Drugie spotanie zespołu w szkole DUAL (Drugie spotkanie Zespołu)

Dobra praktyka

 • Autor:

  Angelika Koprek

 • Szkoła:

  Szkoła Podstawowa im. Ojca F. Jordana w Zespole Szkół Prywatnych Dual

  (Podstawowy)

 • Kateogria:

  Ocenianie i docenianie

 • Dodano:

  12.11.2016

1) Opisz przebieg konsultacji: kogo i jakimi metodami badaliście?

Konsultacje przebiegły w bardzo szerokim gronie. Zastosowałyśmy różnorodne metody badań. W konsultacjach uczestniczyła Pani dyrektor, psycholog, prawie wszyscy nauczyciele.. Zastosowaliśmy elementy metody burzy mózgów.  Zgodnie z zasadami tej metody każdy pomysł, rekomendacje były zapisywane.

Poprosiliśmy również o opinię rodziców. Stosując, krótki wywiad oraz dyskusję na temat potrzeb naszej szkoły.

Nasi uczniowie również brali aktywnie udział wypełniając ankietę.

Po tych konsultacjach uzyskaliśmy pewność, że wybrany cel jest jak najbardziej odpowiedni. Chcieliśmy, również zawęzić nasz cel główny, który była za bardzo ogólny. Przeprowadziliśmy kolejne badania, które miały wskazać co tak naprawdę jest naszą najsłabszą stroną w ocenianiu kształtującym. Uzyskaliśmy bardzo szczegółowe rekomendacje, prośby, pochwały i zażalenia. 

2) Podaj przykłady pytań, np. z wywiadów, ankiet. [Skany ankiet, zdjęcia dokumentujące przebieg konsultacji i inne możesz zamieścić jako załącznik do opisu.]

Pytania do pierwszej części badań.

„Co Państwa zadnieniem powinniśmy zmienić w naszej szkole?”

„Co nas wyróżnia na tle innych placówek?”

„Czy przestrzeń i sprzęt jakim dysponujemy jest wystraczający? Czy pozwala on rozwijać zainteresowania i zaspokaja potrzeby naszych uczniów?”

„Co jest naszym najsłabszym punktem?”

Były to pytania ogóle. Odpowiedzi uzyskane od rodziców, uczniów i pracowników szkoły uzmysłowiły nam potrzebę stworzenia kolejnych badań bardziej zawężonych.  Drugie badania odnosiły się ściśle do oceniania kształtującego. Większość opinii uzyskanych w pierwszych badaniach odnosiły się właśnie do oceny kształtującej.

Pytania do drugiej części badań.

Przebadaliśmy uczniów z klas IV- VI. Chcieliśmy przede wszystkim zbadać poziom wiedzy na temat oceny kształtującej, dowiedzieć się jak wpływa ta ocena na ich motywację itp. Przykłady pytań: „ Czy wiesz czym jest ocena kształtująca?”, „Czy potrafisz opisać  w kilku zdaniach czym jest ocena kształtująca i co ją charakteryzuje?”, „Co chciałbyś zmienić w NaCoBeZu?”. W załączniku publikujemy najciekawsze ankiet wypełnione przez dzieci. W klasach młodszych, każda wychowawczyni przeprowadziła krótką rozmowę na temat sposobu oceniania. Pytania zadawane dzieciom: „ Czy rodzice przypominają wam wskazówki do dalszej pracy napisane przez nauczyciela”, „ Czy lubicie czytać wiadomości od waszej pani w dzienniku elektronicznym?, „Czy każda pani tłumaczy wam co zrobiliście źle na sprawdzianie?”.

Zamieszamy również najciekawsze wypowiedzi rodziców.

Wypowiedzi rodziców dotyczące celów lekcji tworzonych przez nauczycieli:

„Cieszę się, że zaglądając do zeszytu syna widzę jasno określone cele danej lekcji. Mam wtedy wrażenie, że oni faktycznie coś robią na zajęciach”.

 

„Gdy pracujemy w domu, np. przy odrabianiu zadania domowego, córka i syn nie zadają już pytań takich jak: a po co się tego uczyć? A na co mi się to przyda? Choć przyznam, że niekiedy nauczyciele podają bardzo zawiłe informacje o tym, co będzie się dziać na zajęciach”.

 

„Zamiast podawania celów,  raczej wolałbym, aby były one realizowane.

Wypowiedzi dotyczące NaCoBeZu:

„To bardzo ułatwia życie! Moja córka nie musi w panice uczyć się do nocy, bo pani kazała „przypomnieć sobie IV rozdział”. Przed sprawdzianem po prostu „odhaczamy” kolejne zagadnienia, które już powtórzyliśmy”.

 

„Zawsze to łatwiej, gdy wiadomo dokładnie jakie są wymagania. Niestety, niektóre Nacobezu pisane przez nauczycieli są zbyt ogólnie sformułowane. Z rzuconego pojedynczego hasła, np. renesans nic jasno nie wynika”.

 

„Sama idea mi się podoba, gdyż jestem na bieżąco i sama wiem, czego mój syn ma się nauczyć bez wertowania całego zeszytu i podręcznika. Jednakże bywa, że siedzę nad kartką z nacobezu i sama nie wiem, jakie są wymagania przed klasówką – tak niejasno są one przedstawione, że po prostu ich nie rozumiem. A co dopiero dziecko!”.

Wypowiedzi dotyczące informacj zwrotnej w OK:

„Wiem, że taka ocena opisowa wymaga od nauczycieli sporo czasu i naprawdę to doceniam, ale… czasem jest ona zbyt zagmatwana. Dobrze, zdaję sobie sprawę jakie postępy robi moje dziecko, nad czym musi popracować…, ale mogę również zobaczyć jego progres w postaci „zwykłej” oceny”.

 

„Oczywiście, dla takich maluchów z klas I do III jest to najlepsze ocenianie i nie ukrywam, dla mnie też. Wiem dokładnie, nad czym z synem muszę popracować, jak to robić, w czym syn jest dobry… Myślę, że ocena opisowa jest dla rodziców bardzo istotna, ale dla dzieci… Cóż, mój syn najbardziej cieszy się z pieczątki z uśmiechem”.

 

„Mam wrażenie, że takie ocenianie sprawia, że dzieci są traktowane bardziej indywidualnie. Taka ocena wpływa na uczniów, zwłaszcza tych młodszych, ponieważ w tym wieku to co „pani powiedziała” jest prawie święte”.

 

„Dla starszych klas jest ona potrzebna, ale mi się wydaje, że nie jest tak motywująca jak ocena wyrażona cyfrowo. Gdy poganiam syna do nauki, on mi odpowiada: „nie martw się mamo, to tylko na opisową”.

Pytania zadawane nauczycielom:

 1. Jakie są trudności w prowadzeniu zasad OK?
 2. Jakie są zauważalne korzyści z wprowadzenia OK?
 3. Jakie są wady OK?
 4. Jaki zauważyłeś/zauważyłaś stosunek uczniów do OK?
 5. Jaki zauważyłeś/zauważyłaś stosunek rodziców uczniów do OK?

3) Podsumuj wyniki konsultacji. Które wnioski lub uwagi powtarzały się najczęściej? Jakie najważniejsze potrzeby i rekomendacje zebraliście?

Podsumowując nasze wyniki konsultacji doszliśmy do wniosku że powinniśmy się zająć motywacją uczniów bardzo mocno związaną z ocenianiem kształtującym w naszej szkole oraz samym ocenianiem kształtującym. Najczęściej powtarzające się uwagi:

 • potrzeba doskonalenia się w zakresie OK;
 • spotkania z rodzicami na których zapoznajemy ich z ideą OK;
 • wzrost motywacji uczniów do nauki;
 • potrzeba poszerzenia obszaru edukacyjnego naszej szkoły ( klasy tematyczne, koła zainteresowań, lekcje on-line).

4) Podaj cel szczegółowy i napisz, jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu.

Cel szczegółowy: Ocenianie kształtująca jako indywidualne wsparcie motywacji uczniów do nauki. Najbardziej wpłynęło na ostatecznie brzmienie celu opinie uczniów i rodziców. Rodzice bardzo często wspominali o możliwości utworzenia warsztatów dokształcających z OK. Uczniowie podkreślali indywidualne podejście w OK, że takie ocenianie  daje im wskazówki do dalszych działań, buduje więź pomiędzy uczniem a nauczycielem. Wskazywali również potrzebę zmiany NaCoBeZu, podkreślali, że okazje edukacyjne są mało atrakcyjne, mniej motywują. Więc naszym celem jest stworzenie takich okazji aby uczniowie podchodzili do zadania poważnie, zaangażowani, a ocena kształtująca, którą mają otrzymać za wykonanie zadania była satysfakcjonująca i motywowała bardziej niż ocena tradycyjna. 

5) Zamieść poniżej wypełnioną tabelkę.

cel
szczegółowy

Ocenianie kształtujące jako indywidualne wsparcie motywacji do nauki.

(tutaj wpiszcie Wasz nowy, szczegółowy cel)

 

I
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

II
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

III
rozwiązanie

Co może
pomóc
(narzędzia, zasoby, umiejętności, eksperci, inne)

obszar RELACJE

Tworzenie spotkań na których dzielimy się wiedzą z rodzicami na temat OK

Spotkania z ekspertami

Spotkania z uczniami na których przekazują nam swoje, uwagi i spostrzeżenia

Możliwość porozmawiania z wszystkimi nauczycielami. Stworzenie platformy on-line na której można zapisywać swoje spostrzeżenia.

 

 

obszar TIK

Szkolenia e-learningowe z zakresu OK.

Dofinasowanie szkoleń przez Dyrekcję.

Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania z zakresu TIK.

Szkolenia wewnątrz szkolne, dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

Międzynarodowe lekcje on-line .

Użycie szkolnego sprzętu komputerowego.

obszar FAR

Stworzenie sali tematycznej.

Dyrekcja, sponsorzy, dofinasowanie, konkursy.

Zabawa szkolna, heppeningi, spotkania z potencjalnymi sponsorami. Kiermasze w celu pozyskania środków.

Pomoc managera, dyrekcji (udostępnienie sali szkolnej bądź zabukowanie sali we MOK-u) rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

 

inne