spotkanie czwarte (Czwarte spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Dorota Włodarczak

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  08.05.2017

1) Jakimi metodami i wśród jakiej grupy szkolnej społeczności przeprowadzaliście ewaluację?

Tym razem nie prowadziliśmy ewaluacji używając ankiet. Skupilismy się na obserwacji, czy zaplanowane działania sa realizowane, czy widać ich efekty, oraz na bieżących rozmowach z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Przeprowadziliśmy również analizę ocen w dzienniku dotyczacą słownictwa z angielskiego.

2) Podaj najważniejsze pozytywne i krytyczne uwagi, opinie i sugestie dotyczące Waszych działań, (maksymalnie po pięć najważniejszych uwag pozytywnych i krytycznych).

W zasadzie opinie rodziców, uczniów i dzieci były dość spójne. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęść pozalekcyjnych, niektórzy rodzice nawet osobiście dziękowali za bardzo ciekawe zajęcia, co myślę, że jest dużym sukcesem.

W kwestii opinii pozytywnych pojawiały się głosy dotyczące duzego zadowolenia z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Rodzice wychwalali też wyjazd do Londynu, z którego również dzieci były niezywkle zadowolone. Uczniowie wspominali również ciekawe wyjścia, na jakich byli.

W kwestii opinii negatywnych pojawiały się zdania, że niektóre zajęcia pozalekcyjne sie pokrywają i uczniowie musili wybierać, na które z nich chcą chodzić. Jednakże, przy tak bogatej ofercie zajęć, a ograniczonym czasie na ich prowadzenie, nie dało się zrobić tak, by niektóre zajęcia się nie pokrywały.

3) Co uważacie za swój największy sukces/sukcesy i dlaczego?

Jeśli chodzi o nasze największe sukcesy, to wybralismy 4 działania.

1. Poprawę wyników  nauczania słownictwa z języka angielskiego. Uczniowie zaczęli pracować nad słownictwem metodą installingu, co przełożyło się nawidoczne lepsze oceny zdobywane przez uczniów w zakresie słownictwa. Zadanie to wymagało od nauczyciela bardzo dużo pracy w przygotowywaniu wszystkich potrzebnych materiałów oraz przygotowania się do prowadzenia tego projektu.

2. Pracę z elementami oceniania kształtującego w klasie drugiej. To zadanie również wymagało sporo zaangażowania ze strony nauczyciela, udziały w dwóch szkoleniach dotyczacych oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej oraz z prowadzenia OK zeszytu. Jednakże włożone wysiłki przyniosły pozytywne efekty. Uczniowie zaczęli bardziej świadomie pracować nad swoimi zadaniami i procesem uczenia się. Z dorbną pomocą i nakierowaniem nauczyciela samodzielnie pracowali metoda projektów, ustalali kryteria i wskaźniki sukcesu do prowadzonych działań, uczyli się oceny koleżeńskiej i samooceny.

3. Wyjazd do Londynu, który był nie tylko świetną okazją by zwiedzić piękne miejsca, ale również pozwolił uczniom poznać kulturę Anglii i pokonać bariery przed mówieniem w obcym języku. Uczniowie musieli sami załatwiać swoje sprawy używając języka angielskiego, jak i zrozumieli sens nauki języków obcych.

4. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, w których udział brało około 300 uczniów, co stanowi mniej więcej 3/4 uczniów naszej szkoły. Wielu uczniów brało udział w kilku zajęciach dodatkowych. Udało nam się zorganizować ponad 50 różnych zajęć, zarówno zindyw2idualizowanych zajęć wspierających, jak i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i przygotowujących ich do udziału w konkursach i olimpiadach (które poskutkowały licznymi wyróżnieniami i dyplomami laureatów). W prowadzenie tych zajęć zaangażowało się ponad 27 nauczycieli, dzięki którym uczniowie bardzo przyjemnie spędzali czas po lekacjach. W naszej ofercie znalazły się m.in. zajęcia przyrodniczo-matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia językowe, zajęcia komputerowe, zajęcia turystyczne i wiele innych.

4) Co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście?

Nie do końca udało nam się zrealizować zadanie dotyczace malowania pól do gry na boisku szkolnym. Do tej pory udało nam się namalować jedno pole, na tyle pozwoliły nam finanse na zakup farb. Na szczęście udało się uzyskać zgode od Rady Rodziców na zwiększenie budżetu na ten cel i w wakacje planujemy domalować kolejne pola.

Zrezygnowaliśmy częściowo z zadania dotyczącego organizacji Festynu Rodzinnego. Początkowo planowaliśmy zorganizować stoiska kalsowe, zaangażować każdą klasę w przygotowania do tego festynu. Rada Rodziców postanowiła jednak, że w tym roku nie będzie stoisk, a odbędą się różnego rodzaju atrakcje sportowe i ruchowe. Myslelismy później nad zorganizowaniem jakiejś wspólnej gry dla klas, ale z nadmiaru obowiązków pod koniec roku szkolnego, zrezygnowalismy z przygotowywania tego. Festyn oczywiście się odbył, było na nim wiele atrakcji ruchowych i sportowych, jednakże nie udało nam się zrealizować naszych pierwotnych zamierzeń.

5) Jakie mieliście trudności i jak je przezwyciężyliście?

Trudności pojawiały się w każdym zadaniu, ale sa one naturalne w procesie towrzenia, i bez większych problemów je pokonywaliśmy.

Pojawiały się natomiast trudności techniczne w czasie malowania pól na boisku, czyli pogoda i kurczące się finanse na farby. Na szczęście udało się pozyskać więcej finansów, a malowanie, choć kilkukrotnie przekładane, udało się sfinalizować.

 

6) Jakie są mocne punkty Waszych działań/rozwiązań?


7) Co możecie jeszcze rozwinąć/rozbudować?


8) Raz jeszcze podaj ustalone wskaźniki sukcesu i napisz, czy udało się je osiągnąć.


9) Co planujecie dalej?