czytania Baśni braci Grimm, który odbył się w naszej szkole w kwietniu. Głównym celem było przekonanie uczniów do czytania. Największym zainteresowaniem uczniów w tym dniu cieszył się escape room (pokój zagadek)przygotowany przez Paulinę Manię, który był całkowitą nowością w tym roku szkolnym. To wydarzenie było szeroko komentowane, z uwagi na wykorzystanie wielu metod aktywizujących, innowację w działaniu i niekonwencjonalne pomysły. Organizatorki: Katarzyna Jabłońska.

s) Interesująca i niezwykła była lekcja w nauczaniu początkowym w klasie I - "Kodowanie na dywanie" nauczycielki Alicji Plenzler, przy wykorzystaniu maty, kolorowych kubeczków, zabawek, innych pomocy dydaktycznych. Dzieciaki z wielkim zapałem i skupieniem wykonywały zadania, kodowały trasę, którą miał przebyć misiu do lalki, częstując się po drodze różnymi owocami.  Na obserwację tych zajęć także zostali zaproszeni nauczyciele wraz z dyrekcją. Zgromadzeni uczestnicy bardzo pozytywnie skomentowali przebieg lekcji oraz wykorzystane metody pracy z uczniami.

t) cykl wyjazdów na Kolorowy Uniwersytet spotkał się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem pośród uczniów i ich rodziców. Nauczycielki biorące udział to: Gabriela Kugiejko z klasą III a, Izabela Błaszak z klasą III b, Paulina Mania z kołem polonistycznym (klasy V, VI).

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

a) Nie udało nam się podczas Dnia Pasji w większym stopniu zaangażować niektórych nauczycieli do zaprezentowania uczniom swoich pasji i pełniejszego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Niestety także i rodzice nie mogli wziąć udziału, a także bardziej się zaangażować z uwagi na porę dnia. Sądzimy, że w przyszłości lepiej będzie zorganizować takie wydarzenie w sobotę lub w godzinach popołudniowych. Minusem także był brak przerw: dzieciaki były zmęczone, nie miały czasu na posiłki.

b) Została podjęta jedna próba zaproszenia przedstawicieli władz i telewizji lokalnej, jednakże w ostatniej chwili z ważnych przyczyn, odwołano przybycie na Dzień Kreatywności, który musiał odbyć się zgodnie z harmonogramem.

c) Zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia Dnia Przedsiębiorczości, ponieważ nie starczyło czasu.

d) Odbyło się zbyt mało lekcji otwartych i spacerów edukacyjnych. Ten pomysł nie spotkał się ze zbyt dużym zainteresowaniem i otwartością wśród nauczycieli. Po drodze napotkaliśmy trudności: lekcje otwarte odbywały się w tych samych godzinach, w których większość nauczycieli ma również lekcje. Niewielu miało tzw. okienka lub było przed/po godzinach pracy aby mogło prześledzić tok lekcji. Niektórzy nauczyciele obawiali się krytycznych uwag, czy też ocen, mimo, iż z założenia nie miało tego być. Zabrakło także omówienia zajęć, luźniej rozmowy po lekcjach otwartych.

e) Tylko jeden raz udało się zaprosić Studentów Koła Naukowego Politechniki Poznańskiej dla kl. I b, a nie jak planowaliśmy dla wszystkich klas I-II. Wynikało to z braku wolnych terminów.

f) Podczas ewaluacji Dnia Czytania zwrócono uwagę na  :

*escape room - za trudne pytania i powinien być podział na grupy (część osób nie brała udziału, było za tłoczno).

*gry planszowe za późno zostały przyniesione - stąd na korytarzu panował chaos

*dokładnie rozpisana instrukcja dla nauczycieli.

Aby poradzić sobie z tymi trudnościami, musieliśmy poprosić i zaangażować dodatkowych nauczycieli do pomocy, w celu zapanowania nad sytuacją, udzielania dodatkowych wskazówek itp.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

a) Napotykaliśmy trudności głównie techniczne (zawodził sprzęt, Internet, niekompatybilne programy i sprzęt). Staraliśmy się rozwiązywać te problemy na bieżąco przy wsparciu konserwatora, nauczycieli informatyki i administracji szkoły.

b) Spotykaliśmy się także z oporem niektórych nauczycieli, którzy obawiali się, że nie zdążą zrealizować bieżących  tematów, przeprowadzić  sprawdzianów i wystawić ocen. Obawiano się też zakłócenia toku normalnego rozkładu dnia zajęć i zbytniego chaosu, związanego z realizacją tak dużego przedsięwzięcia. Musieliśmy przekonywać ich, że mogą wpleść swój program zajęć w dzień kreatywności czy też dzień pasji jako utrwalenie wiadomości i umiejętności.

c) Strona internetowa naszej szkoły jest zbyt wolno aktualizowana o nowe wydarzenia i aktualności. Rodzice oraz inni odbiorcy z dużym opóźnieniem mogą nacieszyć się sprawozdaniami z imprez oraz fotorelacją. Zajmuje się tym osoba zatrudniana z zewnątrz i dlatego prosiliśmy czasem o interwencję pań z administracji. Na chwilę obecną strona nie spełnia naszych oczekiwań.

d) Trudnością okazało się zaproszenie większej liczby nauczycieli na spacer edukacyjny, gdyż kolidowało to z ich zajęciami lekcyjnymi. Próbowaliśmy się zmieniać i zastępować koleżanki, ale wówczas kilkoro nauczycieli nie mogło brać udziału w całych zajęciach, które były niezwykle ciekawe. 

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?

a) Mocne punkty naszych działań/rozwiązań to nasi nauczyciele, z głowami pełnymi pomysłów, ambitnych i z pasjami, którymi chcą zarażać innych.

b) Jesteśmy także bardzo dobrze wyposażoną szkołą w technologie informacyjno – komputerowe. W każdej sali lekcyjnej mamy komputer, tablicę interaktywną, rzutnik. W całej szkole dostępny jest bezpłatny, bezprzewodowy Internet WIFI. Od tego roku szkolnego mamy także 9 tabletów. W posiadaniu szkoły od tego roku szkolnego jest także 8 ozobotów (zakup sfinansowany przez Radę Rodziców).

c) Od tego roku szkolnego obowiązuje dziennik elektroniczny LIBRUS, tym samym nie używamy już dzienników papierowych. Ułatwia to bardzo, wszelkie kontakty z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami poprzez dostępny moduł tablica ogłoszeń oraz wiadomości. Możemy wymieniać się spostrzeżeniami, uwagami, opiniami, a także zbierać istotne dane i informacje. 

7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?

Chcielibyśmy usprawnić stronę internetową naszej szkoły, aby była bardziej czytelna, przejrzysta. Możliwe, że w przyszłości uda się założyć konto szkoły na FB, aby w większym stopniu promować szkołę w środowisku lokalnym i medialnym. Warto rozważyć jeszcze szkolenia dla nauczycieli pod kątem zwiększania wiedzy i umiejętności z zakresu Tik-u, aby w jeszcze większym stopniu zaangażować grono pedagogiczne, a także być stale na bieżąco z nowościami, które pojawiają się na rynku edukacyjnym (kodowanie, programowanie, roboty i wiele innych). 

8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.

Wskaźniki sukcesu:

a) wysoka frekwencja uczniów biorących udział w proponowanych zajęciach/wyjazdach/akcjach – ten wskaźnik sukcesu udało nam się osiągnąć. Proponowane wyjazdy wydarzenia i akcje w szkole cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zostały pozytywnie odebrane przez społeczność szkolną.

b) trudny do zmierzenia okazał się poziom i stopień zaangażowania w proponowane zajęcia/wydarzenia/akcje. Według naszej subiektywnej oceny, a także weryfikowania obecności czy też  ilości dostarczenia dodatkowych prac można stwierdzić że poziom i stopień zaangażowania mieści się na poziomie 75% .

c) poziom zainteresowania ofertą: blogiem przytablicy.pl - w stopniu zadowalającym, lekcjami otwartymi dla nauczycieli i rodziców– w stopniu zadowalającym, kołami zainteresowań – w stopniu zadowalającym, wydarzeniami szkolnymi – w stopniu wysokim, akcjami charytatywnymi – w stopniu wysokim, wyjazdami na Uniwersytet Kolorowy, do schroniska– w stopniu wysokim

d) liczne sukcesy odniesione w konkursach i turniejach sportowych, dzięki dobrze prowadzonym kołom zainteresowań, z wielkim zaangażowaniem i pasją nauczycieli.

e) wysoki poziom zadowolenia uczniów w udziale w różnych zajęciach, konkursach, akcjach, wydarzeniach, wyjazdach.

f) w dużym stopniu udało nam się zrealizować zamierzone działania zaproponowane w harmonogramie (na poziomie ok. 90%)

g) w proponowane działania udało się włączyć wszystkich uczniów, wszystkich nauczycieli, samorząd uczniowski, dyrekcję, innych pracowników szkoły (woźna, konserwator). W mniejszym stopniu udało się włączyć rodziców, dziadków, osoby z zewnątrz,  nad czym bardzo ubolewamy.

h) udało nam się namówić nauczycieli do szukania nowych pomysłów na lekcje oraz korzystania z zasobów IT w szkole, co było widać po dniu kreatywności, dniu pasji, dniu brytyjskim oraz innowacyjnej lekcji j. polskiego z użyciem robotów. 

9) Co planujecie dalej?

Chcielibyśmy kontynuować niektóre działania, które uważamy, że spotkały się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów jak i ze strony rodziców, nauczycieli, a także z powodzeniem udało się je zrealizować. Wymienić tu można chociażby Gminny konkurs wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym oraz akcje charytatywne – zbiórka dla bezdomnych zwierząt  i wyjazdy z uczniami do schroniska w Gaju. Na uznanie zasługują także wyjazdy na wykłady Kolorowego Uniwersytetu oraz prowadzenie zajęć przez nauczycieli przy użyciu tabletów, smartfonów i robotów.  Dużym sukcesem okazał się także Dzień Baśni, Dzień Kreatywności, Dzień Pasji, Dzień Brytyjski oraz Turniej Szachowy. Warte przemyślenia są kolejne lekcje otwarte, aby więcej nauczycieli zechciało się włączyć, aby móc bardziej to rozpowszechnić. Wobec zmiany dyrekcji od nowego roku szkolnego 2017/2018 wszelkie ewentualne zmiany czy też wprowadzenie nowych rozwiązań, musimy przekonsultować, a także uzyskać akceptację i zgodę nowej przełożonej.